Engagementsverklaring Actieplan tegen Grensoverschrijdend Gedrag

engagementsverklaring

Met het actieplan tegen Grensoverschrijdend Gedrag in de Vlaamse Mediasector wil mediarte samen met verschillende mediaspelers en de Vlaamse Minister van Media Benjamin Dalle de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag aangaan. Ontdek en onderteken de Engagementsverklaring bij het actieplan hier. 

Actieplan 

Onze sector kwam de laatste jaren geregeld in opspraak met geruchtmakende gevallen van grensoverschrijdend gedrag. De zaken die de pers haalden, bleken slechts het topje van de ijsberg. Het rapport van de onderzoeksgroep CuDOS (vakgroep Sociologie) dat in 2018 werd opgeleverd, leert dat 71% van de vrouwen binnen de media- en cultuursector aangaf ooit grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt, de helft van de vrouwen zelfs nog in de laatste 12 maanden voor de studie.

Om dit hardnekkige fenomeen aan te pakken, is het van belang dat wij als mediasector samen met de bevoegde minister van Media Benjamin Dalle een sterk signaal geven. Grensoverschrijdend gedrag is onaanvaardbaar. Het is de plicht van elke werkgever in onze sector om paal en perk te stellen aan grensoverschrijdend gedrag. Deze cultuuromslag vereist ook dat een genderevenwicht binnen onze bedrijven wordt nagestreefd, van op de werkvloer tot in de directiekamers. Er zijn een aantal initiatieven lopende bij verschillende spelers, maar een gecoördineerde aanpak voor de hele mediasector ontbreekt tot vandaag.

De aanpak van grensoverschrijdend gedrag mag niet beperkt zijn tot de grote mediaspelers. Ook de kleinere organisaties, freelancers en zelfstandigen moeten de instrumenten hebben om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden.

Met dit actieplan slaan wij, alle spelers binnen de brede mediasector, de handen in elkaar om grensoverschrijdend gedrag binnen onze organisaties aan te pakken. We zullen daartoe inzetten op preventief en reactief beleid, zowel ten aanzien van slachtoffers als plegers. Slachtoffers moeten weten bij wie ze terechtkunnen om gehoord te worden en klacht in te dienen. Plegers moeten beseffen hun daden niet ongestraft blijven.

Ontdek het volledige Actieplan hier

Engagement

Concreet engageren we ons tot de volgende punten:

 •  Wij onderschrijven het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de mediasector en engageren ons om de uitrol ervan mee te ondersteunen.

 • Wij verbinden ons ertoe acties tegen grensoverschrijdend gedrag te nemen en daarbij het actieplan als een minimumnorm te gebruiken. We verbinden ons ertoe hierover jaarlijks mediarte te informeren over concrete zaken hieromtrent.

 • Wij rapporteren jaarlijks bij mediarte het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen onze organisaties.

 • Wij voorzien in een vertrouwenspersoon die door professionals in de mediasector op een laagdrempelige manier gecontacteerd kan worden.

De ondertekenaars

 • Vlaamse, regionale en lokale televisie- en radio-omroepen

 • Vlaamse, regionale en lokale kranten en periodieke uitgevers

 • Online nieuwsmedia

 • Productiehuizen

 • Technische facilitaire bedrijven

 • Game, website en applicatie bedrijven

 • Koepelfederaties

 • Belangenverenigingen en beroepsverenigingen

 • Vakbonden

 • Opleidingsinstellingen

 •  Vlaams minister van Media

 •  E.a.

Download Engagementsverklaring Actieplan tegen Grensoverschrijdend Gedrag
PDF - 60.23KB

Onderteken de Engagementsverklaring

Om de Engagementsverklaring te ondertekenen hebben we slechts enkele bedrijfsgegevens nodig. Klik op de link om de verklaring te ondertekenen. 


Ook interessant voor jou