Inside the company - Yappa

yappa

Zeventien jaar geleden richtte Yoeri Severy als student een eigen bedrijf op. Ondertussen groeide Yappa uit tot een onderneming in optima forma, met een team van 28 'yappanezen' die digitale oplossingen bedenken, bouwen en boosten voor organisaties met een groeimindset. mediarte sprak tijdens de corona lockdown periode, op meer dan de veilige anderhalve meter afstand (via zoom meeting), met Yoeri over hoe Yappa omgaat met haar personeel en over het impact dat dit zowel in het bedrijf als naar klanten toe heeft. 

Je was nog heel jong toen je je ondernemerstalent al toonde...

Yoeri:  "Ik heb Yappa als student opgericht en de groei van het bedrijf verliep daardoor heel organisch. Pas in 2015 is er een omslag gekomen en zijn we beginnen nadenken over een groeisprong. Vanaf het moment dat je die ambitie uitspreekt, begin je ernaar te leven en plannen te smeden. Ons doel was om tegen 2020 de omzet te verdrievoudigen en het aantal werknemers te verdubbelen. Dat is gelukt. We zijn van webbouwer geëvolueerd naar een strategische partner. We kunnen breder meekijken in organisaties waardoor je impact natuurlijk groter wordt. Dat creëert een sterkere band met klanten, maar zeker ook meer geëngageerde medewerkers.”

Hoe communiceerde je die ambitie, over de jaren heen, naar je medewerkers toe?

Yoeri: "Bij Yappa is transparantie heel belangrijk. Ons motto luidt: 'We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen'. Dat geldt zowel naar onze klanten toe, als voor Yappa’s interne werking. De medewerkers hoeven niet de beste vrienden te zijn, maar er zich wel goed van bewust worden hoe ze bedreven met elkaar kunnen samenwerken. We hebben daar verschillende instrumenten voor. Met Insights Discovery bijvoorbeeld, maak je elkaar duidelijk wat je persoonlijke voorkeursstijlen zijn; hoe je zelf graag wil dat mensen communiceren en hoe je zelf graag communiceert. Het gebruik van zo’n tool bevordert merkbaar een vlotte samenwerking."

yappa
©Yappa

Wat is jouw perspectief op je rol als leidinggevende?

Yoeri:  "Ik ben CEO, dat staat voor voor mij voor Chief Enabler Officer. Mijn voornaamste rol is om mensen en organisaties te helpen groeien. Als we onze medewerkers helpen groeien in hun talenten en in hun ontwikkeling, dan zal de klant daar ook mee van profiteren. Doorheen de jaren heb ik geleerd dat je niet enkel mensen met eenzelfde persoonlijkheidstype mag aanwerven, al ben je daar initieel misschien toe geneigd. Diversiteit daarin is belangrijk en het is essentieel om hierin een goede balans te vinden."

Chief Enabler Officer staat er dus onderaan de e-mails die men krijgt van Yoeri Severy van digitaal bureau Yappa in Bilzen, hoe vertaalt zich dat eigenlijk in het dagdagelijkse management?

Yoeri: “Ik ben iemand die de richting bepaalt en het kader schetst, maar vervolgens laat ik onze medewerkers zelf kiezen hoe ze de inkleuring van hun job doen. Ik wil niet de bottleneck zijn binnen de organisatie en ga graag uit de weg om iedereen ruimte te geven. Die benaming brengt blijkbaar makkelijk een gesprek op gang over de manier waarop wij werken. Sommigen vinden het geweldig en voor anderen is het eerder bizar. De functietitel zet wel meteen de toon om tot een samenwerking te komen met gelijkgestemde zielen.”

Yappa heeft specifieke key-values, vertelde je me tijdens ons eerste contact; welke zijn dat precies? En wat drijft de mensen aan de slag voor de onderneming?

Yoeri: “Elke organisatie zoekt haar weg in een snel veranderende digitale wereld. Daarmee omgaan is niet altijd gemakkelijk. Je kan het allemaal laten gebeuren of net bewust vastpakken. Yappa ondersteunt bij het in handen nemen van de groei door inzicht en richting te geven. We maken onze nieuwe medewerkers er bewust van
hoe - digitale - interactie met klanten, partners en medewerkers tot goede resultaten kan leiden. Van digi-taal naar mensen-taal. 

