Werken op zon- en feestdagen in de filmsector

zon

In het geval dat een opname het nodig heeft en nadat de werknemers (via een syndicale delegatie) hierover zijn ingelicht is werken op zon- en feestdagen toegestaan.

Heeft werken op een zon- of feestdag een invloed op de verloning?

Buiten de overuren worden deze prestaties betaald op basis van het in de overeenkomst voorziene loon, voor zover compensatierust wordt toegekend (een dag indien meer dan vier uur werd gewerkt; een halve dag indien minder dan vier uur werd gewerkt) binnen de zes weken, volgend op de betreffende zon- of feestdag.

Compensatierust wordt niet als arbeidstijd beschouwd.

Het loon voor de overuren, gepresteerd op een zon- of feestdag, wordt met 100 procent verhoogd op basis van het in de overeenkomst voorziene loon.

Wordt een toeslag betaald voor gepresteerde overuren op zon- en feestdagen?

Het loon voor de overuren, gepresteerd op een zon- of feestdag, wordt met 100 procent verhoogd op basis van het in de overeenkomst voorziene loon.

Download CAO mbt werken op zon- en feestdagen
PDF - 2.32MB

Ook interessant voor jou