Het belang van communicatie in conflictmanagement

image

Waar mensen samen aan het werk gaan, steken verschillen in doelstellingen en werkstijlen wel eens de kop op. Conflict is een natuurlijk aspect binnen de menselijke interactie. Maar, als je weet hoe te interageren met je medewerkers, kan je deze potentieel destructieve kracht omzetten in een kans voor creativiteit en een hogere productiviteit.

Hoera, een conflict!

Recent onderzoek toont aan dat conflict vaak wel als een voedende kracht wordt ervaren in het creatieve proces. De voorwaarde hiervoor is dat het verschil in mening en perspectief op een constructieve manier wordt benaderd en dat men er zich eventueel in zekere mate zelfs op voorbereidt.

In een sector waar deadlines en veeleisende werkschema’s eerder standaard dan uitzondering zijn, kan de emotionele benadering van een verschil in mening of aanpak soms tot explosieve reacties leiden. Ook buiten het zuiver creatieve proces om blijft conflicthantering een moeilijke zaak en zijn situaties die pijnlijke discussies kunnen veroorzaken niet altijd vooraf als mogelijke valkuilen te herkennen. Vooral sluimerende disakkoorden kunnen moeilijk te ontmijnen blijken.

Voedingsbronnen voor conflict

Voorbeelden van situaties die conflicten kunnen veroorzaken:

 • absenteïsme
 • gebrekkige communicatie of een niet gestroomlijnde informatie-uitwisseling, wat op zich al misverstanden promoot
 • structurele veranderingen op de werkplek
 • bepaalde beslissingen of handelingen van een leidinggevende, vooral als die een of meerdere collega’s bevoordelen
 • persoonlijke situaties die werkprestaties en/of de werkomgeving direct of indirect  beïnvloeden
 • verschil in persoonlijkheden en communicatiestijlen

Binnen grotere organisaties kan het mediatietalent van de Human Resource verantwoordelijke van pas komen, maar in de audiovisuele sector, gekenmerkt door de vele kleinere productie-entiteiten, creëert de afwezigheid van een HR consulent de noodzaak om er zelf mee aan de slag te gaan.

Het aanleren van praktische strategieën kan helpen om een betere werkrelatie met je collega’s op te bouwen; en ja, ook die met een intrinsiek moeilijke persoonlijkheid. Een mogelijk constructieve manier om met conflict om te gaan is om je interactie met de persoon of personen in kwestie, welwillend en met open blik en dito oor, voor te bereiden.

Je kan jezelf oefenen in het ontwikkelen van een positieve en daardoor productievere communicatiestijl. Die kan eventueel zelfs conflictvorming voorkomen, of moeilijke issues oplossen zonder ze actief verbaal te gaan defragmenteren.

Tips & tricks

Wees je in een volgende volatiele situatie van de volgende zaken bewust:

 • Je kunt niet niet-communiceren. Alle gedrag is immers communicatie. Of je dat nu zo bedoelt of niet, met alles wat je doet - of laat - geef je een boodschap. Koppig zwijgen zegt ook veel. Met je lichaamshouding, rollende ogen, een zucht, een grinnik, echt al je gelaatsuitdrukkingen en handgebaren stuur je signalen uit. Communicatie gebeurt in een face to face situatie maar liefst voor 70% non-verbaal!
 • Hoe je iets verwoordt, en de toon waarop je het zegt is belangrijk. De manier waarop je iets zegt is vaak zelfs belangrijker dan de inhoud. De ontvanger neemt jouw boodschap binnen vanuit zijn of haar eigen gemoedstoestand en perspectief; en die zijn meestal anders dan de jouwe op dat moment.
 • Face to face communicatie is nog steeds de meest verkiesbare methode om te communiceren, zeker als het topic een potentieel van discussievorming in zich draagt. Vermijd dus het beargumenteren via whatsapp of via andere sociale mediakanalen. Spreek je mening pas (rustig) uit als je de persoon voor je hebt.
 • Luister. Aandachtig. Onderbreek de ander niet. Denk ook niet na over je antwoord terwijl je luistert, hou je focus bij wat je gesprekspartner je meedeelt. Een gesprek is een dialoog, en daarbij is wat de ander zegt zeker even belangrijk als datgene wat jij te zeggen hebt. Luisteren is iets wat de meesten onder ons moeten oefenen. Maar je mag er zeker van zijn dat de inspanning loont.
 • Vermijd schuld te geven. Wees eerlijk en direct in wat je communiceert maar hou je vooral bij de weergave van feiten. Conflicten vergroten meestal als je de schuld onmiddellijk luidop bij de ander legt, daardoor zet je die persoon immers meteen in een verdedigende positie.

Naast het uitproberen van de bovenstaande suggesties kan je je ook meer gericht gaan trainen in onderhandelingstechnieken en communicatieve vaardigheden. mediarte biedt via de mediacademie, professionelen in de audiovisuele sector een waaier van opleidingen aan die de uitbouw van een succesvolle carrière kunnen ondersteunen.

Op zoek naar de relevante opleiding?


Ook interessant voor jou