VIDEO - Te lange draaidagen?

Te lange draaidagen?

Het streven naar een leefbare filmsector haalde recent nog de actualiteit. Normale filmset-draaidagen van 10u (transport incl)  monden voor veel departementen die actief zijn op en naast de set uit op dagen van 12-13h. Zoals DOP Frank Van den Eeden onlangs beschreef in een interview met mediarte en SBC, zijn lange uren nefast voor de productiviteit van een crew.

Het is een oud zeer, het maximum aantal draaiuren wordt niet altijd gerespecteerd met als gevolg dat de werkdagen veel langer uitvallen dan voorzien. Dat soort zware dagen volgen elkaar niet zelden op en als toemaatje wordt mogelijks nog wat nachtelijk filmen gevraagd. Voor de crew kan dit leiden tot een fysieke en mentale vermoeidheid, met onveilige situaties op de set tot gevolg. 

Zoals blijkt uit onze laatste mediasensor-enquête staat de Belgische av-sector onder druk, zo bleek al in 2016. De dag van vandaag ook door de dalende reclame-inkomsten, door de digitalisering en de komst van streamingdiensten. Toch blijkt de overgrote meerderheid van medewerkers in de audiovisuele, film- en digitale sector nog steeds zeer geëngageerd aan het werk. De nood aan herstel is echter nog altijd té hoog en de soms zware en lange draaidagen vormen hier een niet te onderschatten risicofactor.

De jaren waarin je dag en nacht werkt en dat allemaal accepteerde, zijn al lang achterwege en eerlijk, I don’t want to go back. Wie kan na 15 uur werken op een set nog scherp zijn en écht interessante dingen doen?

Frank van den Eeden - DOP

Goed om weten

Er zijn sectorale regels van kracht betreffende de werkuren on-set:

  • De wettelijke wekelijkse arbeidstijd is 38 uur, verspreid over 5 of 6 dagen per week.

  • Dagelijkse en wekelijkse limieten mogen maximaal 3 uur per dag en 15 uur per week worden overschreden. De totale werkprestatie mag de 53 uur per week echter niet overschrijden.

  • Deze uren zijn geen overuren en worden betaald op basis van het overeengekomen salaris, mits de gemiddelde arbeidstijd, berekend over een periode van één jaar of gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst, niet hoger is dan 38 uren per week.

  • Bovendien, tijdens een productie waarin nachtarbeid is toegestaan, moet een onderbreking van 11 uur tussen twee werkprestaties worden gerespecteerd (voor de meeste van de leden van het team).

Wil je meer weten over de arbeidsvoorwaarden in de filmsector?

Wil je meer weten over de arbeidsvoorwaarden in de audiovisuele sector?


Ook interessant voor jou