Safety management

Uiteraard wordt er bij producties meestal stil gestaan bij mogelijke risico’s, toch kan safety management als eens onder druk komen te staan door tijd- of geldgebrek.