“Onze values? We zijn eerst en vooral mensen-mensen. Iedereen is anders, elk op z’n eigen manier, met z’n eigen talenten en expertises. Gelijkwaardig dus. Klanten, klanten van klanten, yappanezen, partners: we werken vóór mensen, mét mensen aan menselijke oplossingen. Daarnaast zijn we open en eerlijk. We volharden echt in die waarden van openheid, eerlijkheid en transparantie. Het laat betrokkenheid toe. We doen de dingen juist en we doen de juiste dingen. Opnieuw, doen wat we zeggen, zeggen wat we doen.

“Verder is het zo dat de groei ons drijft. Ons doel is om het morgen beter te doen dan we het vandaag deden. We luisteren om te verbeteren; nieuwsgierig, leergierig en open voor feedback. We zoeken de goesting naar groei bij mensen en organisaties rondom ons en positiviteit is de constante in onze omgeving die continu verandert. We hebben er onze wendbaarheid aan te danken. Onze mensen mogen daarom ook fouten maken, het is een teken dat we als organisatie vooruit gaan en nieuwe dingen leren.”

Ons doel was om tegen 2020 de omzet te verdrievoudigen en het aantal werknemers te verdubbelen. Dat is gelukt.

Yoeri Severy - CEO Yappa
yappa
©Yappa

Ik las op jullie lijst met kernwaarden, #5, Do the Yappa. Leg uit!

Yoeri: “Wel, je werkt niet voor Yappa, je bent Yappa. Het idee daarachter is, doe waar je goed in bent met passie en plezier, en draag het uit. Doe het morgen gewoon slimmer dan vandaag. #worksmartplayhard (lacht)”

Hoe pakken jullie het social distancing concept, het thuiswerk en de exit van de quarantaine aan?

Yoeri: “Iedereen werkt van thuis uit sinds de maatregelen van kracht zijn gegaan. De yappanezen die thuis werken met kinderen hebben de vrijheid om geheel flexibel hun uren te bepalen, zodat het ook voor hen haalbaar blijft. We begrijpen dat thuiswerk in deze uitzonderlijke situatie vooral ook voor hen een uitdaging is. We proberen iedereen daarin zo goed als mogelijk is, te ondersteunen. Alle yappanezen hebben de mogelijkheid gekregen om extra schermen, toetsenbord en bureaustoel mee naar huis te nemen, zodat zij ook thuis een degelijke, ergonomische verantwoorde werkplek konden inrichten. Velen hebben hier dan ook gebruik van gemaakt.

“Ook in deze situatie is de communicatie belangrijk, zo mogelijk nog belangrijker zelfs. Daarom zorgen we ervoor dat we alle yappanezen elkaar voldoende en regelmatig spreken. Individueel, met een “hoewist?” van onze CHO, one-on-one gesprekken van leads in teams, in werkmeetings, met onze team talks.

“Van zodra de maatregelen versoepeld worden, zullen wij ons kantoor in Bilzen geleidelijk aan terug opstarten. We zullen dit uiteraard enkel doen wanneer wij volledig aan de veiligheidseisen kunnen voldoen wat betreft mondmaskers, social distancing, enz. Wij kunnen dit makkelijk gefaseerd aanpakken aangezien het voor ons geen must is om op kantoor te zijn. Waarom zouden we dan toch terug op kantoor werken? Wel, omdat we voelen dat daar, bij bepaalde medewerkers, wel een nood aan is. Wij hebben collega’s die aangeven dat zij de interactie missen, dus willen wij graag aan die vraag voldoen, mits het in acht nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen.”

Hoe voelen jullie medewerkers zich bij de ganse situatie?

Yoeri: “Onze mensen begrijpen de situatie volledig en staan ook achter het thuiswerken. Maar we merken ook dat het gemis aan fysieke aanwezigheid, het gebrek aan live sociaal contact toch hier en daar begint te wegen. Collega’s missen de werkvloer. Daarnaast voelen we bij sommigen ook wel een zekere angst om terug te keren. Wat als…? Daarom spreken wij alles goed door en pakken we het trapsgewijs aan. Zo kan iedereen op een persoonlijk tempo de stap terug naar kantoorwerk maken en zullen we niets overhaast doen.”

yappa
©Yappa

Zijn er aspecten van jullie werking die door de coronacrisis aan het licht zijn gekomen en waar jullie verder mee aan het werk gaan? 

