Onderteken de Engagementsverklaring bij het Actieplan tegen Grensoverschrijdend Gedrag 2024-2025

engagementsverklaring

Met het Actieplan 2024-2025 tegen grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse media- en filmsector wil mediarte samen met verschillende mediaspelers en de Vlaamse Minister van Media Benjamin Dalle de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag verder zetten. Ontdek en onderteken de Engagementsverklaring bij het actieplan hier. 

Actieplan 

Naar aanleiding van het aflopen van het vorige actieplan lanceert mediarte, in samenwerking met de mediasector en Vlaams Minister van Media Benjamin Dalle, nu een nieuw tweejarig actieplan. De eerder ondernomen stappen uit het vorige actieplan worden geconsolideerd en voortgezet, maar er worden ook nieuwe initiatieven toegevoegd. Tegelijkertijd wordt ingezet op verbreding door ook de filmsector mee te nemen.

Om een cultuuromslag te bewerkstelligen is het essentieel dat iedereen over de nodige handvaten beschikt om grensoverschrijdend gedrag te herkennen, erop te reageren en erover te spreken. Daar wordt blijvend op ingezet met dit actieplan.

Een aantal zaken worden verder aangescherpt. Zo is er de intimiteitstoolkit waar een nieuw hoofdstuk aan wordt toegevoegd specifiek over intimiteit op de set en minderjarigen. Daarnaast wordt het onderzoek opgestart naar een kwaliteitslabel voor intimiteits-coördinatoren.

Een kenmerk van zowel de media- als de filmsector is het aanzienlijke aantal tijdelijke werknemers en stagiairs. Hun tijdelijke tewerkstelling maakt hun positie kwetsbaar. Binnen de mediasector zijn er veel medewerkers die onder deze omstandigheden werken en hun belangen mogen niet over het hoofd worden gezien. Dit actieplan zet verder in op de opleiding van vertrouwenspersonen, onder meer door een poule van sectorale vertrouwenspersonen verder uit te bouwen en beschikbaar te stellen, zodat er een ruim aanbod aan vertrouwenspersonen is waarbij ook kleinere ondernemingen en freelancers terecht kunnen. Specifiek voor minderjarigen wordt er ingezet op kindercoaches. 

Ontdek het volledige Actieplan hier

Engagement

Concreet engageren we ons tot de volgende punten:

 • Wij onderschrijven het Actieplan 2024-2025 tegen grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse media- en filmsector en engageren ons om de uitrol ervan mee te ondersteunen.
 • Wij verbinden ons ertoe acties tegen grensoverschrijdend gedrag te nemen en daarbij het actieplan als een minimumnorm te gebruiken. We verbinden ons ertoe hierover jaarlijks mediarte te informeren over concrete zaken hieromtrent.
 • Wij rapporteren jaarlijks bij mediarte het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen onze organisaties.
 • Wij voorzien in een vertrouwenspersoon die door professionals in de mediasector op een laagdrempelige manier gecontacteerd kan worden.

Ondertekende uw onderneming reeds de Engagementsverklaring bij het vorige Actieplan 2022-2023? Dan blijft uw engagement ook voor het nieuwe actieplan gelden, het opnieuw tekenen van de Engagementverklaring is dus niet nodig. Indien u als ondertekenaar niet langer de acties bij het Actieplan wenst te onderschrijven, neem dan contact op met anthony.brynaert@mediarte.be en wij halen uw onderneming uit de huidige lijst van de ondertekenaars.

Verplichting voor producenten en gamestudio's die productiesteun ontvangen van het VAF

Producenten en gamestudio’s die van het VAF één of meerdere productiesteuntoekenningen ontvangen, zullen hoger vermelde engagementsverklaring verplicht moeten ondertekenen. Het VAF werken met een minimumdrempel van 250.000 euro productiesteun. Dit wordt berekend vanaf goedkeuringen dit jaar (begin 2024) en wordt gecumuleerd bekeken. Dus wanneer je als producent meerdere productiepremies hebt verzameld, dan worden deze opgeteld om te bekijken of je al aan 250.000 euro komt. Dit kan ook een combinatie zijn van premies uit de drie fondsen: VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds. Wanneer je als producent die grens bereikt hebt, krijg je van het VAF een automatische mail om je daarop te wijzen. Tegen de indiening van het technisch dossier moet de ondertekening dan in orde zijn. De projectbeheerder zal dit checken.

Voor meer informatie over deze verplichting kan je terecht bij Karla Puttemans, Hoofd Creatie bij het VAF.

De ondertekenaars

 • Vlaamse, regionale en lokale televisie- en radio-omroepen
 • Vlaamse, regionale en lokale kranten en periodieke uitgevers
 • Online nieuwsmedia
 • Productiehuizen
 • Technische facilitaire bedrijven
 • Game, website en applicatie bedrijven
 • Koepelfederaties
 • Belangenverenigingen en beroepsverenigingen
 • Vakbonden
 • Opleidingsinstellingen
 • Vlaams minister van Media
 • E.a.

Onderteken de Engagementsverklaring

Om de Engagementsverklaring te ondertekenen hebben we slechts enkele bedrijfsgegevens nodig. Klik op de link om de verklaring te ondertekenen. 


Ook interessant voor jou