Verplaatsingstijd in de filmsector

verplaatsing

De tijd gespendeerd onderweg is onderhevig aan verschillende regels en hebben vooral betrekking op de afstand.

Is er een vergoeding als men zich voor het werk moet verplaatsen?

Deze vergoeding is afhankelijk van de afgelegde afstand.

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden de kosten voor verplaatsingen in verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van 35 km van de woonplaats van de werknemer niet terugbetaald.

Het eerste uur van de verplaatsing buiten deze 35km wordt betaald aan 100% van het basisloon. Dit uur wordt daarentegen niet aangerekend ais arbeidstijd.

De tijd voor elke verplaatsing van een straal van meer dan 35km en meer dan één uur wordt beschouwd als arbeidstijd en als dusdanig betaald.

Wat gebeurt er als de opnames zich afspelen op verschillende locaties?

Wanneer op verschillende plaatsen opnamen worden gemaakt, zijn de verplaatsingen tussen deze verschillende werkplaatsen altijd ten laste van de producent.

De kosten voor de verplaatsingen die de werknemer met zijn eigen wagen doet, worden berekend aan de hand van het aantal afgelegde kilometers en van de prijs van een treinticket, zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 juli 1962.

Wat wordt als referentiepunt genomen?

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geldt hetzij de maatschappelijke zetel van de productiemaatschappij, hetzij de door de producent gekozen productieplaats ais referentiepunt. De tijd nodig voor de verplaatsingen, heen en terug, binnen een straal van 35km ten opzichte van het referentiepunt, wordt niet aangerekend ais arbeidstijd. Deze tijd wordt niet betaald.

Download CAO mbt verplaatsingstijd
PDF - 2.32MB

Ook interessant voor jou