Tools

Mensen motiveren, zorgen dat teams hun werk doen terwijl de planning klopt en budgetten niet worden overschreden. Het klinkt soms eenvoudiger dan het is. Hoe controleer je het best dat taken correct worden uitgevoerd en wanneer kun je zaken beter delegeren? Wat is jouw stijl van leidinggeven en hoe voer je gesprekken met je medewerkers?

Ook als medewerker kan het verhelderend zijn om erachter te komen welke stijl je leidinggevende hanteert of is het interessant om te weten hoe zelfsturende teams hun motivatie kunnen behouden.

mediarte geeft enkele handige tools mee.

360° Test

Aan de hand van 360° feedback kan je zowel jezelf evalueren als zicht krijgen op de manier waarop anderen jouw leiding ervaren. De 360° leiderschapstest gebaseerd op Manfred Kets De Vries vul je in samen met jouw team.

Leiderschaptest

De op Quinn & Rohrbach geïnspireerde leiderschapstest Competing Values Framework laat jou zien dat een leider soms vol tegenstrijdigheden zit en meerdere rollen kan vervullen. Met deze test krijgt elk lid van een team een score in 8 leiderschapsrollen op 4 dimensies: mens, resultaat, innovatie en beheersgericht.

ESF-project

Binnen het ESF-project LONT wordt gefocust op loopbaanontwikkeling. Op deze website zijn verschillende tools te vinden die jou als leidinggevende helpen bij het voeren van een bewust personeelsbeleid.

Leiderschapstest

De leiderschapsstijlentest van Springtest maakt een onderscheid tussen vier leiderschapsstijlen aan de hand van 25 meerkeuzevragen, en geeft inzicht in de mate waarin je die stijlen hebt ontwikkeld.

HR-tools

Loopbaangesprek

Met ouder worden, veranderen ook de wensen en mogelijkheden van je medewerkers. De toolbox Loopbaangesprek helpt je om na te gaan of loopbaanperspectieven aansluiten bij de huidige job van medewerkers.

Gesprekken

Gesprekken

Het is belangrijk dat je op diverse tijdstippen het gesprek aangaat met medewerkers. Maar de inhoud en het doel van dit gesprek kunnen sterk variëren. Verschillende gesprekken maken deel uit van een evaluatiecyclus. Na elk evaluatiegesprek start er een nieuwe cyclus. Om de doelstellingen van die nieuwe cyclus te bepalen kan men tijdens het planningsgesprek gebruik maken van de feedback die gegeven werd in het kader van de voorgaande cyclus. Tijdens het functioneringsgesprek wordt dan de tussentijdse stand van zaken besproken. Om de zoveel tijd is het ook goed om eens naar het groter plaatje te kijken. Dan is het tijd voor een beoordelingsgesprek. Tot slot nog enkele handvaten voor het voeren van een exitgesprek met medewerkers die de organisatie zullen verlaten.


Ook interessant voor jou