Yoeri: “Ja, en dan eerder in de positieve zin! Zo bekijken we of we van het thuiswerken eventueel een structureel gegeven kunnen maken. Thuiswerk was voorheen wel mogelijk, maar op zich werd daar slechts door relatief weinig yappanezen op regelmatige basis gebruik van gemaakt. We kregen nu de feedback van een aantal medewerkers dat zij zich in hun thuisomgeving veel beter kunnen focussen dan op kantoor. We zien de gunstige neveneffecten daarvan zeker in: het thuiswerken kan resulteren in een betere productiviteit, minder auto’s op de weg - en de lagere autokosten zijn natuurlijk ook mooi meegenomen (lacht). WIN-WIN!

“Ook meetings bij klanten blijken wonderbaarlijk heel vlot via video-call te lukken. Waar we voorheen steeds tot bij de klant gingen of de klant ons kantoor opzocht, zullen we ons nu steeds vaker de vraag stellen of de verplaatsing wel echt noodzakelijk is”.

Wat met de zorg voor jullie menselijk kapitaal - hoe waakten jullie voorheen over het welbevinden van het voltallige team? En hebben jullie al nagedacht over hoe jullie dat na de opheffing van de lockdown aanpakken? 

Yoeri: “Wij hebben altijd al sterk ingezet op ons menselijk kapitaal. Eén keer per maand zitten we bijvoorbeeld samen voor een update over Yappa op de ‘Yappawadoeda’. Wat er aan bod komt? Mededelingen, cijfers, aankomende projecten, resultaten, ... We sluiten altijd af met een goeie mop. Op de Yappawadoeda trekt een onschuldige hand vier namen voor de ‘tête-à-tête’. Deze twee duo’s mogen samen uit eten. Tijdens de lunch bespreken zij enkele topics. Wat gaat goed? Wat gaat er minder goed? Wat zijn mogelijke verbeterpunten?

“We bedachten ook ‘Den Driede’. Elke derde vrijdag van de maand, zakken we, na het werk, af naar een leuk adresje, of we drinken iets aan onze eigen toog in de Spacebar. Den Driede wordt telkens georganiseerd door één van de yappanezen. En er is Yappa wandelt. Eén keer per maand maken we van de middagpauze gebruik om een frisse neus te halen. We trekken onze wandelschoenen aan en verkennen de Bilzense natuur. Het is het ideale moment om even tot rust te komen en er daarna vol goede moed terug in te vliegen.

“Onze Yappawadoeda hebben we eigenlijk heel gemakkelijk omgezet naar een digitale versie waarbij iedereen inbelt en we een videocall in groep doen. Sinds kort hebben we ook onze tête-à-tête’s remote georganiseerd. Hiervoor hebben we een slack-appje ‘Donut’ geïnstalleerd, die 2 keer per week een groepje van 4 yappanezen uitkiest om samen een halfuurtje koffiepauze te houden. De bedoeling is eigenlijk om hun dag wat te breken en hen te faciliteren om het eens een keertje niet over het werk te hebben. Eigenlijk zoals dat normaal gezien op kantoor spontaan in de koffiecorner gebeurd.

“Tijdens de “lockdown” hebben we wekelijks op vrijdag rond 16u een groepscall opgezet waarin we kort enkele topics bespraken en nadien een rondje ‘hoewist?’ inlasten, zodat ook de collega’s die mekaar niet dagelijks spreken elkaar nog eens gehoord hadden. 

“Het wandelen, dat moeten de yappanezen voorlopig helaas alleen of met het gezin doen. Maar dat pikken we snel weer op, van zodra het kan!”

yappa
©Yappa

Best indrukwekkende initiatieven. De work-life balance van je team is iets wat je goed wil bewaken?

Yoeri: “Dat is zo. Met stip op nummer één wat management inzake work-life balance betreft, staat dat verlof NIET wordt overgedragen. Want wie hard werkt moet op tijd en stond vakantie nemen! Wij raden onze mensen aan om minimaal één keer per jaar voor minstens twee weken verlof te nemen. We werken met semi-flexibele uren, zo mag iedereen voor zichzelf bepalen op welk tijdstip tussen 7 en 9u hij aan zijn werkdag begint. Uiteraard zijn we daar in deze tijden van verplicht thuiswerk nog flexibeler in, zoals ik daarnet duidde. Maar uiteindelijk is ook dat gewoon een kwestie van gezond verstand. Zolang je je werk gedaan krijgt en het team ondervindt geen hinder, kan je gerust zelf bepalen welke tijdstippen van de dag je werkt.

