ENG-productie in tijden van corona

ENG

Onze sector, met name de media, journalisten en communicatiediensten, wordt door de overheid beschouwd als cruciaal en van vitaal belang voor ons land. Dit wil zeggen dat in onze sector telewerk niet noodzakelijk hoeft toegepast te worden. Echter is het wel aangeraden om alle mogelijke maatregelen te nemen om bijvoorbeeld ‘social distancing’ te garanderen, in het bijzonder het behouden van een afstand van minstens 1,5 meter tussen iedereen. 

Welke maatregelen er in onze sector kunnen genomen worden om ons journalistiek werk ‘gewoon’ verder te kunnen zetten, lijsten we hieronder op. Tips en tricks niet alleen voor journalisten, maar ook voor technische crews. Nieuws maken we samen.

Het spreekt uiteraard voor zich dat er op aangedrongen wordt om in de mate van het mogelijke gebruik te maken van veilige communicatietechnieken: in plaats van ‘fysieke’ interviews wordt bijvoorbeeld het gebruik van de telefoon of hangouts aangemoedigd. ‘Fysieke’ interviews kunnen nog steeds, maar er moeten de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen worden, zoals het bewaren van afstand tussen journalist/crew en geïnterviewde. 

ENG

mediarte kreeg de voorbije week allerhande vragen binnen omtrent bestaande richtlijnen voor reportage & ENG crews. De meeste nieuwsredacties hebben uiteraard hun eigen richtlijnen al uitgezet, maar op algemene vraag sommen we graag nog even de belangrijkste maatregelen op die je makkelijk kan toepassen om het risico tot besmetting (en verspreiding) kan reduceren tot een minimum.

Waar hou je best rekening mee?

REPORTAGE & CAMERACREWS

 • De productie dient zo veel mogelijk persoonlijk beschermingsmateriaal ter beschikking te stellen: mondmaskers, handschoenen, handgel,...

 • Bekijken of vaste news-crews (reporters, camera-en geluidstechnici) regionaal kunnen samenwerken, zonder telkens naar een centrale redactie te moeten komen.

 • Verslaggevers en/of cameditors opdrachten van thuis laten uitvoeren, om zo onnodige verplaatsingen te vermijden.

 • Steek je microfoon niet in de neusgaten van de geïnterviewde, hou ook met je microfoon de afstand die realistisch mogelijk is. Probeer zoveel mogelijk te wisselen van “plofkappen”.

 • Edit-rooms kunnen perfect vanop een andere laptop bediend worden. Er kan dus makkelijk remote gemonteerd worden in wisselwerking tussen journalist en monteur/cameditor.

 • Ga je op reportage: geef geen hand aan de mensen en bewaar voldoende afstand. Het voelt wat raar aan omdat we dat niet gewoon zijn, maar het helpt wel.

 • De mensen die werken worden ook in de mate van het mogelijke ingepland in blokken zodat de je enkele dagen 'risicovoller' bent en daarna even kan “tot rust komen” in een minder risicovolle omgeving.

 • Probeer altijd desinfecterende spray op zak te hebben en indien mogelijk chirurgische handschoenen te gebruiken

 • Deze handschoenen zijn vandaag broodnodig want technische crews hebben niet altijd zeep en water ter beschikking om de handen te wassen. Alle horecazaken zijn gesloten en ENG-crews zijn eigenlijk permanent onderweg.

 • Wordt er effectief gedraaid met een 3 mans ploeg (klankman, cameraman en journalist), probeer je dan met afzonderlijke voertuigen naar de locatie te begeven, al weten we dat het ecologisch minder verantwoord is. 

 • Wanneer er moet gemonteerd worden neemt de journalist ofwel best plaats vooraan rechts in de SNG-bus en de monteur achteraan links ofwel beide in hun eigen wagen. Op een monitor kan de montage op afstand gevolgd worden. 

 • Zoals de hele wereld wordt social distance afstand gerespecteerd. 

 • Zo vaak mogelijk en zeker bij wissel van materiaal wordt alles grondig gedesinfecteerd. 

 • Microfoons worden opgespeld door de geïnterviewde zelf of hij neemt de micro zelf ter hand.

 • Alle andere audio wordt “geboomed” vanop veilige afstand.

 • Voorzie een afgesloten ruimte waar eventueel besmet technisch materiaal in quarantaine kan en ontsmet kan worden.

ENG

OP DE REDACTIES

 • Voldoende afstand bewaren is een belangrijke maatregel: bekijk dus goed wààr je gaat zitten.

 • Meetings zoveel mogelijk vanop afstand doen gebuik makend van de gekende digitale middelen en kanalen.

 • Handgels moeten voorzien worden via de productie. 

 • Doekjes of ontsmettende wipes moeten worden voorzien in elke montagekamer en na elke edit moet dit ook ontsmet worden. Ga hier spaarzaam mee om want dergelijke stocks zijn uiteraard niet onuitputbaar

 • Werk je op een gedeelde werkplek: gebruik de swipes voor je werkplek op het einde van je shift.

 • Een heleboel mensen kunnen enkel vanop de redactie werken. Volg alle aanbevelingen rond handen wassen, voldoende afstand bewaren en thuisblijven als je je ziek voelt, goed op. Het is echt cruciaal om verdere verspreiding tegen te gaan.


Ook interessant voor jou