Begeleiding

Heading begeleiding

Je stagiair helpt je gedurende een aantal maanden bij je werk. Op die manier krijgt hij of zij een idee van hoe het er aan toe gaat in het werkveld. Je leert de jongere op die manier veel bij en jij kan wat taken uitbesteden. Op welke factoren moet je tijdens de stageperiode zeker toezien?

Wat bied je aan?

 1. Voldoende begeleiding
  Een stagiair zijn/haar plan laten trekken vanaf de eerste dag, is meestal niet the way to go. Lukt het niet om vooraf alles van A tot Z uit te leggen, laat je stagiair dan eventueel enkele dagen met jou meelopen, je schaduwen als het ware. Op die manier verlies jij minder tot geen tijd met de introductie, en krijgt de stagiair wel al een waaier aan informatie.
 2. Stabiliteit
  Voor veel stagiairs is een stage een stap in het onbekende en heel spannend. Het is voor hen altijd aangenamer als je ze enige stabiliteit kan bieden, door bijvoorbeeld duidelijk de werkuren te bepalen, en hem of haar een eigen werkplek te geven. Of net niet: er zijn ook studenten die al enorm zelfstandig en ondernemend zijn en gemakkelijker met flexibele werkuren en dito omstandigheden kunnen omgaan. Check best wel op voorhand wat zijn/haar voorkeur is en stem af!
 3. Feedback
  Je stagiair wil natuurlijk groeien op verschillende vlakken, en dat kan je bekomen door regelmatig feedback te geven. Dit doe je best continue voor kleinere aandachtspunten bvb. wekelijks. Maak je feedback zo concreet mogelijk door de concrete situatie te beschrijven. Richt je op het gedrag of de taak en niet op de persoon. Neem aanvullend ook zeker uitgebreid de tijd voor een tussentijdse en eindevaluatie van de stage zodat je de sterktes en werkpunten van de stagiair verder kan toelichten. Wees ook niet terughoudend met opbouwende feedback! Feedback hoeft niet altijd kritiek te zijn,  ga er van uit dat dit een overleg is, wees als stagementor ook nieuwsgierig hoe de stagiair bepaalde zaken heeft ervaren. Je kan hiervoor ook de STARR-techniek gebruiken.
 4. Tijd
  Je zit als ondernemer tot over je oren in het werk, en wilt natuurlijk zo snel mogelijk verder. Maar je moet ook wel de nodige tijd vrijmaken voor je stagiair! Stuur ze niet vanaf dag één helemaal alleen op pad. Ook hier zijn er natuurlijk genoeg 'plantrekkers' die niets liever doen, maar zorg er wel voor dat je daar duidelijke afspraken over maakt bij de aanvang. Ga je vaak naar meetings, salesgesprekken of naar events? Het is een beetje jammer als je stagiair dagen alleen op kantoor zit. Neem hem of haar mee. Ze leren extra veel bij en kunnen heel wat to do's van je overnemen. Best voorzie je voor de periode dat je een stagiair aan boord hebt vrije momenten in je agenda die als buffer kunnen dienen wanneer je stagiair jouw aandacht even nodig heeft.
 5. Uitdagende opdrachten
  Als je enkel saaie taken doorgeeft, dan is de kans groot dat je stagiair om 17 uur netjes zijn laptop dichtklapt en zich op de laatste dag van de stage rap uit de voeten maakt. Een jonge geest kickt op stimulansen; zorg ervoor dat de stage boeiend en leerrijk is.

Tips om stagiairs in beweging te houden - Motivatie ABC

 1. Autonomie
  We ervaren graag allemaal dat we keuzemogelijkheden hebben, ons iets of wat "vrij" kunnen voelen. Dit stimuleert de motivatie: zorg er dus voor dat je stagiair een zekere autonomie kan hebben binnen zijn/haar takenpakket, een eigen werkmethode kan bepalen, enz.
 2. Betrokkenheid
  Vooral jongeren behoren graag tot een groep en willen betrokken worden. Laat de stagiair deelnemen aan teamvergaderingen, (creatieve) briefings, groepstaken, ...
 3. Competentie
  Elkeen geniet van het gevoel dat het werk goed wordt gedaan; dat men kan leren en sterk genoeg in de schoenen staat om uitdagingen aan te kunnen. Geef de stagiair steeds feedback na een opdracht, laat hem/haar bijvoorbeeld ook input geven bij bepaalde projecten en situaties.

