Soft skills ... you need them

Mellow

Soft Skills

Bij het overlopen van openstaande vacatures merkte je het wellicht al: werkgevers hechten meer en meer belang aan persoonlijkheidskenmerken, en je wordt tijdens je sollicitatieproces zowat om de oren geslagen met termen als leiderschap, empathie, communicatieve vaardigheden, autonoom werken, en in de AV-sector een stevig blijvertje: flexibiliteit.

Het verschil tussen Hard en Soft Skills

Hard skills of harde competenties zijn die vaardigheden of die kennis die je nodig hebt om een job succesvol te kunnen doen. En die competenties zijn dus specifiek gerelateerd aan de beroepskeuze: je verwierf ze via een scholing, opleiding of zelfstudie. Deze vaardigheden zijn als basis nodig, ze vormen de belangrijkste vereiste om een - al dan niet gespecialiseerde - job uit te oefenen.

Terwijl je misschien geneigd bent om vooral je uitgebreide kennis en technische vaardigheden met betrekking tot de functie die je ambieert in de verf te zetten in je cv en motivatiebrief, is het een goede zet om je soft skills ook wat aandacht te geven.

De term soft skills weerspiegelt je talent om interpersoonlijke relaties goed te managen. Andere termen die dezelfde lading dekken zijn ‘zachte competenties’, ‘people skills’, ‘interpersoonlijke bekwaamheid’, ‘social skills’.

Voor sommigen blijken deze soft skills moeilijker te verwerven dan de hard skills, en ironisch genoeg zijn het net die vaardigheden die een verschil kunnen maken in het bereiken van het volle potentieel in een carrière.

Aan het werk

Hoewel deze skills uiteraard minder makkelijk kwantificeerbaar zijn dan technische kennis, hebben ze een enorme invloed op de professionele interacties. Zo zijn zachte competenties onmisbaar om op alle niveaus efficiënt met je medewerkers en leidinggevenden te communiceren, om bijvoorbeeld je wensen en perspectief helder te kunnen overbrengen tijdens de lange en vermoeiende uren in de studio, op locatie, on-set, maar ook om te onderhandelen in conflictsituaties, of om een goede relatie op te bouwen met potentiële productiepartners.

Niet onlogisch dus dat de zachte competenties gelinkt worden aan emotionele intelligentie, het betreft de capaciteit om je eigen emoties en die van anderen te herkennen en te managen. In praktijk reiken die soft skills veel verder; ze zorgen er ook voor dat je je leven beter kan organiseren en dat je daarbij een waarachtige houding aanneemt. En hoe meer je oefent, hoe slagvaardiger je wordt.

Fout is het echter om ál die leuke soft skills, die je altijd al eigen waren of die je via praktijkoefening verwierf, vaag en enkel als trendy buzz-words in je brief te vermelden (de meeste recruiters ervaren dit trouwens als bijzonder irritant). Vermeld dan ook enkel de relevante skills voor de functie. Je moet er van uitgaan dat men je tijdens een eerste sollicitatiegesprek zal vragen om de aangehaalde eigenschappen met concrete voorbeelden te staven. 

Enkele Soft Skills waar recruiters vaak naar polsen: 

  • Een teamplayer zijn. Dit betekent niet alleen dat je je coöperatief opstelt, maar ook dat je sterke leiderschapskwaliteiten toont wanneer die nodig zijn.
  • Flexibel zijn. In de audiovisuele sector is een medewerker die flexibiliteit aan boord kan en wil leggen een uiterst waardevolle aanwinst. Ook werkkrachten die zich vlot aan een vaak en sterk veranderende situatie aanpassen (veerkrachtig zijn) hebben een streepje voor.
  • Efficiënt communiceren. Dit is primordiaal voor zowat elke klus. Communicatief vaardig zijn houdt inderdaad in dat je de zaken goed kan uitleggen, maar eveneens dat je een goede luisteraar bent, en handig in het gebruik van de juiste lichaamstaal.
  • Probleemoplossend denken en vindingrijk zijn. Het maakt niet uit welke job je in de audiovisuele sector uitoefent, deze twee vaardigheden zijn zowat onontbeerlijk wanneer onverwachte moeilijkheden opduiken.
  • Het vlot accepteren van feedback. En dan niet alleen dat leuke schouderklopje met een glimlach in ontvangst nemen, maar ook de meer kritische feedback. Dat je het talent ontwikkelt om constructief aan de slag te gaan met kritiek, bevordert je professionele en persoonlijke groei.
  • Zelfvertrouwen tonen. Dat gezegd zijnde, het is belangrijk om altijd ook de theoretische kennis en vaardigheden ter ondersteuning hiervan onder de knie te hebben. Hierdoor zullen je opdrachtgevers en medewerkers overtuigd meegaan in wat je voorstelt. You can't always fake it till you make it.
  • En last but not least, het vermogen tot creatief denken. Voor de dag kunnen komen met unieke oplossingen of alternatieven is een waardevol talent binnen de audiovisuele sector; het drijft innovatie en verhoogt de productieve efficiëntie.

Wil je graag informatie ivm opleidingen omtrent communicatie, solliciteren, enz?


Ook interessant voor jou