Leren en werken

Individuele beroepsopleiding of IBO

Niet iedereen is al bekend met de individuele beroepsopleiding (IBO). Toch bestaan er ook in de AV-sector heel wat werknemers die op deze manier aan de slag zijn gegaan.

Vind je als werkgever geen geschikte kandidaat voor een vacature? Of lukt het je niet om een job te vinden omdat je de nodige ervaring mist? Dan kan een individuele beroepsopleiding uitkomst bieden. 

Beroepsinlevingsstage of BIS

Via een BIS of beroepsinlevingsstage kan je een betaalde stage doen in een bedrijf. Zo leer je extra vaardigheden en competenties aan op de werkvloer.

Wat?
De beroepsinlevingsstage verschaft een wettelijk kader om op vrijwillige basis stage te lopen in een onderneming. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Wie?
Ben je een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken? Dan kan je een BIS afsluiten met een werkgever uit de profit- of nonprofitsector. De bedoeling hierbij is dat je via een vrijwillige stage extra vaardigheden en competenties verwerft op de werkvloer. Let wel:

  • Je kan geen BIS afsluiten voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst.
  • Je kan geen BIS afsluiten voor arbeidsprestaties in het kader van een opleiding die je volgt.
  • Je kan geen BIS afsluiten voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep.
  • Je kan geen BIS afsluiten voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift.
  • Je kan een BIS afsluiten voor maximum 6 maanden.
     

Meer info over het toepassingsgebied.


Ook interessant voor jou