Welke opties heb ik om stage te volgen?

stage

Als je stage wilt lopen, zijn er verschillende mogelijkheden voor uiteenlopende profielen. Daarom is het belangrijk om zich vooraf te informeren. De stage moet beantwoorden aan je profiel en doelstellingen.

De stagemogelijkheid die mediarte aanbiedt, is de mediastage. Dit project is bestemd voor -26-jarigen in de audiovisuele en digitale sector. Als je niet aan de criteria van een mediastage voldoet, hebben we hieronder enkele opties geselecteerd die andere sociale fondsen aanbieden.

Opleidingsstage

Dit is een onbezoldigde stage in het kader van de gevolgde opleiding (bijvoorbeeld op de universiteit of hogeschool).

 

Voorwaarden:

 • Stageovereenkomst tussen opleidingsinstelling en werkgever is verplicht
 • De stagiair(e) wordt verzekerd door de opleidingsverstrekker
 • Duur van de stage kan variëren

Mediastage

Een mediastage is een stage voor -26-jarigen die werkloos en niet-uitkeringsgerechtigd zijn, en ervaring willen opdoen op de werkvloer. mediarte wil hiermee een brug slaan tussen de uitstroom uit het hoger onderwijs en de professionele audiovisuele sector.

 

Wat mediarte aanbiedt en garandeert:

 • Professionele, onbezoldigde stage met een minimum van vier weken en een maximum van drie maanden
 • De stages verlopen binnen een wettelijk kader
 • mediarte staat in voor de begeleiding van de stagiair en waakt over de inhoud en kwaliteit van de stage (stagecoördinator)
 • mediarte maakt de koppeling tussen de persoonlijke doelstellingen van de stagiair en het aanbod van de stagegever

 

Voorwaarden:

 • Enkel bestemd voor mensen die uitgestroomd zijn uit het onderwijs (pas afgestudeerden)
 • Jonger dan 26 jaar
 • Werkzoekend en niet-uitkeringsgerechtigd
 • Enkel ondernemingen uit PC 227 en PSC 303.01

 

Meer informatie over mediastages kan je via deze link vinden.

Beroepsinlevingsstage (VDAB en Actiris)

Via een beroepsinlevingsstage (BIS) via de VDAB of Actiris kan je een betaalde stage doen in een bedrijf. Zo leer je extra vaardigheden en competenties aan op de werkvloer. De beroepsinlevingsstage verschaft een wettelijk kader om op vrijwillige basis stage te lopen in een onderneming. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

 

Voorwaarden:

 • Je kan geen BIS afsluiten voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst
 • Je kan geen BIS afsluiten voor arbeidsprestaties in het kader van een opleiding die je volgt
 • Je kan geen BIS afsluiten voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep
 • Je kan geen BIS afsluiten voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift
 • Je kan een BIS afsluiten voor maximum 6 maanden

 

Meer informatie over BIS kan je op de site van Actiris of de VDAB vinden.

Vrije studiestage

Sommige studenten willen, meestal in de vakantieperiodes, een stage verrichten op eigen initiatief, zonder dat de stage is opgelegd of voorzien in hun studieprogramma aan de opleidingsinstelling (hoofdzakelijk universiteiten). Het gaat dan om een vrije studiestage. In een aantal (geringe) gevallen kun je voor een vrije studiestage het akkoord van de opleidingsinstelling krijgen, zodat je tijdens je stage via de opleidingsinstelling verzekerd bent. De inhoudelijke omkadering van de vrijwillige stage gebeurt binnen de universiteit onder toezicht van de voorzitter van de stagecommissie. Er dient geen juridisch werkstuk gemaakt te worden en er volgt geen intervisie.

 

Voorwaarden:

 • De studiestage is onbezoldigd (bezoldigde studiestages worden in geen geval verzekerd)
 • De studiestage situeert zich binnen het academiejaar en dat tot uiterlijk het einde van de zomervakantie
 • De studiestage houdt rechtstreeks verband met de opleiding
 • De studiestage duurt niet langer dan 60 dagen

 

Meer informatie daarover kan je aan je je direct naar jouw opleidingsinstelling richten.

First Stage (Actiris)

De First Stage is een stage waarbij een jonge niet-werkende werkzoekende die zich na zijn studies heeft ingeschreven bij Actiris een eerste werkervaring kan opdoen. De doelstelling bestaat erin de jongere, na de stage, rechtstreeks en duurzaam in te schakelen op de arbeidsmarkt door de belemmeringen op te heffen die hij zou ondervinden om toegang te vinden tot de arbeidsmarkt.

 

Voorwaarden:

 • Jonger zijn dan 30 jaar
 • Maximum een diploma of getuigschrift van secundair onderwijs hebben
 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Minstens 3 maanden ingeschreven zijn bij Actiris na je studies
 • Nog geen stage van meer dan 3 maanden hebben gelopen (STE of First)
 • Geen beroepservaring van meer dan 90 opeenvolgende dagen hebben
 • Elke werkgever kan stages aanbieden in het kader van een eerste werkervaring
 • De First Stage is mogelijk in een onderneming, een vzw of in de openbare sector in heel België

 

Meer informatie over First Stage kan je op de site van Actiris vinden.

Korte opleiding met stage op de werkvloer (VDAB)

Ben je ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB? Dan kan een werkgever of uitzendkantoor je vragen of je een korte opleiding wil volgen.

 

 • Zo'n opleiding duurt maximum vijf voltijdse of tien halve dagen
 • Tijdens de opleiding krijg je geen loon of premies. Je behoudt wel je uitkering op voorwaarde dat je toelating krijgt van de VDAB om de opleiding te volgen
 • Je mag zelf kiezen of je een korte opleiding met stage wil volgen of niet. Je bent niet verplicht om deel te nemen als een werkgever of uitzendkantoor je dit vraagt

 

Meer informatie over korte opleidingen kan je op de site van de VDAB vinden.

Stageproject 'De werkvloer op' (VAF)

Het stageproject 'De werkvloer op' is gesneden koek voor debuterende animatiefilmmakers of productieleiders die een carrière in een animatiefilmstudio nastreven. Met dit project slaat het VAF een brug tussen de (animatiefilm)scholen en de professionele animatiefilmstudio’s. Debuterende (animatiefilm)professionals krijgen de kans om drie maanden lang mee te draaien in een professioneel team, maar worden tegelijk ook persoonlijk begeleid. Naast stages voor pas afgestudeerde animatoren is het ook mogelijk om stages productieleiding te doen binnen een animatiestudio.

 

Voorwaarden:

 • Voor de animatiestage: je hebt minstens een bachelordiploma animatiefilm, illustratie, grafisch ontwerp, productontwikkeling of interieurarchitectuur op zak (een getuigschrift animatie van Syntra wordt ook aanvaard)
 • Voor de stage productieleiding: je hebt minstens een bachelordiploma op zak en beantwoord aan het vooropgestelde profiel
 • Je bent maximaal 3 jaar geleden afgestudeerd
 • Je bent full-time beschikbaar
 • Je bent niet verbonden aan een omroep, d.w.z. je staat niet op de loonlijst van een televisiezender
 • Je woont en werkt in België en spreekt Nederlands
 • Je hebt nog niet eerder deelgenomen aan het stageprogramma

 

Meer informatie kan je op de site van het VAF vinden.

Informeer je grondig voor je met een stage begint.

Jonger dan 26 jaar en op zoek naar een stageplaats?


Ook interessant voor jou