Sensoa

Sensoa

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa is er voor iedereen in Vlaanderen en Brussel. mediarte en Sensoa werken sinds maart 2022, de lancering van het Actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag, samen aan tools voor een veiligere mediasector.

Missie

Sensoa wil de seksuele gezondheid in Vlaanderen en Brussel bevorderen, binnen een international perspectief. We vertrekken daarbij vanuit de definitie van seksuele gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Seksuele gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte en voorkomen van risico's van ongeplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv. 

Er moet ook aandacht zijn voor de plezierige en aangename kanten van seksualiteit. Dat vertaalt zich in een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties

Seksuele gezondheid is onlosmakelijk verbonden met de promotie en bescherming van de seksuele rechten. Wij vinden dat seksuele rechten moeten worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd, zodat iedereen seksualiteit kan beleven vrij van dwang, discriminatie en geweld. 

Naast seksuele rechten staan wij ook voor reproductieve rechten. Dat is het basisrecht van alle koppels en individuen om vrij te beslissen hoeveel en wanneer zij kinderen willen. Het gaat ook over het recht om daartoe over informatie en middelen te beschikken. Ieder mens heeft het recht om zelf te beslissen over hun voortplanting, vrij van discriminatie, dwang en geweld, zoals ook uitgedrukt in de mensenrechten. 

Visie

 • Proactief werken: We zijn een dynamische organisatie die niet enkel reageert, maar ook anticipeert op toekomstige ontwikkelingen.
 • Samenwerking in partnerschap: We werken zo veel mogelijk samen met relevante partners in (bestaande) samenwerkingsverbanden. We werken aanvullend en we versterken elkaar.
 • Feiten en waarden: We kiezen voor een aanpak die gebaseerd is op feiten en best practices.
 • Focus op kwetsbare groepen: We werken niet alleen voor een algemeen publiek en professionals. We ontwikkelen ook acties en interventies voor kwetsbare groepen met specifieke problemen op vlak van seksuele gezondheid.
 • Seksuele rechten zijn mensenrechten: Iedereen heeft recht op ontplooiing van de eigen seksualiteit en seksuele gezondheid. Zolang er toestemming is van alle betrokkenen en men zichzelf en de ander geen schade toebrengt.
 • Culturele diversiteit: We houden rekening met de diversiteit van de samenleving bij het verspreiden van informatie en het opzetten van acties. We komen op tegen discriminatie op basis van sekse, gender, seksuele identiteit en seksuele oriĆ«ntatie, gezondheidsstatus inclusief serostatus, leeftijd of etnische oorsprong.

Sensoa engageert zich niet alleen bij te dragen aan een gezonde, maar ook aan een sociale en duurzame samenleving. We onderschrijven daarom de ethische code voor de sector gezondheidsbevordering en ziektepreventie in Vlaanderen.

Activiteiten in Vlaanderen

 • Onderzoek. We onderzoeken en analyseren maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen.
 • Seksuele gezondheid en rechten promoten. We formuleren en promoten duidelijke standpunten over seksuele gezondheid en rechten. We ijveren voor betere toegang tot seksuele en reproductieve zorg. We maken sensibiliserende campagnes.
 • Ondersteuning van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. We ondersteunen overheden en beleidsmakers van relevante sectoren en instellingen.
 • Informatie en advies. We geven informatie en advies over seksualiteit en relaties, voornamelijk via onze websites www.allesoverseks.be en www.zanzu.be.
 • Vormingen en opleidingen. We zorgen voor vorming en opleiding van professionals. We ijveren voor het opnemen van seksuele gezondheid in opleidingen, leerplannen en eindtermen van het onderwijs.
 • Aanbod van educatieve materialen. We ontwikkelen en verspreiden educatieve materialen voor relationele en seksuele vorming
 • Sensoa Positief ondersteunt mensen met hiv, mensen uit hun omgeving en professionals die met hiv in contact komen.

Meer info over Sensoa


Ook interessant voor jou