SportHouse Group

SportHouse Group

Op een zonnige dag in augustus, midden in de drukte eigen aan de agenda van oprichter en CEO van SportHouse Group, vindt Sam Kerkhofs met enig gesleutel toch de ruimte om met mediarte te praten over zijn onderneming, hun aanwervingsprocedures, zijn kijk op opleidingen en de toekomst van het digitale productiehuis.

“Onze portfolio is opgedeeld in drie categorieën: Atleten, Media en Brands”, begint Sam ons gesprek wanneer ik hem vraag om me de geschiedenis van zijn hippe 'digital company' te schetsen. Zelfs als niet-sportieveling hoorde ik de naam SportHouse Group al hier en daar vermeld als het over sport, tv en social media content gaat.

“We assisteren atleten in content-creatie, communicatie en bij het zoeken van sponsors. Brands is het grootste luik. Wij helpen merken die aan sponsoring doen in sport om het juiste verhaal te vertellen. We creëren digitale content voor hen. Soms gebeurt dat in samenspraak maar even vaak nemen wij het volledig over. Enkele klanten zijn Play Sports, de Rode Duivels, de Voetbalbond, Flanders Classics, Lieven Maesschalk en Club Brugge. Het luik Media houdt in dat wij mediaformats bedenken en die samen met een partner uitwerken. Zo hebben we al een vijftal documentaires gemaakt. Het begon met The Chadli’s. Over de keuze tussen Marokko en België waar Nacer Chadli toen voorstond, over zijn familie en hoe zo’n keuzeproces in die familie in zijn werk gaat, maakten we een docu. Die productie is op Canvas gescreend in 2013. Vorig jaar hebben we samen met Sporza naar aanleiding van het WK in Rusland een documentaire gemaakt over Kevin Debruyne.”

Wat ligt in het verschiet voor SportHouse Group?

Sam: “We zijn de afgelopen vijf jaar enorm gegroeid en nu zoeken we naar manieren om die groei te bestendigen. We openen daarom met een partner een kantoor in Amsterdam. We zetten ons team in op grote projecten, zoals het WK wielrennen dat naar België komt. Het is moeilijk om heel concrete voorspellingen te maken, maar ik verwacht toch dat zeker de sector zal blijven groeien en dat wij daarin mee zullen gaan.”

SportHouse Group
© Saën Sunderland

Het social media gebeuren is nog steeds in volle bloei. Dit, ondanks de tegenwind die een platform als Facebook kent, omwille van de bewustwording over de privacy-issues en de reflecties daarover. Welke strategieën past SportHouse Group toe bij het verwerven en ontwikkelen van social media campagnes?

Sam: “Er is wel degelijk veel concurrentie in de Sport Social Media. Er zijn ook massaal veel jongeren die als hobby een sport social media account hebben. Toen we vijf jaar geleden begonnen met Play Sports waren nog niet eens alle grote sportmedia aanwezig op de social media platforms. Toen was een mooie foto met een tekstje erbij, of snel inspelen op gebeurtenissen, genoeg om een groot marktbereik te halen. Geleidelijk aan is dat veranderd en nu een groter aantal spelers op social media actief zijn, moeten we iets creatiever zijn. Wij willen erop toezien dat we er met onze content en onze campagnes steeds uitspringen, dat we niet doen wat alle andere kanalen doen. Wij zoeken naar manieren om hetzelfde nieuwsfeit op een iets andere, indien het topic zich daar toe leent ook iets meer ludieke wijze, te brengen. Ook betrachten we om de inhoud steeds aan te passen aan het merk of de atleet zelf. Ik zie heel veel content van bedrijven die ook met atleten werken, waarvan de boodschap wel heel goed is maar helemaal niet past bij de atleet. Het bepalen waar een bedrijf voor staat en waar ze het wel en niet over willen of moeten hebben, is een eerste grote stap. Wat je wilt bereiken is dat mensen het hebben over jouw specifieke post en niet enkel over het nieuwsfeit dat ook door elk ander mediabedrijf gepost werd.”

Hoe ervaar je de evoluties in de sector en op bedrijfsniveau?

