Interessante ondernemingen in onze sector

organiaties

Naast mediarte zijn er natuurlijk nog organisaties die zich inzetten voor onze sector. We stellen ze graag aan je voor.

Ledenorganisaties

Deze Ledenorganisaties verdedigen verschillende spelers in onze sector. Van scenaristen tot monteurs. Van auteurs tot gamers.

deAuteurs beheert de auteursrechten voor auteurs in Vlaanderen.

De Acteursgilde is de Vlaamse belangenvereniging voor professionele acteurs.

BEmontage ondersteunt alle monteurs die in België werken in de audiovisuele sector.

Het ’Componisten Archipel Vlaanderen’, afgekort ComAV, is een belangengroepering van Vlaamse componisten en wil een constructieve bijdrage leveren aan geschikte omstandigheden waarin componisten optimaal kunnen functioneren

Scenaristengilde is de beroeps- en belangenvereniging van alle scenaristen in Vlaanderen. 

FLEGA is de Vlaamse gamefederatie. 

De Muziekgilde vertegenwoordigt de stem van professionele muzikanten.

Screen Composers verdedigt de belangen van componisten die in België voor film, televisie en video werken.

Belgian Society of Cinematographers zet zich in voor de cameraregisseurs in België.

Acteur.be is een uitwisselingsplatform voor acteurs en professionele artiesten in de audiovisuele sector en podiumkunsten. 

Sabam is de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers.

De Unie van Regisseurs is een belangenvereniging voor professionele audiovisuele Vlaamse regisseurs.

De Vlaamse Vereniging van Journalisten is de beroepsvereniging van beroepsjournalisten die werken in Vlaanderen.

PlayRight is een Belgische vennootschap die de rechten van uitvoerende kunstenaars beheert.

Het Belgisch Agentschap voor de Kortfilm vertegenwoordigt de filmsector en promoot de distributie van Belgische kortfilms in het buitenland.

Games.brussels is de vereniging voor de makers van videogames in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Artists United is een onafhankelijke belangenorganisatie én adviesverlener voor iedereen die werkt als artiest.

Federaties van Belgische werkgevers

Werkgeversfederaties zetten zich in om de professionaliteit van onze sector een boost te geven.

FeWeb is de federatie van de internetsector in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. 

Febelav is de Belgische federatie van audiovisuele ondernemingen. 

VOFTP is de beroepsvereniging van Vlaamse Onafhankelijke Film & Televisie Producenten.

VOTF verenigt bedrijven en freelancers binnen de audiovisuele sector. 

Vakbonden

Een vakbond behartigt de belangen van werknemers.

BBTK is onderdeel van ABVV, de socialistische vakbond van België. 

ACLBV is de liberale vakbond en heeft één organisatie voor alle sectoren.

ACV is de christelijke vakbond. Voor onze sector is dat de afdeling ACV PULS.

Overheid

Ook instanties van de overheid steunen onze sector.

Play.brussels

Play.brussels ondersteunt Brusselse bedrijven in de crossmediale sector. 

Cultuurloket biedt zakelijke ondersteuning aan de cultuursector.

Creative Europe Media Desk Vlaanderen is het service- en informatiepunt voor het Mediasubprogramma van Creative Europe inVlaanderen en maakt deel uit van het Departement CJSM (Cultuur, Jeugd, Sport en Media) van de Vlaamse Overheid.

Voluit is dit het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Unia is een onafhankelijke organisatie die strijdt voor gelijkheid en tegen discriminatie.

Working in the Arts bundelt alle info over amateurkunstenvergoedingen en kunstwerkers.

Onafhankelijk toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media.

Fondsen

Heb je financiële middelen nodig om aan een project te beginnen? Dan kun je aankloppen bij een fonds voor ondersteuning.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds ondersteunt de professionele audiovisuele sector en gamesector in Vlaanderen.

Screen.brussels is een publieke dienst die zich gratis inzet voor bedrijven in de audiovisuele sector en zo Brussel mee in de kijker zet.

Het Fonds Pascal Decroos stimuleert bijzondere journalistiek in de Nederlandstalige media in België. 

SBK

Sociale Bureaus voor Kunstenaars (SBK) zijn uitzendkantoren (of afdelingen ervan) met ervaring in de artistieke sector.

Amplo is een HR-partner voor de creatieve sector. Naast payroll en personeelsadministratie bieden ze een scala van aanvullende services. Ze werken op maat van hun klanten, freelancers en de sector in zijn geheel.

Crewbooking creëert zinvolle interacties tussen professionals wereldwijd, actief in de audiovisuele-, film- en eventindustrie.

Tentoo zorgt voor de uitbetaling van de lonen en de administratie van freelancers. Kortom, je geniet de vrijheid om je eigen opdrachten en klanten te kiezen.

Adecco ART is een sociaal bureau voor kunstenaars (SBK).

