Nieuwe wetgeving voor de audiovisuele sector

Met unanimiteit goedgekeurd in het Parlement: op 14/11/2018 werd een nieuwe wet gestemd in verband met de wetgeving voor de audiovisuele sector. De wet kwam er op initiatief van Minister Kris Peeters en voorziet enerzijds in bijkomende verplichtingen voor de distributeurs van televisiepakketten en anderzijds in een aanpassing van de billijke vergoeding voor audiovisuele prestaties. Met deze twee grote wijzigingen wordt de audiovisuele sector in België grondig hertekend.

Nieuwe wetgeving voor de audiovisuele sector

KABELRECHTEN, DIRECTE INJECTIE … ?

Het recht op vergoeding voor doorgifte via de kabel, betaald door kabeldistributeurs, is een financiële compensatie voor het feit dat uw werk wordt doorgegeven via hun kabelnetwerk. De Belgische wetgeving inzake naburige rechten kent dit niet-overdraagbare recht al sinds 2014 aan artiesten toe.

In 2017, als reaktie op een geplande modernisering van de wetgeving voor de audiovisuele sector, stelde de campagne “Kris, artiesten werken ook” aan de kaak dat dit recht niet langer volledig werd gewaarborgd. Waarom?

Fout bij de directe injectie: deze techniek, die steeds vaker voorkomt, maakt het mogelijk dat een zender rechtstreeks kan uitzenden op het netwerk van een distributeur, waarbij de zender dus niet langer zelf uitzendt via antenne. Verscheidene distributeurs argumenteerden dat in dat geval hun activiteit niet langer die van een kabeldistributeur is. Als gevolg hiervan kunnen zij afzien van een betaling aan de rechthebbenden en betalen ze enkel hun leverancier, namelijk de televisiezenders. Resultaat: de activiteiten van de distributeur dekken niet het recht op een vergoeding voor de uitvoerende kunstenaars, want zogezegd geen uitzending = geen doorgifte = geen vergoeding.

EEN GEMEENSCHAPPELIJK FRONT VAN DE ARTISTIEKE SECTOR

De Belgische collectieve beheersvennootschappen die auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten vertegenwoordigen, hebben – samen met hun federaties - in april 2018 een gezamenlijke verklaring ingediend. Doelstellingen:

  • Een recht op vergoeding garanderen, ongeacht de technologie die door de omroep wordt gebruikt;
  • De niet-overdraagbaarheid benadrukken van dit recht op een vergoeding voor auteurs, producenten en uitvoerende kunstenaars.

EEN RECHT OP DOORGIFTE VOOR KUNSTENAARS

Alle acties in het kader van de campagne gedurende het voorbije jaar hebben dus hun vruchten afgeworpen: een nieuwe wet geeft de artistieke sector gelijk. Acteurs en muzikanten hebben recht op een vergoeding voor de doorgifte van hun werken, wat de gebruikte techniek ook is.

De tarieven voor deze vergoeding zijn al vastgesteld en zullen binnenkort aan de distributeurs worden voorgesteld.

Lees meer


Ook interessant voor jou