Verplaatsingstijd

arbeidsregime

In onze sector wordt er ook heel wat tijd onderweg besteed. Hoe wordt deze tijd beheerd?

De verplaatsingstijd van van thuis naar het werk wordt dat aanzien als werktijd en/of vergoed?

Neen, deze verplaatsingstijd wordt niet beschouwd als werktijd. Er staat wel een vergoeding tegenover, zie hiervoor verplaatsingskosten woon- werkverkeer.

Hoe zit het als ik me voor m'n werk moet verplaatsen naar een locatie die niet m'n gewoonlijke tewerkstellingsplaats is?

De verplaatsingstijd naar de locatie, anders dan de gewone plaats van tewerkstelling, die de gewone verplaatsingstijd naar de normale tewerkstellingsplaats overstijgt, wordt niet als arbeidstijd beschouwd maar wordt wel vergoed (de verplaatsingkosten worden betaald).

De verplaatsingen die, met eigen wagen, gebeuren tijdens de arbeidstijd kunnen in overleg met de werkgever aanspraak maken op een kilometervergoeding. 

Van 01/01/2024 tot en met 31/03/2024 : € 0,4269/km

Van 01/04/2024 tot en met 30/06/2024 : € 0,4265/km

Het bedrag van deze kilometervergoeding wordt elk kwartaal herzien en aangepast in functie van de evolutie van de brandstofprijzen.

Download CAO Verplaatsingstijd
PDF - 666.35KB

Ook interessant voor jou