Voorbereiding

Heading voorbereiding

Geef goed aan wat je stagiair kan leren

Weten wat jouw stagiair precies kan leren is in het belang van de stageplaats en van de stagiair. Bij helder vooropgestelde doelen kan je daar waar nodig (bij)sturen, niet alleen met betrekking tot de taken, verwachtingen en leerpunten. Bespreek daarom vooraf met de stagiair duidelijke taken en leerdoelen en wat je als stageplaats verwacht en kan aanbieden.

Bespreek wederzijdse verwachtingen 

  1. Bespreek welke taken/activiteiten je voor ogen hebt.
  2. Bespreek welk niveau je verwacht.
  3. Bespreek wat je verwacht met betrekking tot praktische zaken; zoals aanwezigheid, kleding, werkhouding, enz.
  4. Bespreek welke ondersteunende zaken je regelt; zoals een transportvergoeding, gebruik van een laptop, en het lijkt heel simpel maar is niet vanzelfsprekend: een plek om te werken.
  5. Bespreek welke begeleiding je zult bieden. Wees je er hierbij van bewust dat studenten/werkzoekenden stage lopen om nuttige ervaring op te doen. De kansen hiervoor zijn tijdens een studie gering en het is aan jou om hen toegevoegde waarde te bieden.

Nog vragen?

Lees hier alles over stagewerking in het brede audiovisuele landschap!

Wat voor taken kan je geven aan een stagiair?

Stagiairs hebben allemaal een andere achtergrond en komen uit verschillende opleidingen en werkgebieden. Engageer de meest gepaste student of werkzoekende en zoek dus naar een goede match op vlak van studies, interesses, (werk)ervaring en eventueel hobby's..  Voorbeelden: Wil je iemand een stage aanbieden voor het ondersteunen van het productieteam? Zoek dan bvb. een stagiair die georganiseerd te werk gaat, zich graag verdiept bin plannen en zich mondeling vlot kan uitdrukken. Zoek je iemand om je online content te ontwikkelen (concept + uitwerking)? Kijk dan uit naar stagiairs die bvb. een studie Marketing en/of Communicatie en Digitale Communicatie. hebben gelopen en check hoe vlot ze zelf communiceren online en of hun waarden matchen met die van de organisatie.

Quote 1
Download 'Checklist: voorbereiding van de stageplek'
PDF - 78.81KB

Alles geregeld voor je stagiair?

Zowel je stagiair als jijzelf zijn gebaat met een goede introductie, een uitgebreide kennismaking en een rondleiding op de werkvloer. Zorg ook dat alle documenten en verzekeringen betreffende de stage in orde zijn voor de start.
De introductie van de stagiair binnen het bedrijf is zeer belangrijk, en als stagementor kan je er van op aan dat de stagiair zich sneller zal kunnen integreren.


Ook interessant voor jou