De Competentiescan

JB

De Competentiescan is een online tool waarmee je inzicht verkrijgt in welke competenties er nodig zijn voor het uitvoeren van bepaalde functies en hoe goed je deze competenties beheerst. Daarnaast is de Competentiescan volledig geïntegreerd in de mediarte website waardoor we, op basis van de resultaten van je scan, opleidingen en vacatures op maat van jouw profiel kunnen aanbieden. 

Hoe werkt het? 

  1. Maak een profiel aan op mediarte.be. Tijdens het registratieproces word je gevraagd om functie(s) aan te duiden die je uitoefent of ambieert. Je kan deze functies steeds aanpassen in je profielpagina. Aan deze functies worden automatisch competenties toegekend.
  2. Voer de Competentiescan uit en schaal jouw competenties in die behoren bij de door jou gekozen functies. 
  3. Je kan deze Competentiescan delen op je Talentpagina en steeds aanpassen of een nieuwe maken. Eerder gemaakte competentiescans kan je bijhouden om zo een zicht te krijgen op je evolutie. 
  4. Ga naar de vacatures “speciaal voor jou” of opleidingen “speciaal voor jou” om een overzicht te krijgen welke vacatures of opleidingen relevant zijn voor jouw competenties

Hoe zijn we te werk gegaan? 

Voor het toekennen van competenties aan functies gebruikten we als basis de sectorale functiebeschrijvingen. Deze werden aangevuld met gegevens uit Competent, de beroependatabank van de VDAB, competent.vdab.be, de competentiedatabank ESCO van de Europese Commissie en databanken van onze internationale collega’s zoals bvb. Screenskills (UK) en CPNEF-AV (FR). 

Hoe hebben we de competenties bepaald? 

Het bepalen van welke competenties bij welke functie horen was een afweging van hoe breed of hoe specifiek we zouden gaan. Het is belangrijk dat deze Competentiescan toeleidt naar een aanbod op maat van opleidingen en daarom was het belangrijk dat de competentie bepaald werd door een vaardigheid of kennis die rechtstreeks te ontwikkelen valt door een opleiding. 

Bepaalde competenties werden niet weerhouden omdat ze noch sector- noch functiespecifiek zijn, zoals bijvoorbeeld flexibiliteit, of omdat ze op individueel niveau niet kunnen ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld teamwork. Op individueel niveau is het interessanter om competenties te bepalen die 1 op 1 kunnen gematched worden aan een opleiding, zoals communicatie, leadership, planning…  Competenties die product- of software specifiek zijn worden gebundeld. We hebben het dan ook nooit over specifieke montagesoftware, 3D pakketten of programmeertalen. Onze sector verandert te snel om hier een accuraat beeld van te kunnen scheppen.

Wat brengt de toekomst? 

Op dit moment zijn alle competenties van de functies binnen de clusters Audio, Beeld, Postproductie en Technisch toegevoegd aan de Competentiescan. Tegen eind 2020 zullen we de functies toevoegen voor de cluster Digital. We zetten het werk verder in 2021 voor de functiecluster Productie en Redactie & Research om vervolgens Artistiek en MarCom aan te pakken. 

Natuurlijk staat onze sector niet stil en evolueren competenties en functies voortdurend. We monitoren daarom voortdurend deze evoluties en passen aan waar nodig.

Vragen en opmerkingen? 

We zijn enorm benieuwd naar de opmerkingen en bevindingen vanuit het werkveld. Om deze Competentiescan zo accuraat mogelijk te maken is jullie feedback cruciaal. Aarzel dus zeker niet om competenties te suggereren of in vraag te stellen. Je kan ons hiervoor altijd bereiken via joost.bevernage@mediarte.be 

 

Doe de Competentiescan

Nog geen profiel? Maak hier eerst je profiel aan.


Ook interessant voor jou