Waarom emotionele intelligentie belangrijk is voor leiders

Wat maakt van een goede leider een fantastische leider? Volgens Tracey Crossley, EQ mentor voor leiders en CEO’s, maakt een grote dosis emotionele intelligentie het verschil. Naast het identificeren van eigen en andermans emoties zijn emotioneel intelligente leiders eveneens in staat om deze te begrijpen en er bovendien naar te handelen.

10 redenen waarom emotionele intelligentie zo belangrijk is voor leiders

Medeleven

Emotioneel intelligente leiders zijn niet bang voor de emoties van anderen en managen niet top down omdat ze de groei van een organisatie vooropstellen waarbij die organisatie om medewerkers geeft.

Efficiënte communicatie

Wanneer visies en strategieën worden gedeeld met medewerkers, zorgt dit voor een efficiëntere werkplaats. Medewerkers weten immers wat er van hen verwacht wordt wanneer ze duidelijke en consistente richtlijnen of opdrachten krijgen. Ook is een emotioneel intelligent leider in staat om te luisteren en vragen te stellen zonder vooroordelen. Of zoals Tracey Crossley zegt: “People have to believe in their leader, communication is key to that credibility.”

Zelfbewustzijn

Wanneer een leider eigen sterktes kent, kan hij of zij zich daarop toeleggen en anderen inzetten voor zaken die de leider zelf minder liggen. Bovendien kan de leider hierdoor de sterktes van anderen extra benadrukken en mensen in die sterktes motiveren.

Authenticiteit

Mensen houden van leiders die zichzelf kennen en daar ook naar handelen. Zonder de realiteit uit het oog te verliezen kent een emotioneel intelligent leider zijn eigen waarden en leeft (en werkt) daar ook naar.

Leiderschap met een hart

Gepassioneerde leiders laten ook zien hoe ze zichzelf voelen want om een echt team te vormen, moet er sprake zijn van een echte band tussen een leider en medewerkers. Dat wil evenwel niet zeggen dat een leider nooit streng kan zijn. Maar zelfs moeilijke boodschappen kunnen op een menselijke manier worden overgebracht.

Respect

Een leider zonder zelfrespect of respect voor anderen is geen emotioneel intelligent leider. Zelfs als er fouten worden gemaakt of als er dingen verkeerd lopen, zal een emotioneel intelligent leider respectvol blijven naar medewerkers. Vernederend gedrag is de beste manier om de slechtste prestaties in medewerkers naar boven te halen.

Er mag al eens gelachen worden

Een werkplek waar niet af en toe mag worden gelachen, is een sombere werkplek. Een leuke werkplek is er eentje waar ook al eens plezier kan en mag worden gemaakt en een goede leider hoeft heus niet altijd serieus te zijn.

Vertrouwen

Wanneer moeilijkheden zich voordoen is het belangrijk om als leider geen onnodige paniek te zaaien. Naast een open en heldere communicatie, maakt blijk geven van voldoende vertrouwen dat dit ook afstraalt op het team.

Intuïtie

Logica en gezond verstand kunnen een leider helpen bij beslissingen, maar dat is niet alles. Intuïtieve leiders baseren zich bij ieder besluit eveneens op hun wijsheid en inzichten.

Creativiteit

De nodige dosis creativiteit, waarbij nieuwe ideeën welkom zijn, buiten de lijntjes mag worden gedacht en ruimte en tijd worden gemaakt om te brainstormen, zorgt voor innovatieve oplossingen. Medewerkers inspireren om hetzelfde te doen zal deze innovatieve creativiteit enkel nog maar vergroten.

Bron: Huffington Post (Tracey Crossley)


Ook interessant voor jou