mediasensor 2019

mediasensor 2019

Sinds de aangepaste wetgeving rond psychosociale risico’s op 1 september 2014 van kracht werd, zijn ook alle ondernemingen in de audiovisuele sector verplicht een risicoanalyse op te maken. Om bedrijven hierbij te helpen, lanceerde mediarte in 2016 een eerste keer mediasensor, een online enquête op maat van de AV-sector, kosteloos én in regel met de nieuwe wetgeving.

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek konden deelnemers aan de slag met remediërings- en preventieve maatregelen.

Enquête

Dit voorjaar wordt deze enquête hernomen.

mediasensor_image2

De online bevraging, die ondersteund wordt door de preventiedienst Attentia, is toegankelijk voor de gehele audiovisuele sector. De resultaten maken het voor ondernemingen mogelijk om doelgericht naar een actieplan toe te werken, verder kun je als organisatie je resultaten vergelijken met die van de sector zelf of die van België.

De overkoepelende enquête wordt kosteloos door mediarte aangeboden aan alle bedrijven. Enkel ondernemingen die opteren voor een aparte bedrijfsrapportering betalen een beperkte kostprijs.

mediasensor_image3

de mogelijke rapportering - voor informatie mbt de eventuele kost per bijkomende optie, contacteer ons

Vertrouwelijkheid

Het invullen van de vragenlijsten gebeurt anoniem. 
mediarte, werkgevers noch Attentia zullen de resultaten van de individuele respondenten kennen.

Resultaten op bedrijfsniveau zijn confidentieel en dus uitsluitend voor de onderneming in kwestie raadpleegbaar. Er wordt in deze nieuwe editie ook de mogelijkheid geboden om een individueel (per medewerker), eveneens volledig vertrouwelijk, rapport te krijgen.

Sectorresultaten zullen door mediarte opnieuw worden gebruikt om de werkbaarheid in het Belgisch audiovisuele landschap in kaart te brengen en worden eveneens verwerkt in een nieuw actieplan op sectorniveau.

Schrijf jezelf of jouw onderneming in!

Wil je als zelfstandige audiovisueel medewerker of op organisationeel niveau meewerken aan een leefbaar werkklimaat in de audiovisuele sector?

Willen jij en/of jouw onderneming er mee voor zorgen dat de kwaliteit van audiovisuele/digitale producties behouden blijft?

Is inzetten op duurzame loopbanen ook voor jou en/of jouw onderneming een prioriteit?

mediarte biedt met mediasensor de mogelijkheid aan alle spelers uit PC 227 en PC 303.01 om hun schouders onder eenzelfde doel te zetten én tegelijk tegemoet te komen aan de huidige wetgeving.

Mail ons op mediasensor@mediarte.be voor meer informatie en registratie van jullie interesse. OF, registreer je rechtstreeks en heel eenvoudig via één van de onderstaande links. 

Wij kijken alvast uit naar jullie deelname!

Schrijf je in voor de mediasensor bevraging B2B

Wil je als individu deelnemen of ben je Freelance/Zelfstandige

Neemt je werkgever niet deel aan de enquête of ben je zelfstandige, freelancer,…? Wij willen ook jouw mening! De deadline voor deelname is 5 april.


Ook interessant voor jou