Creatieve teams en de voordelen van verveling

Hoe meer je op een werkdag te doen hebt, hoe kleiner de kans dat je geweldige ideeën krijgt.

Het managen van teams kan op zich al een hele klus zijn, leiding geven aan een creatief team is soms nog een ander paar mouwen. Algemeen kun je stellen dat de kunst van het managen ligt in het recruteren van de juiste mensen. Wanneer medewerkers uitblinken in wat ze doen en beslissingen durven nemen, managen ze grotendeels zichzelf.

In het geval van creatieve teams, kan daarbij een gezonde dosis isolatie ook nooit kwaad. Besognes over marketing of budgetten zijn nu eenmaal niet bevorderlijk voor artistieke hersenkronkels. Verder moet een vruchtbare, creatieve job ook altijd gepaard gaan met de nodige verveling. Sorry? Het klinkt misschien raar, maar hoe meer je op een werkdag te doen hebt, hoe kleiner de kans dat je geweldige ideeën krijgt. Wat verveling op zijn tijd is dus een welbestede investering voor ongebreidelde creativiteit.

Voor het werken en brainstormen in team zijn enkele parameters niettemin onontbeerlijk. Want zonder enige structuur wordt een conversatie al snel stuurloos. Een zekere afbakening en bepaalde restricties kunnen daarentegen zorgen dat ideeën juist sneller tot concrete concepten leiden.

Geheim wapen

Achter ieder succesverhaal schuilt goed teamwork en een groep gemotiveerde en gepassioneerde mensen die elkaar naar een hoger niveau hebben getild. En dat terwijl we productiviteit gek genoeg vaak individueel beoordelen. Nochtans zorgt een optimaal team ervoor dat een project op dat hoger niveau raakt.

Een geheim wapen is dan ook de appreciatie van de psychologische factoren die maken dat een groep een samenhangend geheel wordt.

9 formules om het meest uit teamwork te halen

Alleen al de aanwezigheid van anderen kan je prestaties een duwtje in de rug geven

In de aanwezigheid van mensen met dezelfde taak stijgt je motivatie aanzienlijk. Maar zelfs als je individueel aan het werk bent in de buurt van mensen die ook solo aan de slag zijn, presteer je beter dan anders. Zoals bij onderzoek van psycholoog Floyd Allport al bleek in 1920 fungeert de energie van andere mensen als substituut team, zelfs als je niet met hetzelfde bezig bent.

Het grote voordeel van een thuismatch

Iedereen weet dat een sportclub die thuis speelt bevoordeeld is. Wanneer je herhaaldelijk met dezelfde mensen werkt, geniet je hetzelfde effect. Je kent elkaars sterke en minder sterke kanten wat de onderlinge verstandhouding verbetert.

Virtuele teams werken soms beter dan face-to-face teams

Uit onderzoek in 2009 bleek 69% van de telewerkers productiever te zijn en 83% van hen vond dat communicatie met andere medewerkers er niet door werd beïnvloed of dat deze zelfs beter was.

Een evenwicht tussen extraverte en introverte mensen maakt een beter team

Vaak valt introverte mensen in teamverband aanvankelijk de laagste status te beurt. Andere teamleden denken dat ze weinig invloed zullen uitoefenen en ook wordt niet verwacht dat ze net zoveel zullen bijdragen als assertievere teamleden. Na verloop van tijd echter, blijkt dat de status van de introverten aanzienlijk is gestegen. Terwijl die van de extraverten is gedaald. Als extraverte mensen hun kunnen eerder zullen etaleren, moet je daar bij introvertere types iets harder naar zoeken. Een balans tussen beide persoonlijkheden levert vaak het meest op.

De beste teams hebben één analytische denker aan boord

Teamleden die meteen het grote plaatje zien, blinken uit in brainstorms en het oplossen van creatieve problemen. Maar wanneer het aankomt op het uitvoeren van die ideeën, is het een goed plan om ten minste één analytische denker in het team te hebben die op de details van het project kan focussen. Wanneer de big picture-denkers en analytici het oneens worden, kan dat de prestaties van het team schaden. Evenwicht tussen de twee is dus aan te bevelen. Het rekruteren van een medewerker die de zeldzame combinatie van het grote plaatje én analytisch vermogen belichaamt, kan ook helpen.

Teams waarin mannen en vrouwen zijn vertegenwoordigd presteren beter

Voordelen van de vertegenwoordiging van beide seksen in een team komen vooral tot uiting onder moeilijke werkomstandigheden, samen met diversiteit en de balans van leiderscapaciteiten binnen een team. Een Europees experiment met studenten in 2011 toonde zelfs aan dat de ideale mix van mannen en vrouwen 50-50 is. Voornaamste reden daarvoor bleek het zogenaamde 'wederzijdse monitoren' waarbij ervoor gezorgd werd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid nam ten gunste van het team.

Het gevaar van teams die zich verdelen in subgroepen

Sowieso ontstaan er verbonden en vriendschappen binnen teams. Deze banden zijn bijzonder sterk indien gebaseerd op sociale identiteit - zoals afkomst of gender. De keerzijde van deze positieve ontwikkeling kan zijn dat er interne breuken ontstaan in het team. Daarom is het belangrijk dat de groep zich engageert voor een zelfde doel, er naar iedereen wordt geluisterd, er sprake van zelfreflectie is binnen de groep en er goed wordt gecommuniceerd.

Effectieve teams zijn afhankelijk van ‘sociale gevoeligheid’

De collectieve intelligentie van een groep is niet gelijk aan het gemiddelde IQ van de teamleden, maar hangt af van de manier waarop teamleden elkaar afwisselen en aanvullen tijdens conversaties en de hoeveelheid vrouwen in de groep. De juiste mix zorgt voor de juiste sociale gevoeligheid.

De beste teams communiceren buiten formele meetings

Informele interacties zouden het engagement en de productiviteit met een derde verhogen. Dat maakt dat zelfs een koffiebreak een waardevolle investering wordt. De meest productieve teams zijn deze die de perfecte balans vinden tussen exploratie en betrokkenheid waarbij nieuwe ideeën van buiten het team worden geïntegreerd binnen het team.

Bron: 99u.com


Ook interessant voor jou