Communicatie

 • Realiseer je dat het specifieke vakjargon vaak niet bekend is bij jonge studenten, dus pas je best je woordenschat enigszins aan of toets even af of hij of zij alles begrepen heeft. Sommige jongeren zijn het gewoon om direct te communiceren, ze nemen geen blad voor de mond - kijk naar social media. In een bedrijfscultuur gaat het er vaak anders aan toe. Maak daar duidelijke afspraken over. 
 • Informeel en formeel communiceren uit elkaar houden, en/of daartussen schakelen kan lastig zijn voor jongeren. Ook omwille van dat soort vaardigheden is een stage heel belangrijk. Als onderneming moet je je inderdaad wel een beetje aanpassen aan de leerstijl van de stagiair, met enthousiasme maar met duidelijke regels en grenzen. Afspraken zijn afspraken. 

Werk samen naar een einddoel en evalueer

Voor deze laatste topic is het onnodig om onderscheid te maken tussen stagiair en begeleider. Om een stage tot een goed einde te brengen is het belangrijk om samen naar mijlpalen en/of een einddoel toe te werken. Een aantal tips om dit te doen:

 1. Benader de stage als een ‘normale’ baan en beschouw elkaar als collega’s
 2. Heb respect voor elkaar
 3. Stel vragen en wissel kennis uit
 4. Blijf communiceren. Leg overlegmomenten vast waarop je praat over de lopende zaken, kunt sparren en kunt evalueren en bijsturen
 5. Stel verwachtingen waar nodig bij, maar houdt ze altijd duidelijk en transparant. Blijf hierover communiceren
 6. Zorg dat de stagiair/ jij als stagiair met mensen samenwerkt die als collega’s beschouwd kunnen worden zodat er voldoende ruimte is voor overleg en jij/de stagiair onderdeel is van het bedrijf
 7. Loopt het echt niet? Durf dan ook afscheid te nemen. Of je nu stagiair bent of stagebegeleider: alle tijd is kostbaar

Inspiratie van positief verhaal

Nog vragen?

Lees hier alles over stagewerking in het brede audiovisuele landschap!

Valkuilen 

Is een verkeerde aanpak mogelijk? Jazeker. Een paar voorbeelden:

 • De stagiair in het begin alle vrijheid geven en later de teugels aanhalen
  Beter is het om juist in het begin strenger te zijn, de grenzen te bewaken. Laat pas later, als de stagiair de juiste dosis bekwaamheid demonstreert, de teugels losser. 
 • Eigen werkzaamheden vergeten te plannen
  De kunst is om je eigen werk te blijven doen en ondertussen een kwalitatief goede stageplek te bieden. Dat kost meer tijd dan je misschien vooraf denkt. 
 • Een stagiair enkel aan boord halen om de werkdruk te verminderen
  Dit kan een gans andere uitkomst hebben dan beoogd. Belangrijk is om degene die de stagiair effectief gaat begeleiden te betrekken van aanvraag tot sollicitatiegesprek. Stagiaires begeleiden vraagt veel van een werknemer, en net dat erkennen en waarderen leidinggevenden niet altijd. 
 • Te snel oordelen
  Krijg je geen spontane handdruk bij de begroeting, of beantwoordt de stagiair telefonische oproepen met enkel een ‘hallo’? Denk dan niet meteen dat de stagiair onbeleefd is. Misschien is het hem of haar nooit aangeleerd. Deze jongeren zijn nog volop in een leerproces. Bevraag hen, wees nieuwsgierig.

Ook interessant voor jou