Meld je hier aan als onderneming

Zoek je talent om je team te versterken? Wil je nieuw talent een kans geven? Meld je hier aan als onderneming om een mediastage op te starten!

Schrijf je onderneming in voor een mediastage

Belangrijk, een aanvraag dient te worden ingediend ten minste 5 werkdagen voor aanvang van een mediastage. 

jess

quote De mediastagiair levert een mooi bewijs dat het project mediastages wel degelijk vruchten afwerpt en het die “oh-zo-nodige springplank” aanbiedt om jongeren naar de audiovisuele arbeidsmarkt te loodsen. quote

JESS HOUBREGS - STAGEMENTOR BIJ WARNER BROS

Voorwaarden

 1. De stagiair kan in geen enkel geval een werknemer vervangen
 2. Een aanvraag tot mediastage dient te worden ingediend ten minste 5 werkdagen voor aanvang van die mediastage. 
 3. Een stageverloop-document dat wordt afgesloten tussen de stagiair, de stagegever en mediarte omvat een lijst van competenties die tijdens de stage moeten nagestreefd worden, dit document wordt ondertekend door alle partijen, in geval van het niet naleven van de stageovereenkomst of het stageverloop-document heeft mediarte het recht om de stage op elk moment te beëindigen, de communicatie tussen de drie partijen wordt permanent onderhouden om een vlot stageverloop te kunnen garanderen
 4. Een stagementor wordt aangesteld om de stagiair zo goed mogelijk te omkaderen gedurende de stageperiode
 5. Een stage duurt minstens 4 weken en maximum 12 weken. Het gaat dus om een langere stageperiode waarbij het didactisch kader, voor beide partijen, ten volle kan ontwikkeld worden.
 6. De stagegever heeft recht op een maximum van 26 weken stage per jaar voor elke 30 werknemers (VTE). Bijvoorbeeld 45 werknemers (VTE) = maximum 52 weken stage, 165 werknemers (VTE) = maximum 156 weken stage
 7. De stagegever stelt samen met een medewerker van mediarte.be een draaiboek op voor de volledige duur van de stage. Dit draaiboek bevat de volgende gegevens:
  - Titel en omschrijving van de functie die de stagiair zal uitoefenen
  - Omschrijving van de aan te leren competenties gebaseerd op bestaande referentiekaders
  - Werkpostfiche
  - Risico-analyse
  - Naam en functie van de stagementor 
  - Wijze waarop de stagiair zal begeleid, opgevolgd en geëvalueerd worden
 8. De stagegever moet de stagiair verzekeren tegen ongevallen die hem overkomen tijdens de stage of op de weg van zijn verblijfplaats naar de stageplaats en omgekeerd (“arbeids- en arbeidsweg-ongevallen”). Deze verzekering moet dezelfde waarborgen voorzien als deze bepaald bij de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, met dien verstande dat geen schadeloosstelling wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid verschuldigd is.
 9. De stagegever zorgt er voor dat de stagiair over alle werkinstrumenten beschikt om de functie naar behoren te kunnen uitvoeren.

Meer informatie over het project

Mediastages zijn stages om een kans te geven aan -26-jarigen die werkloos en niet-uitkeringsgerechtigd zijn, en ervaring willen opdoen op de werkvloer.

mediarte wil hiermee een brug slaan tussen de uitstroom uit het hoger onderwijs en de professionele audiovisuele, film- en digitale sector. 

 • De stages verlopen binnen een wettelijk kader
 • Professionele stage (maximum van 12 weken)
 • mediarte staat in voor de begeleiding van de stagiair en waakt over de inhoud en kwaliteit van de stage
 • mediarte maakt de koppeling tussen de persoonlijke doelstellingen van de stagiair en het aanbod van de stagegever

Ook interessant voor jou