eXperience Labs - Esign en Sitemanager over kennisdeling in de digitale sector

Experience Labs

Digitale professionals in onze sector vervullen talrijke, veelzijdige en nieuwe rollen waarbij niet enkel vakkennis continu moet verdiept en verbreed worden, maar waarbij men permanent zoekt naar innovatieve oplossingen, nieuwe werkmethodes of een efficiëntere aanpak die ondernemingen én klanten vooruit helpen.

FeWeb, de Belgische beroepsvereniging voor digitale ondernemingen, startte in 2019 de eXperience Labs op. Dat zijn kleine groepen van digitale professionals die voor hen belangrijke topics bespreken. Patrick Marck (FeWeb) en  mediarte zaten rond de tafel met Anton Luyten (Esign) en Alexander Hoogewijs (SiteManager) en praatten over kennisdeling en opleiding in de snel evoluerende digitale sector.

Een gesprek met Esign en SiteManager over kennisdeling in de digitale sector
©Saën Sunderland

COLLABORATIVE WEBDESIGN

Alexander:

“SiteManager is een cloudoplossing voor webdesign waarbij het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende partijen tijdsbesparend en efficiënter wordt. Ons webplatform heeft als doel de samenwerking zo optimaal mogelijk te maken tussen developer, designer en eindklant. Met de technologie die we hebben ontwikkeld, willen we de eindklant de ervaring geven van een sitebuilder, maar de kracht van de designer en developer moet blijven wat ze vandaag terugvinden in een Wordpress of Drupal omgeving. De samenwerking faciliteren met een klassiek webdesignbureau blijft voor ons echter een heel belangrijk element. Omdat we merken dat er heel veel agencies beroep doen op freelancers willen we deze laten interconnecteren met elkaar via het cloudplatform. We vormen een soort van marktplaats waarbij freelancers kunnen geconnecteerd worden met agencies op basis van de data die een gebruiker achterlaat in het platform. Onze klanten blijven dus eigenaar van het project in tegenstelling tot het klassiek freelance-model waarbij alles beheerd en opgevolgd wordt door de freelancer zelf.”

Een gesprek met Esign en SiteManager over kennisdeling in de digitale sector
© Saën Sunderland

DIGITAL CREATIVES

Anton:

“De nadruk bij Esign ligt volledig op het digitale waarbij we enkel met interne mensen werken. Hierbij differentiëren we ons misschien wat van andere digitale bureau’s, die vaak beroep doen op hun freelance netwerk. Esign focust hoofdzakelijk op klanten die een langetermijnoplossing zoeken en daarbij ook een vaste connectie willen opbouwen met onze medewerkers. De core van ons bedrijf biedt digitale oplossingen aan, gespreid over 2 grote pijlers: enerzijds alles wat met automatisatie en websites te maken heeft, waar maatwerk ons handelsmerk is geworden, en anderzijds alles wat toegespitst is op e-commerce (hier werken we veel met Shopify, een  cloudomgeving specifiek ontwikkeld voor e-commerce). Het laatste stukje van onze werking omhelst alles wat online marketing betreft, gaande van SEA-strategieën tot social media campagnes.”

Wat is het concept achter de eXperience Labs?

Patrick (FeWeb): “Naast het verdedigen van onze belangen is het stimuleren van ons netwerk om kennis te delen één van de speerpunten binnen FeWeb. Om dat op een structurele manier te doen, leek het ons interessant om dat in gerichte groepen te laten gebeuren. Kleine groepen van mensen die actief ervaringen uitwisselen rond een bepaald thema dat leeft binnen de digital community. Met deze eXperience Labs willen we een kennisdelingstraject creëren waarmee de ondernemingen aan de slag kunnen gaan. Dit gaat van e-commerce kennisdeling , interne arbeidsorganisatie tot en met het recruteringsproces. Gezien het traject wat flexibel is, kan er genoeg geanticipeerd worden op het delen van kennis om er persoonlijk een meerwaarde aan over te houden. We willen de personen laten groeien, van deze professionals digital enablers maken. Mensen die dankzij deze uitwisselingen hun eindklanten (met hun uitdagingen) vooruit kunnen helpen. 

"Het laten renderen van je netwerk, vormt het fundament van de eXperience Labs. 

