Hoe kom ik in contact met personen met een handicap?

Het handboek voor mediamakers die personen met een handicap correct willen afbeelden en betrekken in hun werk

In dit luik van het handboek voor mediamakers schrijft GRIP enkele manieren uit om personen met een handicap beter te bereiken. 

Als reden waarom mediamakers weinig tot geen personen met een - echte - handicap in hun producten tonen, wordt vooral de moeilijkheid vermeld om personen met een handicap te bereiken of het uitblijven van initiatief van hen uit. Andere drempels zouden het gebrek zijn aan professionele acteursopleidingen onder die bevolkingsgroep, de ontoegankelijkheid van de setting waarin mediaproducten worden gemaakt en/of de verhoogde inspanningen die geleverd moeten worden om met personen met een handicap te werken.

In al deze bedenkingen schuilt een deel van waarheid. Personen met een handicap leven vaak nog in afzondering en/of weten door de ontoegankelijkheid van het mediawezen en de vaak beperkte aandacht van mediamakers voor hen als bevolkingsgroep minder en minder hoe en waarom toch inspanningen te leveren om aan dit domein deel te nemen. Acteeropleidingen zijn (lang) niet toegankelijk (geweest) en inderdaad gaan sommige soorten handicap met extra inspanningen gepaard.

Dat neemt niet weg dat ook onder personen met een handicap - net zoals in iedere andere bevolkingsgroep - heel wat enthousiasme en talent aanwezig is om in de media aan bod te komen. Zoals eerder vermeld heeft het frequenter tonen van personen met een (echte) handicap heel wat voordelen - zowel voor de mediamaker zelf als voor de inclusie van deze bevolkingsgroep in het algemeen. Als mediamaker heb je er dan ook enkel baat aan om de productieset toegankelijk te maken en om op het moment van opname zelf wat extra tijd vrij te maken zodat rekening kan worden gehouden met de extra noden, ondersteuning van de persoon met de handicap. Hen beter bereiken kan alvast op de volgende manieren:

  • Vermeld op de eigen platformen, inschrijfformulieren, oproepen voor casting… dat personen met een handicap welkom zijn en wat voorzien is op vlak van toegankelijkheid/bij wie ze terecht kunnen om toegankelijkheidsnoden te bespreken.
  • Organiseer open castings voor personen met een handicap waaraan iedereen die in aanmerking komt - ongeacht of ze een professionele opleiding hebben gehad - mogen deelnemen.
  • Verdeel oproepen naar acteurs, experten, programmadeelnemers met een handicap… onder organisaties van en voor mensen met een handicap.
  • Verdeel oproepen naar acteurs, experten, programmadeelnemers met een handicap… onder verenigingen/gezelschappen waarin (onder andere) personen met een handicap zitten. Bijvoorbeeld: Theater Stap, Platform K, sportploegen voor personen met een handicap, …
  • Neem bij een zoektocht naar een expert ook eens een kijkje op de Expertendatabank. Hierop staan onder andere de gegevens vermeld van personen en organisaties uit de diversiteitsgroepen samen met hun expertise. Die expertise kan betrekking hebben op de eigen diversiteitsgroep maar even goed op om het even welk ander onderwerp.

______________________________________________________________________________________

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. We streven naar gelijke rechten en gelijke kansen en komen op voor een inclusieve samenleving. GRIP zet in op de beeldvorming over mensen met een handicap. Media, kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de manier waarop naar personen met een handicap gekeken wordt. Een inclusief, genuanceerd denken is nodig met betrekking tot personen met een handicap onder alle leden van de bevolking.

Bekijk het volledige handboek op de website van GRIP

subsidie

Ook interessant voor jou