Werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt hebben geen recht meer op outplacementbegeleiding

unsplash B. Tuck

Sinds 31 december 2018 moet de werkgever niet langer outplacementbegeleiding aanbieden aan ontslagen werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt in het kader van de bijzondere regeling van outplacement, ook al hebben ze daar uitdrukkelijk om verzocht.

Op welke werknemers is de bijzondere regeling van outplacement van toepassing? 

De werkgever die een werknemer ontslaat die op het ogenblik van ontslag ten minste 45 jaar is, moet hem outplacementbegeleiding aanbieden, op voorwaarde dat de werknemer gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • niet ontslagen zijn om dringende redenen

  • geen recht hebben op een opzeggingstermijn (of een overeenstemmende vergoeding) van minstens 30 weken*

  • minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever hebben op het ogenblik van ontslag

Aan wie moet de werkgever geen outplacementbegeleiding aanbieden? 

Vroeger

Behalve op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer was de werkgever niet verplicht om outplacementbegeleiding aan te bieden in de twee volgende gevallen:

  1. wanneer de werknemer werkt in een arbeidsstelsel met een gemiddelde arbeidsduur die minder bedraagt dan een halftijdse tewerkstelling;
  2. wanneer de werknemer, indien hij volledig uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden na het einde van de opzeggingstermijn of de periode gedekt door een opzeggingsvergoeding, niet beschikbaar zou moeten zijn voor de algemene arbeidsmarkt.

Sinds 31 december 2018

De werkgever is niet verplicht om outplacementbegeleiding aan te bieden aan de werknemers die niet beschikbaar moeten zijn voor de algemene arbeidsmarkt (categorie 2 hierboven), zelfs wanneer ze er uitdrukkelijk om verzoeken.

*De werknemer die ontslagen werd met een opzeggingstermijn (of een overeenstemmende vergoeding) van minstens 30 weken heeft recht op outplacementbegeleiding in het kader van de algemene regeling.

Ter herinnering!

Op 1 december 2018 werd de lijst aangepast van de personen die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt in het kader van de bijzondere regeling van outplacement. Zie hieromtrent ons nieuwsbericht van 26 november 2018.

Bron: wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 21 december 2018.


Ook interessant voor jou