De Crew verzorgt de loonadministratie van freelance artiesten, bedienden en studenten in verschillende sectoren (podiumkunsten, tv, film, media, …).

Deze aparte juridische entiteit van Artists United - zowel voor individuele kunstenaars, cultuurwerkers en technici, als voor organisaties - is gespecialiseerd in advies en oplossingen voor 1bis contracten voor artiesten, kunstwerkers, creatives en technici.

Welzijn

Supporters heb je nooit genoeg. Daarom nog een mooi aanbod van organisaties die jou mee vleugels geven.

GRIP zet zich in voor gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap.

WAJOW is een platform dat talent samenbrengt voor én achter de camera.

WANDA Collective is een onafhankelijke actiegroep regisseuses die de institutionele ongelijkheid in de Vlaamse filmsector aankaart.

BREEDBEELD ondersteunt iedereen in Vlaanderen die in zijn vrije tijd met fotografie, film en mediakunst bezig is.

Women in Games streeft naar een game-industrie zonder genderdiscriminatie. 

StampMedia is het eerste media-agentschap in Vlaanderen dat de stem versterkt van alle jongeren in de media.

EWA Network ondersteunt een community van vrouwen die werken in de filmindustrie en gaat voor een inclusieve audiovisuele sector. 

Konekt gaat radicaal voor een wereld waarin personen met en zonder handicap samen leven, leren en werken. Samen met partners in heel Vlaanderen maken we mensen sterker en zetten we de samenleving in beweging.

TransfoCollect brengt Brusselse jonge mensen – vanaf 16 jaar - vanuit verschillende subculturen met verschillende levensstijlen samen die minder gemakkelijk in aanraking komen met kunst, kunstonderwijs of hoger onderwijs in het algemeen, maar die zich artistiek willen ontwikkelen.

Moving Ground vzw doet stadsjongeren samen podiumkunsten maken voor een toekomst zonder drempels.

Club Magie kleurt het leven door verhalen te brengen van de mensen, door en vóór de mensen. We zijn een hedendaags collectief dat gefascineerd is door de samenleving en gepassioneerd door muziek.

Vrouwenraad wil geweld op vrouwen en meisjes bannen, stereotypering en seksisme zichtbaar maken en bestrijden, en de transitie naar een zorgzame samenleving ondersteunen.

LEVL is een onafhankelijke organisatie die werkt aan een inclusieve samenleving, waar iedereen evenredig en evenwaardig kan participeren aan alle domeinen van de samenleving en aan het beleid.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn.

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Sensoa is er voor iedereen in Vlaanderen en Brussel.

Het label 1 uit de 1000 is een erkenning voor ondernemers die iemand met een beperking aanwerven.

De diversiteit in onze bedrijven neemt toe. Steeds meer vacatures worden ingevuld door werknemers met een migratieachtergrond. Werkgevers stellen zich allerlei vragen. Vreemde vragen, waarop wij een antwoord proberen te bieden.

Met Grenswijs stel je een beleid op voor agressie, pesten én seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of positief gezegd: deze tool helpt je bij een beleid rond psychische, emotionele en lichamelijke integriteit.

Ella vzw staat voor het kruispunt van gender en etniciteit. ella maakt actief werk van kruispuntdenken in alle sectoren: de vrouwenbeweging, verenigingen van etnisch-culturele minderheden, het ruime middenveld, het onderwijs, het sociaal werk, zorg & welzijn, het jeugdwerk, justitie, …

Merhaba zet zich in om LGBT+ personen met migratieachtergrond te empoweren en ondersteunen in het overstijgen van hun kwetsuren, en in het inspireren en veranderen van de samenleving, zodat ook zij zich er thuis kunnen voelen.

Andere

Steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek

Flanders DC, of voluit Flanders District of Creativity, is het unieke aanspreekpunt voor ondernemen in de creatieve sector. Zij zijn het resultaat van een fusie tussen Flanders DC, Design Vlaanderen en Flanders Fashion Institute. Als vzw werkt Flanders DC in opdracht van de Vlaamse overheid en nemen ze een neutrale positie in. Ze ondersteunen creatieve ondernemers bij de start, groei of professionele uitbouw van hun onderneming.

MEDAA biedt iedereen die professioneel actief is binnen de Belgische of Europese artistieke en culturele sector een stimulerende en aantrekkelijke werk- en ontmoetingsplek. Een inspirerende omgeving waar je – alleen of samen met collega’s – projecten kan laten ontstaan, groeien en openbloeien.

De Belgian Entertainment Association biedt een uniek en neutraal platform voor samenwerking en communicatie tussen de belangrijkste spelers in de Belgische opgenomen muziekindustrie. Daarnaast vertegenwoordigt ze de stem van de industrie en biedt ze lobbying-mogelijkheden bij de overheid, de adviesorganen en de beroepsverenigingen.

Heb je nog suggesties?

Wil je nog een relevante organisatie zien verschijnen op de lijst?


Ook interessant voor jou