Last Minute Risico Analyse voor dummies (LMRA)

LMRA

Niet voor iedere productie wordt van tevoren een uitgebreide risicoanalyse gemaakt. In die gevallen -maar zelfs wanneer deze analyse eerder wel gebeurde- is een Last Minute Risico Analyse (LMRA) steeds een uitstekend plan. LMRA staat voor een korte, algemene risicoanalyse die niet langer dan een paar minuten hoeft te duren en die zelfs niet noodzakelijk weergave op papier vraagt. Deze last minute analyse bestaat gewoonlijk uit drie stappen.

1. Het beoordelen van gevaren

Het identificeren van potentiële gevaren op de set of locatie waar gedraaid wordt. Worden jij en/of andere medewerkers mogelijk blootgesteld aan één van deze gevaren? Indien de risico’s volgens jou onaanvaardbaar zijn, start dan niet met je werk voordat er maatregelen zijn getroffen.

Download Checklist LMRA
PDF - 25.12KB

2. Maatregelen

Bepaal met welke maatregelen de geïdentificeerde risico’s geëlimineerd of aanvaardbaar gemaakt worden. Overleg over mogelijke gevaren of risico’s door andere werkzaamheden in de nabijheid en ga na of medewerkers over de juiste training, kennis, hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en info beschikken om hun werk veilig uit te voeren.

3. Actie ondernemen

Onderneem actie en zorg dat de opdracht veilig kan worden uitgevoerd. Als je zelf niet de nodige actie kan of mag ondernemen, vraag dan om toelating en hulp. Veranderen de omstandigheden tijdens het werken? Bedenk dan welke risico’s en gevaren deze nieuwe situatie met zich meebrengt. Het is niet omdat je bezig bent met een routineklus, dat er niets mis kan gaan. Hervat je werk wanneer de werkplek opnieuw opgeruimd en veilig is. Het lijkt misschien omslachtig om dit denkproces te volgen voor iedere opdracht of opnamedag maar het enkel kwestie van het ontwikkelen van goede gewoontes om bewust met veiligheid om te gaan. Hierbij speelt een goede communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling, een grote rol.

Meer weten over algemene risicoanalyse?

Brochure Risico Analyse - FOD

Brochure "Health and safety in audio-visual production, your legal duties' 

Health and Safety Executive (HSE) - UK


Ook interessant voor jou