“We hebben strakke deadlines, er zijn periodes van drukte net voor een oplevering,... zo gaat dat in een agency. Daar tegenover staan dan weer de fun aspecten die wij op kantoor voorzien: kickertafel, darts, voetballen en kubb spelen in de tuin, buiten lunchen, enz. Af en toe een bereide lunch onder de middag. Bovenaan de gezamenlijke events staat de jaarlijkse teamtrip. Zo werkten we ooit een week vanuit Spanje, tijdens een “Vamos à Yapplaya”, en gingen we al eens met z’n allen “De boom in”, waarbij we letterlijk met heel het team in een boomhut verbleven. Je kan het zo gek niet bedenken, bij Yappa hebben we het al gedaan!”

Denken jullie dat het een goed initiatief is om nu al oog te hebben voor een potentiële mentale whiplash en zetten jullie bijvoorbeeld burn-out preventie op de agenda? 

Yoeri: “Zeker, we bekijken nu reeds de mogelijkheden en bespreken met de hubleads waar de pijnpunten zitten, zodat we dit goed opvolgen. Workshops rond burn-out preventie staan al een tijdje op onze radar, en dat we daar nu actie in ondernemen is een volgende stap. Met mediarte zijn we over de organisatie van een virtuele burn-out preventie sessie in gesprek en we volgen alle mogelijke pistes omtrent op.”
(de Burn-Out preventie workshops en webinars zijn gratis toegankelijk voor ondernemingen die ressorteren onder PC 227 en PSC 303.01, red.)
 

Want wie hard werkt moet op tijd en stond vakantie nemen! Wij raden onze mensen aan om minimaal één keer per jaar voor minstens twee weken verlof te nemen.

Yoeri Severy -CEO Yappa

Hoe zien jullie learning & development binnen Yappa zelf, wat is er voor jullie medewerkers mogelijk met betrekking tot bijscholing en levenslang leren?

Yoeri:We vinden het heel belangrijk dat onze mensen blijven groeien en bijleren. Qua beleid hebben we de voorbije jaren hard gewerkt aan een aantal thema’s: “groeien als yappanees” is daarvan eentje, dat hebben we met ESF ondersteuning kunnen uitwerken. Elke yappanees krijgt een opleidingsbudget van 1.500 euro per jaar. Hij of zij kan dit inzetten op eigen initiatief of op aansturen van de hublead. We vragen de medewerker om binnen de eigen hub de GO te krijgen van 2 collega’s zodat die interne (bij)sturing ook gebeurt. We verwachten dat onze mensen na het volgen van een opleiding, het lezen van een boek of het bijwonen van een event een korte ‘lessons learned’ meegeven aan de rest van het team. We moedigen iedereen aan om dit budget jaarlijks op te gebruiken! Verder hebben we ook werk gemaakt van een degelijk functiekader met daarbij horende competentiematrix.”

Wat waren jullie grootste uitdagingen bij de expansie die jullie de voorbije vier jaar kenden, wat personeelsbeleid betreft?

Yoeri: “De allergrootste uitdaging was eigenlijk de cultuur behouden tijdens onze groei. Maar daar zijn we toch in geslaagd… En de zoektocht naar een geschikte locatie was ook geen sinecure (lacht). Yappa was uit zijn voegen aan het barsten op de locatie in Alken. We zaten daar uiteindelijk met negentien medewerkers, plus stagiairs, terwijl er eigenlijk maar net voldoende ruimte was voor vijftien. Er werd ook steeds meer ruimte aan de lunchtafel ingenomen en er ontstond wel wekelijks een stoelendans om iedereen een plaatsje te kunnen geven. Op zeker moment werd er zelfs een container geplaatst om in te kunnen vergaderen! Alle mogelijke opties qua uitbreiding hebben we onderzocht om toch maar in Alken te kunnen blijven maar bijbouwen was geen optie, dus zijn we gaan uitkijken naar een nieuwe locatie. Het nieuwe pand moest wel aan een aantal vereisten voldoen; makkelijk bereikbaar, landelijke omgeving - dus geen campus - een tuin, veel licht, parking voor de deur,... De lijst was lang! Maar niets blijkt onmogelijk Onze zoektocht heeft ons uiteindelijk naar Bilzen gebracht. We vertoeven daar nu bijna twee jaar en ondertussen zijn we naar een team van achtentwintig gegroeid.”

yappa
©Yappa

Om geïnteresseerde kandidaat medewerkers een paar inzichten te geven, waar hechten jullie belang aan bij sollicitaties, recruitment?