Sam: “Toen ik in deze branche van start ging, bestond het gegeven Sport Social Media in België nog niet. In Nederland was het onder atleten al populair om bijvoorbeeld videofilmpjes te maken voor de fans en dat op een persoonlijke website of op de website van het team, te posten. Op een bepaald moment is Dries Mertens naar mij toe gekomen, omdat ook hij daar mee wou starten en hij dat professioneel wilde aanpakken. Het was toen best nog moeilijk om bij de grote merken binnen te geraken en budgetten los te maken om op social media zaken te creëeren voor hen. Bedrijven waren evenmin bezig met het zoeken naar eigen content voor die kanalen. Ik bemachtigde een opdracht bij Nike, waarbij we alle content voor Nike voetbal België mochten maken. Het budget dat we daarvoor kregen was echter zo klein dat enkel ik aan dat dossier kon werken. Later is hetzelfde gebeurd met Anderlecht.

“De grote evolutie is er voor SportHouse Group vijf jaar geleden gekomen, dankzij het contract met Play Sports. Die overeenkomst ging over een dergelijk groot pakket, dat ik een paar mensen kon aannemen en zaken kon delegeren. Toen ik vier jaar eerder was gestart, werd er vaak een minachtende houding aangenomen wat betreft het social media gebeuren. De bekendere regisseurs en gevestigde cameramannen waren daar totaal niet mee bezig. Natuurlijk zag je, en zie je dat nu nog, veranderen. Momenteel zijn er ook veel jonge cameramannen die zeer straffe social media content maken en een heel mooi bereik halen. Het zijn jonge professionals die anders misschien geen kans hadden gekregen. Er wordt hier en daar, door gevestigde waarden in de audiovisuele industrie, nog steeds wel wat neerbuigend gedaan over dat soort creativiteit, maar dat is vaak uit gebrek aan kennis inzake en die kritiek is langzaam aan het verdwijnen. Wel is er nog steeds een groot verschil wat betreft budgetten, een goeie cameraman die aan de slag gaat voor televisie of een bekend productiehuis zal beduidend meer verdienen dan een cameraman voor social media. Een goede cameraman in social media verdient momenteel ook niet noodzakelijk meer dan een beginnende cameraman."

Bij social media gaat het over zoveel meer dan vlug even een post maken. Mooi werk dat opvalt vraagt vindingrijkheid, het leren kennen van de community, enzovoort.

Sam: “We krijgen vaak de vraag waarom bedrijven beter met een partner zoals ons werken dan dat ze een eigen medewerker aannemen om die taak in te vullen. Wij bieden een brede waaier aan diensten in content creation en dergelijke aan, dus wij kunnen voor de klanten meteen ook op verschillende vlakken en niveaus inspelen. We beschikken over mensen die goed zijn in data, die de juiste budgetten achter posts kunnen steken en het juiste publiek 'targetten'. We hebben daarnaast onze zuivere content creators. Bij social media gaat het over zoveel meer dan vlug even een post maken. Mooi werk dat opvalt vraagt vindingrijkheid, het leren kennen van de community, enzovoort. Bij Sport House Group hebben we twee freelancers aan de slag voor ons, de rest van de steeds groter wordende ploeg is gewoon in loondienst, het is een sterk en zeer creatief team.”

SportHouse Group
© Saën Sunderland

Ondervinden jullie iets van de 'War on talent' in de digitale sector? SportHouse Group maakt gebruik van onder andere de mogelijkheid die via mediarte in het leven werd geroepen, om via de mediastages gemotiveerde whizzkids een start in het werkveld aan te bieden. Hoe pakken jullie het verder nog aan?

Sam: “We ondervinden bij SportHouse Group geen probleem om goede medewerkers te recruteren. En stages slaan daarbij inderdaad een perfecte brug tussen onderwijs en werkveld. Wij selecteren eerst en vooral onze stagiaires zeer nauwkeurig. Jongeren kunnen bij ons een stage lopen gedurende twee à drie maanden. Zo kan men de job leren kennen en proberen de juiste indruk te maken op ons team. Als dat goed verloopt krijgt de stagiair, indien dat op dat ogenblik aangewezen lijkt, een permanente job aangeboden. Voor meer dan de helft van onze medewerkers was SportHouse Group een eerste werkgever. We merken dus momenteel niet echt iets van die war on talent, nee.”

Aangezien je vooral met jonge creatieve krachten werkt, totale nieuwkomers in de sector, heb je goed zicht op de vlotheid waarmee de overgang tussen school en werkplek wordt gemaakt. Welke indruk heb je van de huidige schoolopleidingen?

