Arbeidstijdregistratie

arbeidsregime

De arbeidstijd wordt op een eenvoudige wijze geregistreerd (via formulier of elektronisch), te definiëren op ondernemingsvlak volgens de modaliteiten voorzien in artikels 18 en 20 van de CAO van 15 oktober 2010.

De praktische modaliteiten en invoeringsregels worden voorafgaandelijk vastgelegd bij:

  • ondernemingscollectieve arbeidsovereenkomst (indien er een syndicale afvaardiging aanwezig is in de onderneming) of
  • wijziging van het arbeidsreglement (indien er geen syndicale afvaardiging aanwezig is in de onderneming) met mededeling aan de voorzitter van het Paritair Comité en goedkeuring door het Paritair Comité.

CAO van 15 oktober 2010 met betrekking tot de invoering van nieuwe arbeidsregelingen


Ook interessant voor jou