Wat betreft de agencies hebben we zelf meerdere groepen ingedeeld op bedrijfsgrootte. We merken dat kleine bedrijven en freelancers met andere uitdagingen worden geconfronteerd dan de grotere spelers in de sector. Sommige thema’s verlopen identiek, maar de meeste zijn totaal verschillend. Daarom is het zo belangrijk dat deze mensen kennis en ervaring kunnen uitwisselen met collega’s die dezelfde groeipijnen doormaken.”

Zijn er, ondanks jullie totaal verschillende businessmodellen en werking, specifieke uitdagingen waar jullie beide mee te maken hebben? 

Anton (Esign): “Er lopen verschillende eXperience Labs, waarbij de meeste thema’s wel vrij toegankelijk zijn, zeker op niveau van digital tools, performance en strategie. Het HR-thema blijft het moeilijkste thema om aan te snijden. We hebben in onze sector te maken met een resem knelpuntberoepen, waarbij iedereen op zoek is naar dezelfde competenties en talenten. Vroeger concureerden we met andere webagencies in een vrij faire marktomgeving, gezien we allemaal ongeveer dezelfde koers voeren wat uitdagingen, werkingsmiddelen, loonpakketten enz.  betrof. Vandaag is de realiteit dat we moeten concurreren met ondernemingen, gestuwd door gigantische investeringen, waarbij wij als middelgroot bedrijf op HR-vlak bijna een ongelijke strijd moeten aangaan. Het concurreren met de grote softwarebedrijven ligt gewoon moeilijk en tegelijk ook gevoelig. Soms zit je tond de tafel met bedrijven van wie je weet dat hun werknemers bij jou komen solliciteren en omgekeerd. Dat zijn concrete issues die wel naar boven komen in gerichte eXperience Labs.”

Patrick (FeWeb): “Als we de globale markt bekijken onderscheiden we enerzijds de digital agencies en webbureau’s die over de digitale expertise beschikken  en aan de andere kant de klassieke agencies,  de media agencies en de consultancy bedrijven. Door de daling van inkomsten uit advertenties zijn zij genoodzaakt zich heruit te vinden. Hierbij komen ze logischerwijs op het terrein van digital advertising en marketing. De grotere budgetten die voor handen zijn bij deze spelers vormen hier het verschil. We spreken van concurrentie-pijlers die misschien meer inzetten op het bedenken van strategieën dan op het operationeel uitvoeren van deze acties. Als gevolg wordt er voor de uitrol van de acties samengewerkt met  agencies die elk eigen expertises hebben.

“Tot slot worden ook de eindklanten concurrenten: ofwel door het in-house trekken van specifieke domeine zoals search engine marketing ofwel door het creëren van digitale diensten die in het verlengde liggen van hun bedrijfsactiviteiten, zoals in de telecom-sector.”

Alexander (SiteManager): “Persoonlijk maak ik er me weinig druk om dat grote spelers als bvb.Telenet of Proximus in ons vaarwater komen, integendeel. Als je kijkt naar de DIY-tools (Squarespace, Wix,...) die voorhanden zijn, vormen die wereldwijd bijna 10% van de markt. Particulieren die via deze tools zelf, en goedkoop, een website creëren en opstarten zijn voor agencies geen echte doelgroep in dat stadium. Het interessante is echter het stadium dat hierop volgt. Wanneer mensen slagen in hun verhaal, en hun business verder willen uitbouwen, ontgroeien ze logischerwijs deze sitebuilders. Kleine KMO’s die groeien, bouwen hun digitale strategieën verder uit en hebben hier echt wel nood aan expertise, dat merken we vandaag enorm. Spelers als Proximus en Telenet zetten er vooral  op in om hun portefeuille van abonnementen te vergroten en zo klantenverlies te beperken, wat eerder een kortetermijnvisie is. Er is altijd een kantelmoment waarop klanten nood hebben aan een bepaalde expertise en strategisch partnerschap. Ik bekijk het positief dat de grote spelers hun klanten wel in zekere mate opvoeden over de noodzaak van een professionele digitale strategie.”

Anton (Esign): “Het opvoeden van klanten is een nobele zaak maar de prijsdruk vandaag maakt het niet helemaal duidelijk waar het grote verschil nu net ligt tussen de verschillende agencies. Waar zit de grote winst of verlies van de ene partij tov van de andere? Als een klant met eenzelfde project aanklopt bij drie collega’s krijgt hij drie offertes die sterk uit elkaar kunnen liggen. Het is vreemd om te zeggen maar we steken meer en meer middelen in websites om die te blijven optimaliseren (mobile, tablet, e-commerce etc…). Waarbij alles als vanzelfsprekend wordt gezien blijft het moeilijk klanten te blijven overtuigen om die (meer)kost te verantwoorden.”

