Hoe correct en respectvol verwijzen naar personen met een handicap?

Het handboek voor mediamakers die personen met een handicap correct willen afbeelden en betrekken in hun werk

Er zijn vandaag heel wat termen gangbaar om te refereren naar personen met een (bepaalde) handicap. Ook de manier waarop over en met hen gesproken wordt, verschilt vaak van de manier waarop over en met personen zonder handicap gesproken wordt. Hierbij een overzicht van de termen en gebruiken die op dit moment het meest respectvol en correct zijn naar personen met een handicap toe. 

Termen

Termen

Taalgebruik 

  • Vermijd betuttelend taalgebruik, gebruik taal die gelijkwaardigheid uitdrukt; 

Bijvoorbeeld: Zeg niet "Moet ik u helpen, manneke?" —> Zeg "Kan ik u/je helpen (meneer)?" 

  • Vermijd termen die een waarde-/vooroordeel ten opzicht van de handicap uitdrukken. 

Bijvoorbeeld: Zeg niet "Ze is 'gekluisterd aan' een rolstoel", "Hij lijdt aan", "ondanks hun handicap..." —> Zeg "Ze zit in een rolstoel", "Hij heeft...". 

Als je een tekst schrijft voor een breed publiek hou je deze best zo toegankelijk mogelijk. Dit kan onder andere door: 

  • Gebruik klare taal: vermijd moeilijke en lange woorden en zinnen; schrijf voor je een afkorting gebruikt het woord zeker 1 keer voluit; splits geen woorden op aan het einde van een regel; ga enkel voor Nederlandse termen; neem eventueel een verklarende woordenlijst op;
  • Zorg voor structuur: verdeel de tekst over alinea’s; gebruik duidelijke verbindingswoorden (want, hoewel, zo, in de eerste plaats,…); vermeld in een interview steeds wie aan het woord is; zoek een evenwicht tussen tekst en beeldmateriaal;
  • Ga voor een duidelijk lettertype dat voldoende groot is.

TIP: Laat je tekst nalezen door iemand voor wie taal een uitdaging is. Wat vindt die ervan?

______________________________________________________________________________________

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. We streven naar gelijke rechten en gelijke kansen en komen op voor een inclusieve samenleving. GRIP zet in op de beeldvorming over mensen met een handicap. Media, kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de manier waarop naar personen met een handicap gekeken wordt. Een inclusief, genuanceerd denken is nodig met betrekking tot personen met een handicap onder alle leden van de bevolking.

Bekijk het volledige handboek op de website van GRIP

subsidie

Ook interessant voor jou