Sam: “Ik verwacht niet van een school dat zij ‘afgewerkte producten’ aflevert die ik zo kan implementeren binnen SportHouse Group. Wat ik wel merk is dat hoe hoger de scholing is, hoe minder voeling de nieuwkomers in het begin lijken te hebben met wat het werk en het nemen van een eigen verantwoordelijkheid, ownership, inhoudt. Het is ook meestal zo dat het vooral aan de persoonlijke houding ligt als een jongere goed werk levert. Soms is de juiste scholing ondergeschikt aan de drive die iemand aan boord legt. Passie voor het werk en de wilskracht om er iets van te maken zijn primordiaal. Ik hoop eigenlijk dat er geen studierichting komt die specifiek 'contentcreatie' aanleert want daar zullen veel te veel niet echt gepassioneerde kandidaten op afkomen en in afstuderen! (lacht)”

Hoe zit het met de verwachtingen van de jongeren zelf bij het aanvatten van de job? Kunnen die voor hen altijd worden ingevuld?

Sam: “Als ik bijvoorbeeld een vacature heb voor onze tak Sportmanagement, presenteren zich enorm veel mensen met een diploma sportmanagement… maar die blijken dan helemaal niet klaar te zijn voor de functie. Zij verkeren in de mening dat de sportwereld op hén, op hun talent, zit te wachten. Ik merk dat hun enthousiaste zelfvertrouwen vaak voor een misperceptie zorgt bij de studenten. Er zijn immers véél meer afgestudeerden dan plaatsen in de industrie. Je moet je al serieus weten te onderscheiden en met een juiste insteek aan je carrière beginnen.”

Wat maakt dan het verschil tussen wel en niet aangeworven worden?

Sam: “Zoals ik al meegaf, hangt voor mij veel af van het karakter en de ingesteldheid van de sollicitant zelf. Wij hebben al mensen in dienst genomen die niet meteen klaar waren voor de job, maar die zo leergierig waren en zich gretig alle gedeelde kennis en technische onderlegdheid van de medewerkers hier eigen maakten, dat zij op korte periode enorme vooruitgang boekten. Maar evengoed krijgen we kandidaten over de vloer, via bijvoorbeeld een schoolstage of een andere vorm van traineeship, die al heel veel kennen én kunnen, maar van wie we meteen merken dat ze niet meer zullen groeien. Dat, omdat ze vastzitten in hun eigen mening en dito perspectief. Het karakter, de persoonlijkheid blijft voor mij het belangrijkste aspect bij aanwerving. Iemand zonder diploma kan dat ontbreken in onze sector zeker en vast overstijgen door gedrevenheid en ambitie, met daaraan gekoppeld de bereidheid tot hard werken.

“Aan pas afgestudeerden wil ik de raad geven om zo snel mogelijk ergens stage te lopen. Er loopt momenteel een stage bij ons via mediarte. Als die stagiair gewoon gesolliciteerd had, was hij waarschijnlijk niet meteen opgevallen tussen alle andere kandidaten die ons vrijblijvend hun cv bezorgden. Maar omdat hij zelf de stagemogelijkheid aanbracht en tijdens zijn weken hier al veel initiatief nam en vooruitgang boekt, ook omdat we hem op deze manier goed leren kennen, komt hij nu wel degelijk in aanmerking zodra we een vaste plek kunnen aanbieden. Nu krijgt hij eerst en vooral een uitgelezen kans om veel bij te leren en daarnaast is het ook handig om de bedrijfsnaam van een gevestigde waarde in de audiovisuele sector op zijn cv te kunnen zetten (lacht).”

SportHouse Group
© Saën Sunderland

SportHouse Group trok de aandacht van mediarte in het kader van de opleidingen binnen de mediacademie. We merkten dat jullie het werkplekleren op een minder conventionele maar leuke manier invullen. Vertel eens?

Sam: “Werkplekleren vind ik heel belangrijk. Een audiovisueel eindproduct hangt volledig af van de kennis en het kunnen van de mensen die het maken. Opmerkzaam blijven over nieuwe tools en mogelijkheden is cruciaal.

Iedere laatste woensdag van de maand, organiseren we een drink. Het eerste halfuurtje vertelt een medewerker over het werk, over waar hij of zij mee bezig is, over een klant of een probleem waar hij of zij mee werd geconfronteerd. Daar stellen we dan vragen over en gaan we in gesprek. Zo delen we kennis en oplossingen, en kunnen we elkaar helpen. Daarnaast kunnen medewerkers die iets heel goed kunnen of iets interessant bijgeleerd hebben, tijd vrijmaken om die kennis te delen met hun collega’s. Dat is begonnen met iemand die heel goed kon Photoshoppen. We hebben toen een namiddag uitgetrokken om die medewerker een cursus te laten geven aan de rest van het team, specifiek over het Photoshop programma. Tachtig percent van onze mensen en vaak zelfs het voltallige team, neemt aan dat soort opleidingsmomenten deel.

