Arbeidsregimes in de filmsector: algemene voorwaarden

algeneem

De wekelijkse arbeidsduur omvat 38 uren, gespreid over 5 of 6 dagen per week.

De grenzen van de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur kunnen overschreden worden met maximaal 3 uur per dag en 15 uur per week.  In totaal kunnen per week 53 uren worden gepresteerd.

Deze uren zijn geen overuren en worden betaald op basis van het overeengekomen loon, voor zover de gemiddelde arbeidsduur berekend op jaarbasis of op basis van de bepaalde duur van de arbeidsovereenkomst niet meer dan 38u/ week is. De toegelaten overschrijdingen worden verricht naar goeddunken van de producent.

De toegelaten overschrijdingen worden verricht naar goeddunken van de producent.

 

Elke werknemer heeft per tijdvak van 24 uren, d.w.z. tussen twee dagelijkse arbeidsprestaties, recht op een rustperiode van tenminste 11 opeenvolgende uren (artikel 38ter, §1 van de Arbeidswet van 16 maart 1971).

Wanneer een werknemer zijn arbeid 's avonds om  20u beëindigt, mag hij deze ten vroegste de volgende dag om 7u 's morgens hervatten. Om te mogen beginnen werken om 5u 's morgens, moet men de avond voordien gestopt zijn om 18u.

Wat met stagiairs in de filmsector?

Er mag geen beroep worden gedaan op stagiairs om de vereiste werknemers te vervangen. Stagiairs mogen enkel naast de werknemers worden tewerkgesteld om hun beroepsopleiding af te maken of te vervolmaken. 

Er mag hun geen enkele functie of verantwoordelijkheid, vermeld in het hoofdstuk over de beroepskwalificaties, worden toevertrouwd wanneer de persoon, die deze functie bekleedt, niet aanvaardt het toezicht op deze stagiair onder zijn verantwoordelijkheid te verzekeren.

Download CAO Arbeidsregimes
PDF - 2.32MB

Welke opties heb ik om stage te volgen?


Ook interessant voor jou