Arbeidsregime: algemene voorwaarden

arbeidsregime

De arbeidsduur is belangrijk en de werkuren zijn soms moeilijk om te beheersen. Hoe dan ook bestaan hier regels over en deze dienen gerespecteerd te worden.

Wat bepaalt het arbeidsregime en hoe flexibel er kan en mag gewerkt worden?

Het arbeidsregime van het personeel dat in de audiovisuele sector werkt is afhankelijk van de functie en de klasse waarin deze functie ondergebracht is. Voor de audiovisuele sector zijn er 54 functies beschreven. Deze functies zijn op hun beurt onderverdeeld in 3 categorieën die aangeven of een bepaalde functie al dan niet onderworpen is aan een zekere flexibiliteit.

Wat is de maximale arbeidsduur voor werknemers die vallen onder de grote flexibiliteit?

Er zijn drie categorieën van werknemers:

Groep A, zij die niet zijn onderworpen aan de grote flexibiliteit: Account Manager, Promotie-agent, Boekhouder, Directiesecretaresse, Eindredacteur - vertaling, Marktonderzoeker, Netwerkbeheerder, Programmeur - analyst, Planner, Administratief medewerker, Commercieel medewerker binnendienst, Commercieel planner, Helpdesk medewerker, Medewerker boekhouding, Receptionist-telefonist.

Groep B, zij die onderworpen zijn aan de grote flexibiliteit: Eindredacteur, Regisseur, Artiest , Hoofd Beeld, Journalist, Opnameleider, Productieverantwoordelijke, Cameraman EFP, Cameraman ENG, Director of photography, Eindregisseur, Multimedia operator, Radiotechnieker/Technisch regisseur, Researcher, Script, Technicus SNG, Animator radio, Beeldmenger, Geluidstechnieker postproductie, Monteur, Multi cameraman, Productieassistent, Technicus algemeen (radio), TV planner, Medewerker cameracorrectie, Medewerker electro, Medewerker styling-maquillage, Multimedia assistent, Operator multicamera (tapé, slomo..),  Assistent beeld/geluid, Beeldbandbeheerder, Medewerker materiaalbeheer.

Groep C, zij die afhankelijk van de onderneming onderworpen zijn aan de grote flexibiliteit: Decorontwerper, Graficus, Product manager, Webmaster/Webdesigner, Archivaris-Documentalist, Vertaler, Technieker labo

Voor de werknemers die onderworpen zijn aan de grote flexibiliteit (categorie B en C) is de maximum dagelijkse arbeidsduur vastgesteld op 12 uur.

Hoeveel uur mag er per week gewerkt worden? Zijn hier ook uitzonderingen op?

De wekelijkse arbeidsduur is beperkt tot 50u per week. Gedurende 6 weken per trimester mag deze arbeidsduur opgetrokken worden tot 60u. In uitzonderlijke gevallen (te bepalen op ondernemingsniveau) kan deze duur opgetrokken worden tot 84u.

Op jaarbasis dient de arbeidsduur een equivalent van 38u per week te zijn.

Indien er 9 uur per dag gewerkt wordt, is er dan een aanpassing van het uurrooster mogelijk?

De onderneming dient zich zo goed mogelijk te organiseren zodat de werknemers die 9u of meer per dag werken, tewerkgesteld worden in een regime van 4 dagen/week. De prestaties mogen niet langer dan 14 dagen opeenvolgend op elkaar uitgevoerd worden.

Heeft nachtwerk een invloed op het arbeidsregime?

De werknemers die nachtarbeid verrichten mogen niet meer dan 50u/week presteren. In het geval dat nachtprestaties verdeeld zijn over 7 dagen en 8u per dag bedragen, mag de arbeidsduur 56u per week bedragen.

Wist je dat een wijziging van het Arbeidsreglement moet goedgekeurd worden door het PC?

Bij wijzigingen van het Arbeidsreglement die betrekking hebben op het arbeidsregime, nachtarbeid, werken op zon- en feestdagen en de arbeidstijdregistratie moet dit meegedeeld worden aan de voorzitter van het PC en goedgekeurd worden door het PC. 

Wanneer er in de onderneming geen syndicale afvaardiging aanwezig is dan dient elke wijziging die betrekking heeft op het arbeidsregime meegedeeld worden aan de voorzitter van het Paritair Comité en dient het Paritair Comité deze goed te keuren. (Art. 20)

De voorzitter van PC 227, mevrouw Mandy Snoeks, kan bereikt worden op het volgende postadres:
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel.: 02 233 41 11 (algemeen oproepnummer)
E-mail: fod@werk.belgie.be

Wat is de wettelijke verplichte rustperiode per dag?

Elke werknemer heeft per tijdvak van 24 uren, d.w.z. tussen twee dagelijkse arbeidsprestaties, recht op een rustperiode van tenminste 11 opeenvolgende uren (artikel 38ter, §1 van de Arbeidswet van 16 maart 1971).

Wanneer een werknemer zijn arbeid 's avonds om  20u beëindigt, mag hij deze ten vroegste de volgende dag om 7u 's morgens hervatten. Om te mogen beginnen werken om 5u 's morgens, moet men de avond voordien gestopt zijn om 18u.

Download CAO Arbeidsregime
PDF - 666.35KB

Ook interessant voor jou