Yoeri: “Vooreerst kijken we naar de culture match, de drive en goesting. Na een eerste selectie gaan de rechtstreekse collega’s in gesprek met de kandidaat. Ze kijken naar hoe de sollicitant de nodige skills in de functie invult. Als die combinatie is geanalyseerd, beslissen we of we met die persoon verder gaan.”

Aangezien je ook met jonge creatieve krachten werkt, totale nieuwkomers in de sector, heb je goed zicht op de vlotheid waarmee de overgang tussen school en werkplek wordt gemaakt. Welke indruk heb je van de huidige schoolopleidingen? 

Yoeri: “We zien dat heel wat scholen de laatste jaren enorm veel inspanningen gedaan hebben om dichter bij het werkveld te komen. Je merkt aan de studenten van scholen die hierin voorop lopen bijvoorbeeld dat ze bepaalde tools die we gebruiken wél al kennen, terwijl andere minder mee zijn in de nieuwe tools die in onze sector gebruikt worden. We zien de evolutie van het hands-on werken in groepjes, waarin we als werkveld mee ingezet worden in co-creatie en de coaching graag tegemoet zien. Er is zeker nog een weg te gaan. Scholen met een duidelijke toekomstvisie, een aanpak die de groeimindset van studenten faciliteert en het werkveld nauw genoeg betrekt in de evolutie van het onderwijs, gaan de beste studenten afleveren. Zowel qua skills als attitude.”

Hoe zit het met de verwachtingen van de jongeren zelf bij het aanvatten van de job? Kunnen die voor hen altijd worden ingevuld?

Yoeri:Voor goede studenten is het soms best confronterend om na de eerste weken te beseffen van: oei, ik dacht dat ik al alles wist, maar in feite sta ik nog “maar” op dit punt. Dan helpen we ze uiteraard graag om de juiste stappen op het juiste tempo te zetten. Soms is het wat intomen, soms is het wat duwen. Wanneer we junior profielen zoeken, geven wij steeds de voorkeur aan stagiair(e)s die reeds bij Yappa stage liepen. Deze jongeren kennen we en zij kennen Yappa, dat scheelt natuurlijk ook in het scheppen van de juiste verwachtingen. Belangrijk daarbij is een transparante communicatie en het opvolgen van het groeipad van de starters, net als voor de meer ervaren mensen trouwens. We doen dat door vaste momenten in te lassen, check-ins, met hun hublead. De verwachtingen, de evolutie en doelstellingen worden besproken. Zelfreflectie is daarin belangrijk. De leads hebben vooral de rol om een spiegel te zijn. Hoe sterker je zelfreflectie, hoe sterker en gefundeerder je die groei kan maken op lange termijn, denken we.”

yappa
©Yappa

 

Maak je in je drukke agenda ook nog de tijd voor je persoonlijke ontwikkeling?

Yoeri:De dag dat ik daar geen tijd meer voor vrij kan maken, mag je zeggen dat het tijd is om te stoppen (lacht). Los van de leerschool die een organisatie in volle groei dagdagelijks is, probeer ik me te omringen met mensen binnen en buiten de organisatie die mijn blinde vlekken aanduiden. Een slimme man zei me ooit: “de blinde vlek van de ondernemer is de blinde vlek van de onderneming”. Ik zoek dus mensen die me regelmatig op die blinde vlekken durven wijzen. Onze adviesraad is zo’n middel waar ik al énorm veel van geleerd heb. Hoe vaak ik daar al klappen gekregen heb, wil je niet weten (grinnikt). Dat is dikwijls heel even héél erg confronterend, maar de volgende dag ga je dan gewoon aan de slag met alle verbeterpunten. Daar krijg ik dan weer energie van. Anderzijds zoek ik graag collega-ondernemers op die met dezelfde groeipijnen, en “-fijnen”,  geconfronteerd worden of die deze al doorgemaakt hebben. De openheid in mijn groep bij zowel Unizo als Voka is enorm. Een fijne combinatie van netwerken en leren dus.”

Ontdek het werk van Yappa


Ook interessant voor jou