Outplacement - wat verandert er in 2018?

Outplacement

Sinds 15 januari 2018 is de regelementering rond outplacement opnieuw gewijzigd. Al sinds 2014 had de werkgever het recht om 4 weken aan te rekenen aan de ontslagen werknemer op de periode die gedekt wordt door de opzeggingsvergoeding. Dit geldt voor werknemers met een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken.

Op zijn beurt heeft de ontslagen werknemer recht op 60 uur loopbaanbegeleiding ter waarde van een twaalfde van het jaarloon van het voorafgaand kalenderjaar met een minimumwaarde van € 1.800 en een maximumwaarde van € 5.500. Voor werknemers die deeltijds werken, worden dit minimum- en maximumbedrag berekend aan de hand van de tewerkstellingsbreuk. De outplacementbegeleiding wordt een waarde toegekend van 4 weken loon. De werkgever moet de werknemer binnen de 15 dagen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk een geldig outplacementaanbod doen.

De nieuwe regelgeving voegt daar aan toe dat vanaf nu enkel de werknemer die met een medisch getuigschrift kan aantonen dat hij of zij ongeschikt is om outplacement te volgen wegens medische redenen, geen recht op outplacementbegeleiding heeft. In dat geval mag de werkgever de 4 weken niet aanrekenen.

Deze wijziging trad in werking op 15 februari 2018.

Op zoek naar outplacement? Dan is mediaguidance wellicht precies wat je zoekt.

Bron: artikel 52 van de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, B.S. 5 februari 2018.


Ook interessant voor jou