Tools

De audiovisuele sector is een sector die snel evolueert en een grote flexibiliteit van haar werknemers vraagt. Commercialisering en digitalisering hebben voor verschuivingen op de werkvloer gezorgd en de werkdruk nog vergroot. En dat is niet zonder risico want een (te) hoge werkdruk kan uitputting en cynisme veroorzaken, twee componenten van burn-out.

De onregelmatige uren gaan vaak ten koste van een gezin of ieder ander sociaal leven en de werkonzekerheid, veroorzaakt door slinkende budgetten, zorgt vooral bij freelancers voor extra stress. Om die reden kan het dan ook geen kwaad om bij enquêtes of een tevredenheidsonderzoek ook feedback te vragen van vaste freelancers.

Bij deze alvast een paar handige tools om beter om te gaan met werkdruk op de werkvloer.

Factsheet

De Factsheet 31 van het Europees gezelschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk biedt praktische oplossingen voor werknemers ter bestrijding van stress op het werk.

Stresstest

Eerder publiceerden we al de gratis stresstest van Mijn Kwartier op mediarte.be. Ook op voeljegoedophetwerk.be kun je je eigen stresslevel meten.

Brochure

In de NAR-brochure Voorkoming van Stress vind je alle info over stresspreventie.

HR-tools

Gids

In de Gids voor de Preventie van Psychosociale Risico’s op het Werk van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, leer je hoe je signalen van burn-out kunt herkennen.

Brochure

De brochure Psychosociale Aspecten van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid gaat dieper in op risicobeheersing door middel van de Sobane-strategie.


Ook interessant voor jou