Een gesprek met Esign en SiteManager over kennisdeling in de digitale sector
© Saën Sunderland

Om openhartig kennis te delen, hoe krijg je de neuzen van de concullega’s in dezelfde richting?

Patrick (FeWeb): “Als ik kijk naar de digital agencies eXperience Labs dan stellen we vast dat er na één of twee meetings een breekpunt is. Eens het vertrouwen gewonnen is, kunnen we eerder spreken van een soort vriendengroep die spontaan kennis begint te delen. Men beseft dat de markt zo groot is dat er, raar genoeg, bijna geen sprake is van “concurrentie”, dan doel ik op pitches, wedstrijden, klanten, enz. Er is een zekere openheid om bepaalde zaken te delen, hoe zorg voor je voor optimale instroom van talent, hoe laat je talent renderen, hoe zorg je dat er innovatie uit talent komt binnen je organisatie? Bottom-up principe dus. Allemaal topics die inspiratie geven aan de betrokkenen, waarbij het besef optreedt dat hun engagement en inzet voor de Labs ook wel oplevert. We hebben bijvoorbeeld een sessie gehad over tools die intern worden ingezet. De dag na het Lab kreeg ik telefoon van een onderneming die overstelpt werd met vragen van collega’s, die omwille van dat desbetreffende eXperience Lab, diezelfde tool ook wensten aan te kopen. Allemaal voortkomend uit het feit dat één persoon zijn tijdsefficiëntie heeft kunnen aantonen aan de hand van een specifieke tool. Het gaat dus om die mindset bij de mensen te brengen, die openheid voorop te stellen om kennis te delen en te vergaren”

Anton (Esign): “Waarom zouden we het ook niet prijsgeven uiteindelijk? Je verliest of wint er alvast geen klanten mee (lacht). Voor de info die je prijs geeft krijg je ook iets terug en dat beseffen de collega’s ook naarmate de eXperience Labs vorderen. De geografische ligging, ondanks het kleine land dat België groot is, zorgt wel voor een impact op de kennisoverdracht. Je deelt al iets sneller met een bedrijf dat letterlijk niet in je vaarwater kan komen dan met een onderneming achter de hoek. Ik kan het moeilijk beschrijven maar het speelt toch wel mee als je rond tafel zit.”

Alexander (SiteManager): “Digital agencies zijn servicebedrijven. Het is met die service en expertise die je verkoopt aan de klant waar je als onderneming het verschil maakt. De manier hoe je je organiseert en welke processen je hanteert hebben betrekking op de optimalisatie binnen je werking. Goede ondernemers zijn daar sowieso al mee bezig en je versnelt die leercurve door hierover te gaan delen in de eXperience Labs. Dit resulteert dan op zijn beurt weer positief voor de hele Belgische digitale community. Dat is voor mij ook de boodschap die we moeten uitdragen. Collectief sterker worden dus.”

Patrick (FeWeb): “We hebben zelfs sessies gehad van hoe gedetailleerd er offertes worden opgestart, ondanks het feit dat dit toch gevoelig ligt voor sommigen. Idem voor de zin (en onzin) mbt het opstellen van jaarplannen. De groep die deelnam aan deze sessie vormde eigenlijk een soort van adviesraad van het ene agency dat letterlijk samengesteld was uit concurrenten (lacht). Alle betrokken partijen gaven feedback over ieders jaarplan, over de bepaalde accenten in het plan, de verschillen en zo meer. Het heeft dus echt te maken met een vorm van maturiteit, vertrouwen die moet groeien tussen een bepaalde groep mensen. De grote meerwaarde komt dus na een paar sessies naar boven dat door geen enkele 'klassieke opleiding' kan vervangen worden. Je leert bij vanuit een bedrijfsstrategisch standpunt en dat is goud waard.”

Een gesprek met Esign en SiteManager over kennisdeling in de digitale sector
anton luyten | louis van de leest | patrick marck | alexander hoogewijs © saën sunderland

Op welke manier gaan jullie binnen de onderneming om met de noodzaak aan permanente opleiding? 

