Start hier met het opstellen van een welzijnsbeleid!

Inleiding toolbox

Een welzijnsbeleid uitbouwen lijkt een hele klus. Aan de hand van de verschillende tools in de online toolbox bouw je hier stap er stap aan. Zo kom je steeds dichter bij een uitgebouwd psychosociaal welzijnsbeleid. 

De online toolbox ter ondersteuning

Een goed welzijnsbeleid uitbouwen vraagt permanente aandacht en blijft een werk van lange adem waar je in je onderneming geleidelijk aan blijft bouwen. Ook het beleid rond grensoverschrijdend gedrag, dat deel uitmaakt van het algemeen welzijn, is geen eenvoudige opdracht. Precies daarom schiet mediarte werkgevers te hulp met een handige toolbox om als leidraad te gebruiken. Deze toolbox biedt niet alleen concrete kaders, maar reikt ook de juiste handvatten aan op maat van de Vlaamse mediasector. Op die manier wordt het een stuk makkelijker om acties tegen grensoverschrijdend gedrag in te bedden in het beleid en in te zetten op een breed welzijnsbeleid.

Voor wie?

Bij de ontwikkeling werd rekening gehouden met zowel kleine als grote ondernemingen. De uitgewerkte tools en handvatten helpen de werkgevers om zich in regel te stellen met de wetgeving en nemen drempels weg om een welzijnsbeleid door te voeren binnen hun onderneming. 

Wettelijke verplichting

Elke werkgever heeft een belangrijke verantwoordelijkheid op vlak van veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers. De werkgever is dan ook wettelijk verplicht om de psychosociale risico’s op de werkvloer te evalueren, preventiemaatregelen te nemen en er een beleid rond te ontwikkelen. Dit geldt voor zowel stressgerelateerde problemen, zoals burn-out, als voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, geweld en pesterijen.

De psychosociale aspecten vallen onder het bredere welzijnskader, samen met thema’s zoals arbeidsgeneeskunde, ergonomie, arbeidsveiligheid en -hygiëne, intern leefmilieu en verfraaiing van de arbeidsplaats. In een latere fase zal de huidige toolbox dan ook verder ingaan op al deze thema’s. Naast de wettelijke verplichtingen gaat het er uiteraard om dat een gezonde werksfeer bijdraagt aan welzijn voor iedereen.

Opbouw

Een passend beleid uitrollen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, doe je bij voorkeur op drie niveaus: het kwaliteitsniveau, het preventieniveau en het reactieniveau. Samen vormen die niveaus de preventiedriehoek die hiërarchisch is opgebouwd. De online toolbox bestaat uit een aantal subdossiers op basis van deze preventiedriehoek:

  • Toolbox - aan de slag met een welzijnsbeleid
  • Toolbox - kwaliteit
  • Toolbox - preventie
  • Toolbox - reactie 
  • Inspiratie uit de sector

Van wettelijke verplichting naar effectief beleid

Hulp nodig bij het uitwerken van een effectief welzijnsbeleid? Deze online toolbox begeleid je stap per stap. Voor meer ondersteuning kan onder andere je terecht bij mediarte of de externe preventiedienst van je onderneming. 

Aan de slag? 

Voor je meteen in de tools duikt, lees je best wat meer over de context. Raadpleeg onderstaande artikels en ga geïnformeerd aan de slag!

  1. Leer het begrip van grensoverschrijdend gedrag beter kennen via het begrippenkader
  2. Lees hier het artikel over de verschillende niveaus van de preventiedriehoek. 
  3. Het opstellen van een welzijnsbeleid doe je best met een welzijnsteam. Leer hier hoe je het samenstelt en ga samen aan de slag! 
  4. Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen
  5. Doe een quickscan en bepaal met wat je aan de slag gaat. 

De toolbox kwam tot stand door een samenwerking tussen mediarte, Sensoa, Grenswijs, Icoba, Pimento, Sociaal Fonds Podiumkunsten en oKo met de steun van Vlaams Minister Benjamin Dalle. 

subsidie

Ook interessant voor jou