Tutorial: Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie & how to get a radio voice

Belgian radio & how to get a radio voice
Belgian radio & how to get a radio voice

Belgian Institute for Postal services and Telecommunications

Het BIPT is opgericht in 1991 als een parastatale en heeft een eigen statuut gekregen in 2003 om de onafhankelijkheid ten aanzien van de uitvoerende macht te waarborgen. 

Het BIPT heeft samengevat een reguleringsopdracht in 4 bevoegdheidsdomeinen: de elektronische communicatiemarkt, de postmarkt,  het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties en de radio- en televisieomroep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Binnen elk van de bevoegdheidsdomeinen heeft het BIPT een reeks doelstellingen te vervullen die rechtstreeks voortvloeien uit het Belgische en Europese regelgevingskader. In het domein voor de elektronische communicatie heeft het BIPT bijvoorbeeld als opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen in de ontwikkeling van de interne markt en te waken over de belangen van gebruikers.  

Belgian radio & how to get a radio voice

De website van het bipt

How to Get a Radio Voice in 3 Easy Steps


Ook interessant voor jou