“We hebben ook digitaal een leerplaats gecreëerd. Als collega’s iets leuks of inspirerend zien, kunnen ze dat daar kwijt. Als iemand dan even niks om handen heeft, kan die daar een kijkje gaan nemen en eventueel iets bijleren en dan kan er ook een dialoog over opgestart worden.”

Work hard, Play hard - is dat iets wat ook bij jullie in de bedrijfsfilosofie past?

Sam: “Wij hechten groot belang aan het sociale aspect binnen de ploeg. Dat houdt in dat er nu en dan welkome ontspanningsmogelijkheden worden aangereikt. Vaak staan meerdere sportevenementen tegelijk op de kalender en er zijn dus inderdaad intense werkperiodes. In die weken is het echt wel nodig dat al onze mensen kunnen steunen op hun collega’s en dat gaat zoveel beter als er een goede band is. Ontspanning na de inspanning hoort erbij. Als er ergens een gala of award show wordt georganiseerd, probeer ik altijd tickets te voorzien voor het hele team. Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een teambuilding. Ik vind de zorg voor het mentale welbevinden van mijn medewerkers zeer belangrijk. We kennen relatief weinig tot geen verloop bij SportHouse Group en dat heeft evenzeer te maken met een juiste verloning als met hoe goed iemand zich voelt binnen een bedrijf. Daarom zet ik hard in op dat groepsgevoel én op het aanwakkeren van de trots om bij SportHouse Group te kunnen werken! De manier waarop dit wordt bewerkstelligd komt wel eerder vanuit het eigen buikgevoel dan dat het een uitgewerkte strategische keuze is.”

Maak je in je drukke agenda ook nog de tijd voor je persoonlijke ontwikkeling?

Sam: “Ik volg geen externe opleidingen, als dat is wat je bedoelt? (lacht) Ik steek wel graag nieuwe kennis op bij mijn collega’s. Toen Tomas (Van Den Spiegel) ons team kwam versterken heb ik enorm veel van hem geleerd. Hij is belangrijk geweest voor ons team de voorbije jaren.

Ook voor mijn persoonlijke groei. En ik heb nooit gedaan met leren, alles blijft in verandering en ik wil mee zijn.

Ik weet dat ik niet altijd enkel mijn meest positieve karaktertrekken tot uiting breng, vooral dan in momenten van hoge stress (lacht). Ik ken mijn leerpunten en stel mezelf ook vaak in vraag. Aan wat verbetering kan gebruiken, probeer ik te sleutelen en feedback van mijn collega’s is belangrijk. Ik sta er open voor en vraag hen ook uitdrukkelijk om input, die is altijd welkom!”

Over SportHouse Group:

Sporthouse Group werd opgericht in maart 2011. Sam Kerkhofs en Jacob Nys startten met de ondersteuning van professionele atleten door het creëren van relevante content online.

Na verschillende projecten voor o.a. Nike Football Belgium, RSC Anderlecht en Telenet Play Sports investeerden de zaakvoerders in Brands en Media.  Om de groeiende partnerportfolio's te managen, vervoegde Tomas Van Den Spiegel hen in 2017.

In 2018, kwamen ook Wouter Vandenhaute en Erik Watté aan boord. Met hun ruggesteun is SportHouse Group klaar om de volgende stappen te zetten in digital sports transformation.

Over Sam Kerkhofs:

Sam is 31 jaar, zoon van Ludo Kerkhofs, oprichter van Outside Broadcast in1989 (nu NEP) en Ann Steenberghs, oprichter van de Kaderleden (nu hoofd van een ziekenhuis in Rotterdam). Met vijf broers en drie zussen vormt het nemen van een gezamenlijke familiefoto ongetwijfeld een uitdaging. Sams vriendin Sophie M'Sallem, kat Jack en een hond Robbie vervolledigen het plaatje. (Robbie is een straathond, geadopteerd uit Portugal).

Sam heeft als tiener steeds vakantiewerk verricht op de sportredactie van Canal+ en jarenlang vulde hij het weekend met het maken van de SlowMo's (LSM) bij wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Tijdens zijn hogere studies begon hij met SHG en toen het Nike contract kwam besliste Sam die studies stop te zetten. Hij gaf ook vier jaar lang voetbaltraining bij de jeugd van OHL, het laatste jaar op nationaal niveau.

De website van SportHouse Group


Ook interessant voor jou