Het abc van de cao's

het abc van de cao's

De spelregels. Zoals elke sector, is de audiovisuele sector onderhevig aan een aantal regels. Werkuren, salarissen, transportkosten,… Alles wordt verzameld in collectieve arbeidsovereenkomsten, afgekort als cao's.

Deze regels zijn hetzelfde voor alle bedrijven die deel uitmaken van hetzelfde paritair comité (of PC). Deze nogal statige term betekent dat werkgevers en werknemers op gelijke basis ('pariteit') bij elkaar zijn gekomen om samen na te denken over het functioneren van de sector. Werknemers worden vertegenwoordigd door vakbondsvertegenwoordigers, werkgevers worden vertegenwoordigd door werkgeversvertegenwoordigers. Ze komen samen om thema's te bespreken en overeenstemming te bereiken over de regels die moeten worden toegepast in de sector.

Hoe kan je nu weten welke onderneming onder welk paritair comité valt? Op het moment dat een persoon beslist om een onderneming op te richten, moet deze zich aanmelden bij een ondernemingsloket. In overeenstemming met de activiteit die de onderneming zal uitoefenen, kent het ondernemingsloket één (of meerdere) NACE-code(s) toe. Indien de oprichter van de onderneming beslist om personeel in dienst te nemen, dienen er bovendien een aantal administratieve formaliteiten uitgevoerd te worden die uitgaan van de sociale wetgeving (RSZ, vakantieregeling,etc.).

abc van de cao's

Nadat de activiteit van de onderneming is bepaald, wordt de onderneming ondergebracht bij een PC en bijgevolg onderhevig aan de overeenkomsten die van kracht zijn binnen dat comité. De onderneming kan lid worden van een sociaal secretariaat om zich hierbij te laten ondersteunen.

De afgesloten cao’s zijn van toepassing op alle werknemers die ingeschreven zijn op de loonlijst van een onderneming binnen een bepaald paritair comité en op de uitzendkrachten die actief zijn voor een onderneming binnen een paritair comité.

Enkel indien je als zelfstandige met een onderneming samenwerkt, ben je niet verplicht om deze overeenkomsten toe te passen, wat op dat eigenste moment eveneens geldt voor de ondernemening waarmee je samenwerkt.

In de PC’s bevoegd voor de audiovisuele, film en digitale sector zijn er cao’s afgesloten over de volgende thema’s:

 • barema's
 • werkdagen en overuren
 • werken op zon- en feestdagen
 • nachtarbeid
 • terugbetaling vervoer
 • ecocheques
 • eindejaars-premie
 • jaarlijkse premie
 • anciënniteitsverlof
 • swt (brugpensioen)
 • uitzendarbeid
 • onregelmatigheden
 • telewerk

Lab “The paper work”

Heb je specifieke vragen over de arbeidsvoorwaarden als loontrekkende in de av, film en digitale sector? 
Neem deel aan het LAB 'The Paper Work' !

Tijdens dit Lab behandelen we de volgende onderdelen:

 • het statuut van de werknemer
 • soorten van arbeidsovereenkomsten
 • vergoedingen, barema's, premies en voordelen
 • werken met een uitzendkantoor (SBK)
 • lezen en begrijpen van een arbeidsovereenkomst (al dan niet via een SBK)
 • lezen en begrijpen van een loonfiche
 • administratieve verplichtingen en formaliteiten voor een loontrekkende

Ben je geïnteresseerd in onze workshop hierover?

Lees alles over de CAO’s in PC 227

Lees alles over de CAO’s in PSC 303.01


Ook interessant voor jou