CAO Landingsbaan

.

De leeftijdsgrens voor werknemers die recht hebben op een landingsbaan is vastgelegd op 55 jaar. Het betreft werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering hebben recht op een uitkering bij vermindering van de arbeidsprestatie.

Op 17 november 2023 sloten de sociale partners van PC 227 een sectorale CAO in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 170 van 30 mei 2023 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.  

Dit recht op uitkeringen geldt voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking  of deze verminderen met een vijfde.

Lees meer over Landingsbanen

Download CAO Landingsbaan
PDF - 107.6KB

Ook interessant voor jou