Levenslang leren

levenslang leren

Zonder permanente opleiding en vorming loopt men het risico om op termijn niet meer mee te kunnen in de snel evoluerende audiovisuele sector.

Naarmate de digitalisering toeneemt wordt ook de overtuiging sterker dat bijkomende opleiding of vorming gewoonweg nodig is om bij te blijven. Vele studies onderschrijven dan ook dat levenslang leren loont.

  • Organisatieniveau

Binnen een bedrijf spelen training en opleiding vooral in op houding en de motivatie van medewerkers. Daarnaast heeft het een positief impact op de productiviteit, de competitiviteit en de kwaliteit. .

  • Maatschappelijk niveau

Door spillover-effecten hebben opleiding en training niet enkel een invloed op het individu maar ook op de maatschappij. Bovendien stralen deze effecten ook verder uit. Enkele van de positieve gevolgen zijn: een gunstige invloed op de gezondheid, de levensverwachting en het milieu, een daling van criminaliteit en de verdeling van welvaart.

  • Individueel niveau

Opleiding en training hebben een positieve weerslag op het loon en de tewerkstellingskansen. Het is wel zo dat mensen die spontaan, dus zonder aanmoediging, open staan om te blijven leren van nature al meer gemotiveerd zijn.

 

Waarom is het belangrijk om een leven lang te blijven leren?

Door het werken aan je ontwikkeling word je slagvaardiger

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling zorgt er voor dat je competenter wordt. Je blijft als mens en als professional groeien door het vergroten van je intellectuele kennis, door nieuwe vaardigheden aan te leren en aan je houding te werken. Dit opent de deur naar meer mogelijkheden; zowel in het professionele als het privĂ©leven. 

Het aanleren van nieuwe vaardigheden stimuleert je motivatie

Door iets bij te leren, iets anders te leren doen, verlaat je de dagdagelijkse routine. Die beweging - dat eventjes te stoppen met de dagdagelijkse taken om iets anders te doen - zorgt er voor dat je motivatie toeneemt. Bij het starten in een nieuwe job, voel je ook die verhoogde motivatie. Je eigen ontwikkeling in handen nemen kan je hetzelfde goed gevoel geven.

Bijleren maakt je veerkrachtiger en flexibeler

Doordat je meer weet, meer kent, meer kunt, voel je je lekkerder in je vel zitten. Je weet immers dat je meer aankunt dan vroeger. Situaties waarvan je vroeger een koude rilling kreeg of onzeker werd, kan je beter aan, met meer overtuiging omtrent je slaagkansen. Dit zelfvertrouwen zorgt er voor dat je steviger in je schoenen staat in moeilijke situaties. En dat straal je ook uit naar je medewerkers en je leidinggevenden, of net als manager/leidinggevende naar je werknemers toe. 

Verworven kennis verhoogt je marktwaarde

Kennis is macht, zo is het nu eenmaal. Als je bewijs kan leveren van de nodige skills en know-how in de jobs die je uitoefent of ambieert, dan ben je een aantrekkelijke speler op de arbeidsmarkt. Je capaciteiten worden niet langer enkel en alleen beoordeeld op je kwalificaties uit het verleden. Je bereidheid om te leren en je aan te passen aan de toekomst, aan de veranderende omgeving, is ook van belang. Dat je een recente, extra opleiding op je CV kan vermelden is een heel belangrijke factor bij sollicitaties.  

En, het is een feit dat je van bijleren vermogender wordt, letterlijk en figuurlijk.

Door levenslang leren zorg je voor je gezondheid

Onderzoek toont aan dat mensen die een groter gevoel van richting, doel en persoonlijke groei hebben een veel lagere cortisolspiegel hebben, over een sterker immuunsysteem beschikken en daarenboven beter slapen. Nieuwe skills aanleren laat je hersenen een versnelling hoger schakelen. Het is bevorderend voor je geheugen en je vermogen om te leren.

Heb je echt nog meer redenen nodig? 

Op zoek naar een leuke, interessante, verrijkende opleiding?


Ook interessant voor jou