Waarop let ik best als ik afspreek met personen met een handicap?

Het handboek voor mediamakers die personen met een handicap correct willen afbeelden en betrekken in hun werk

Wanneer je afspreekt met een persoon met een handicap, bijvoorbeeld voor een auditie, interview, opname, … zijn er enkele zaken die je best in acht neemt om het contact vlot te laten verlopen en de persoon met de handicap niet te schofferen. De belangrijkste zijn:

  • Pols op voorhand naar de noden van de persoon met de handicap om volwaardig te kunnen deelnemen: is er nood aan een tolk Vlaamse gebarentaal? Een rolstoeltoegankelijke locatie? Bij een interview: wil de persoon de vragen liever voorbereiden? Gebeurt de bevraging best in persoon, via de telefoon, chat, …?
  • Als je op voorhand informatie wil verwerven over de handicap van de persoon met de handicap in kwestie kan je hiervoor best bij de persoon zelf polsen. In een tweede plaats kan je je richten tot verenigingen rond (die specifieke) handicap op het internet. Onthoud bij die laatste optie wel dat de concrete uiting van een handicap verschilt van persoon tot persoon, net zoals de manier waarop met die handicap wordt omgegaan.
  • Help personen met een handicap niet automatisch, maar vraag of ze ondersteuning kunnen gebruiken. Sommige personen appreciëren het erg als je een handje helpt (en hebben dit ook nodig). Anderen zijn gesteld op hun zelfstandigheid en hebben een eigen aanpak om met situaties om te gaan die op het eerste zicht voor henzelf moeilijk of onmogelijk lijken.
  • Richt je in een gesprek in de eerste plaats tot de persoon met de beperking zelf en niet tot diens eventuele assistent, tolk Vlaamse gebarentaal, … Als de persoon met de handicap moeite heeft met spreken of het begrijpen van wat gezegd wordt, kan diens gezelschap helpen om wat gezegd is te herformuleren, het antwoord van de persoon met de handicap aan te vullen of dit desnoods zelf te verwoorden. Let er wel op dat deze persoon dan nog steeds de visie van de persoon met een handicap weergeeft en niet zijn/haar/hun eigen.
  • Een blindengeleidehond mag je niet aaien. Zolang deze zijn jasje aanheeft, is hij aan het werk en mag hij niet afgeleid worden. Hoe hard het ook klinkt, voor de eigen bestwil van de hond en zijn baasje, doe je er het best aan het dier te negeren (al is het voorzien van een bakje water uiteraard altijd een mooie geste).
  • Verwar bij een interview je persoonlijke nieuwsgierigheid niet met journalistieke interesse. Zijn vragen rond het seksleven of toiletgebruik van een persoon met een handicap echt relevant? Zou je die ook stellen als je bevraagde iemand zonder handicap was? Bedenk of dergelijke vragen echt in de context passen en laat ze zo niet gewoon achterwege.

______________________________________________________________________________________

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. We streven naar gelijke rechten en gelijke kansen en komen op voor een inclusieve samenleving. GRIP zet in op de beeldvorming over mensen met een handicap. Media, kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de manier waarop naar personen met een handicap gekeken wordt. Een inclusief, genuanceerd denken is nodig met betrekking tot personen met een handicap onder alle leden van de bevolking.

Bekijk het volledige handboek op de website van GRIP

subsidie

Ook interessant voor jou