Toolkit - Hoe ga je om met intimiteit op set?

toolkit

mediarte maakte in het voorjaar van 2022 het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de mediasector bekend. Dit plan kwam tot stand door een samenwerking met heel wat mediaspelers en Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle. Het plan omvat tal van acties en speelt in op diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag.

De klemtoon ligt op preventie, er wordt daarom sterk ingezet op vormingen van zowel vertrouwenspersonen als omstanders. Naast het inzetten op vertrouwenspersonen komt het inzetten op Intimiteitscoördinatie (actie 3.2) als een prioriteit naar boven. 

Deze actie heeft als doel om professionals te ondersteunen in het omgaan met intimiteit op de set. Het verfilmen van verhalen waarbij naaktheid, intimiteit, gesimuleerde seks en/of seksueel geweld een rol spelen kunnen potentieel wat risico’s met zich meebrengen. De cast wordt in een kwetsbare positie geplaatst en ook voor de crew kan het draaien van intieme scènes een zoektocht zijn.

Wat en voor wie

Met deze intimiteitstoolkit wensen mediarte en partners een duurzame bijdrage te leveren tot het ontwikkelen van een gezondere en veiligere werkomgeving binnen de audiovisuele sector. Het inzetten op intimiteitscoördinatie om o.a. grensoverschrijdend gedrag op het werk aan te pakken werd in meerdere landen reeds enkele jaren geleden in gang gezet. 

Deze toolkit werd samengesteld door intimiteitscoördinator Philine Janssens in nauwe samenwerking met mediarte en werd gebaseerd op de reeds bewezen resultaten en richtlijnen uit de VS, UK en enkele Europese buurlanden.

Deze eerste versie van de intimiteitstoolkit bestaat momenteel uit zeven hoofdstukken waaronder de algemene richtlijnen en aparte richtlijnen om producenten, regisseurs, talenten en de kostuumafdeling tools te geven bij het omgaan met intieme scènes. De laatste twee hoofdstukken zijn een begrippenlijst en relevante links voor meer info.

Zowel de verhalen rond en over seksualiteit, verlangens, gender en intimiteit als de audiovisuele sector blijven in constante verandering. Daarom is het belangrijk te vermelden dat deze toolkit leeft en regelmatig bijgewerkt zal worden om aan de noden en de ambities van de sector en betrokken actoren te voldoen.

Download de volledige intimiteitstoolkit
PDF - 20.39MB
subsidie

Ook interessant voor jou