Flexibiliteit & snel schakelen

Wanneer je in de media werkt, wordt er vaak van je verwacht dat je goed georganiseerd bent én creatief uit de hoek komt. Meer dan eens een contradictio in terminis. Een job in de media vraagt dan ook de nodige flexibiliteit en dat wil zeggen dat je voortdurend je houding en opvattingen vrijwillig aanpast aan veranderde werkomstandigheden.

Hoewel dit betekent dat je niet snel uitgekeken raakt op je werk en veel mensen precies om die reden voor de media kiezen, kan een te grote flexibiliteit voor problemen en stress zorgen. Je werk-privé balans kan duchtig doorslaan naar één kant of er wordt veel flexibiliteit van jou verwacht terwijl je opdrachtgever zelf star blijft vasthouden aan bepaalde regels.

In de praktijk is flexibiliteit een evenwichtsoefening die van twee kanten moet worden gemaakt. Flexibele mensen beschikken meestal over een groot aanpassingsvermogen, de nodige creativiteit en een goed inlevingsvermogen. Bovendien zijn ze loyaal aan hun werkgever en kunnen ze snel schakelen. Nochtans hebben deze competenties niets te maken met blinde volgzaamheid en is er niets mis met de nodige assertiviteit in het geval van ongezonde situaties. Zolang beide partijen zich niet rigide en onverzoenlijk opstellen, wordt er meestal snel een oplossing gevonden. Niet overbodig in een sector waarin goed teamwork van levensbelang is.

Eigenschappen die samengaan met een flexibele werkhouding:

 • Objectiviteit: laat je emoties niet overheersen wanneer je beslissingen neemt
 • Incasseringsvermogen: accepteer nieuwe situaties, zolang deze redelijk blijven
 • Vriendelijkheid: blijf verdraagzaam en collegiaal zodat de sfeer niet verziekt wordt
 • Inzet: wees een helpende hand voor je collega’s en werkgever

Hoe kun je een flexibele werkhouding verder ontwikkelen?

 • Streef naar vernieuwing en bekijk de positieve kant van noodzakelijke veranderingen
 • Wees niet te snel overtuigd van je eigen gelijk en laat veranderingen eerst even bezinken
 • Kijk verder dan enkel je eigen belangen, misschien is de verandering beter voor het algemeen nut?
 • Wees je bewust van hoe je om bent gegaan met veranderingen in het verleden en pas desnoods je houding aan door mee op zoek te gaan naar alternatieven
 • Houd niet vast aan je eigen mening en sta open voor compromissen
 • Houd rekening met de positie en het karakter van je gesprekspartner

Snel schakelen betekent niet dat je in het wilde weg achter alle feiten gaat aanhollen.

Snel schakelen is de boodschap

Mensen die zich moeiteloos lijken aan te kunnen passen aan nieuwe situaties zijn mensen die snel kunnen schakelen. Dat betekent dat ze geen probleem hebben om te switchen tussen uiteenlopende taken die allemaal om aandacht vragen. Dat vergt echter wel een staat van (positieve) stress en alertheid. Je moet dus alle informatie kunnen verwerken die er op je wordt afgevuurd.

Het talent om snel te kunnen schakelen hangt van verschillende zaken af:

 • Je karakter: sommige mensen raken snel overbelast als er geen structuur is en ze geen rust en concentratie kunnen bewaren
 • De mate waarin je met stress kan omgaan
 • De mate waarin je het overzicht kunt behouden en hoofd- en bijzaken uit elkaar kunt houden
 • Of je functie aansluit bij je talenten en vaardigheden
 • Je motivatie om (professionele) doelen te bereiken

In ieder geval betekent snel schakelen niet dat je in het wilde weg achter alle feiten gaat aan hollen. Weeg dus bewust af wat je gaat doen en waar je op dat moment aandacht aan schenkt. Wat is urgent en welke zijn je prioriteiten? Wat kan best nog even wachten? Wanneer je dit onderscheid niet altijd even makkelijk kunt maken, kan volgend model een handige steun zijn:

 • Dringend & belangrijk - Onmiddellijk afhandelen die handel!
 • Niet dringend & belangrijk - Inplannen in je agenda
 • Dringend & niet belangrijk - Delegeren als dat mogelijk is
 • Niet dringend & niet belangrijk - Weg ermee! (niet zelf doen en ook niet delegeren)

Uiteraard moet je voor bovenstaande goed weten wat belangrijk is en wat niet, zowel voor jou als voor het werk dat gedaan moet worden. Daarbij is het essentieel dat je op tijd voor ontspanning zorgt en grenzen stelt wanneer dit nodig is. Die grenzen kun je enkel stellen wanneer je de signalen van (te veel) stress tijdig herkent. Zorg dus altijd voor genoeg ‘lucht’ in je agenda.

Bron: carrieretijger.nl


Ook interessant voor jou