Hoe stel je een welzijnsteam samen?

.

Er zijn heel wat mensen in je organisatie die werken aan welzijn op het werk of er mee willen aan werken.  Zoek ze op en maak ze tot jouw partners. Ga in gesprek en zie wat je voor elkaar kan betekenen om het welzijn op het werk te behouden en te verbeteren. Stel een welzijnsteam samen!

Wat is een welzijnsteam?

Het welzijnsteam neemt de rol op van een leidend team met een duidelijk mandaat dat op structurele basis samenkomt. Het doet beleidsvoorbereidend werk, coördineert en volgt op. Welzijn is een dynamisch gegeven dat doorheen de tijd onderhevig is aan veranderingen en vereist dus een continue opvolging.

Grote of kleinere organisatie?

De grootte van het welzijnsteam is afhankelijk van de grootte van je organisatie. Kleine organisaties hebben de mogelijkheid om alle medewerkers die eraan deel wensen te nemen erbij te betrekken. In wat volgt verstaan we onder ‘welzijnsteam’ de verschillende vormen: enkel de werkgever, het volledige team, werkgever en enkele medewerkers enz.

Maak gebruik van bestaande structuren. Als er al een groep of orgaan bestaat dat dit thema wil en kan opnemen, dan hoef je geen volledig nieuwe samenstelling op te maken. Probeer hoe dan ook zo participatief mogelijk te werk te gaan. Dat zal de draagkracht van je beleid ten goede komen op de lange termijn.

Wie?

De partners bij het uitwerken van een psychosociaal welzijnsbeleid zijn de directie, de leidinggevenden, de personeelsdienst/HR, de sociale partners binnen het CPBW en de preventieactoren: de arbeidsarts, verpleegkundigen, de preventieadviseur arbeidsveiligheid, de preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon. Zij kunnen op uitnodiging deel uitmaken van vergaderingen rond dit onderwerp. De werkgever is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid, het opvolgen en het bijsturen ervan. De leden van het welzijnsteam kunnen helpen een dynamisch beleid te voeren door systematisch samen te komen en te evalueren.

Het welzijnsteam heeft

  • Heeft een duidelijk doel: waarom bestaan we en waarom niet
  • Heeft een duidelijke rolverdeling: wie doet wat
  • Heeft een duidelijk zicht wanneer het succesvol is
  • Denkt na over welke tastbare resultaten het kan halen
  • Plant structurele overlegmomenten doorheen het jaar (vooruitgang & bijsturing)
  • Komt duidelijk overeen welke communicatie er wanneer zal gebeuren naar de rest van de organisatie

SEED-Connect

Indien de welzijnspartners niet in het arbeidsreglement zijn opgenomen, is het aangewezen om de website van SEED-Connect te raadplegen. Via je e-ID kan je makkelijk zien bij welke externe dienst jouw organisatie is aangesloten en kan je eenvoudig contact opnemen met een preventieadviseur psychosociale aspecten of preventieadviseur-arbeidsarts.

subsidie

Ook interessant voor jou