Anton (Esign): “Vanaf volgend jaar implementeren we binnen Esign, naast het opleidingsbudget, ook een evenementenbudget. We willen echt dat onze mensen opleiding volgen en vandaar dat we beide ook willen scheiden. Seminaries en conferenties werken vaak heel inspirerend maar in de diepte opleiden doe je niet op dergelijke events.. We verwachten input van onze medewerkers om constant bij te leren, in bepaalde expertisedomeinen. Het getuigt van inzet en gedragenheid die de onderneming beter maken.“

Alexander (SiteManager): “Door ervaring te delen worden opleidingsnoden zichtbaar. Uit een eXperience Lab kan je leren hoe een bepaald proces aan te pakken, een insteek krijgen waarmee je aan de slag kan om dit te vertalen naar een gerichte online, of eerder “traditionele” opleiding door experten. Op zich is het “organiseren van opleiding” wel een grote uitdaging voor de digitale sector in België. Vaak kom je terecht bij eerder klassieke opleidingskanalen en-verstrekkers, die vaak achterop hinken ten aanzien van de sector. De concurrentie steekt de kop op vanuit kwalitatieve digitale platformen, zoals Coursera en Udemy. Misschien is het een idee om vanuit FeWeb en mediarte na te denken over hoe we dit kunnen omarmen, eventueel een lokaal initiatief opzetten. Uiteindelijk hebben we die kennis in huis, alleen zit die enorm verspreid onder de freelancers. Kunnen we deze expertise overbrengen naar de agencies, dan zitten we echt in de goede richting. Bij Sitemanager gebruiken we Coursera en Udemy. Hier vinden medewerkers kennis die ze niet in het Hoger Onderwijs opdoen. Het is voor ons vanzelsprekend geworden om via video gerichte modules te leren.”

Anton (Esign): “Ik vind het ook niet problematisch dat alumni niet helemaal up to date zijn met de laatste technologieën. Je kan er als rekruteerder perfect uithalen wie na de uren gepassioneerd bezig is met het vak en leergierigheid en drang om bij te leren, uitstraalt. Vaak volgen deze personen op eigen initiatie, online, cursussen en getuigen ze ervan dat ze ook effectief de laatste trends in hun vakgebied volgen. De wil en drive om permanent bij te scholen, is voor ons absoluut cruciaal. We kunnen echter niet verwachten dat elke onderwijsinstelling een perfect profiel aflevert voor de arbeidsmarkt, dat zou utopisch zijn. Vandaar dat permanente opleiding key is om door te groeien naar een duurzame loopbaan.”

Hoe houden jullie het gegeerd talent aan boord in een sector die kreunt onder knelpuntberoepen? 

Patrick (FeWeb): “Door de druk van de arbeidsmarkt, waarbij Gent toch een belangrijke digitale pool vormt, merken we wel dat dit een impact heeft op de loyaliteit van de medewerkers binnen de agencies. Sommige ondernemingen bouwen hubs in andere steden om extra talent aan te trekken.”

Alexander (SiteManager): “De gezamenlijke visie, het doel wat je nastreeft als bedrijfsleider, is enorm belangrijk in het kader van retentie. Een medewerker houdt vast aan het DNA van de onderneming en dat voelen we heel sterk. SiteManager zit natuurlijk wel in een Saas-model (Software as Service) wat maakt dat mensen bij ons bouwen aan één gezamenlijk product, zich scharen achter één gezamenlijk doel. Je voelt dat mensen mee willen verder bouwen aan dat product. Daar verschillen we van agencies die eerder klant-based werken en waarbij er logischerwijs meer verloop is. De interne druk ligt volledig anders.”

Anton (Esign): “Hoe je het draait of keert, het komt er altijd op neer om mensen te vinden die vooruit willen of mee het DNA van de projecten willen uitdragen. Talent in de digitale sector heeft keuze zat om aan de slag te gaan en wordt met de dag kieskeuriger. Ik ben ervan overtuigd dat de juiste projecten en klanten, die aanleunen bij de mindset van het talent, nog altijd doorslaggevend zijn om talent aan boord te houden.”

esign
©Saën Sunderland
Een gesprek met Esign en SiteManager over kennisdeling in de digitale sector

Ontdek het opleidingsaanbod van FeWeb

Sitemanager website

ESIGN website


Ook interessant voor jou