KMO-portefeuille

Voor wie?

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarbij je als kmo, eenmanszaak of beoefenaar van een vrij beroep ondersteuning kan krijgen in het kader van opleiding, advies, technologieverkenning, advies over internationaal ondernemen en strategisch advies. 

Deze maatregel is voorbehouden voor kmo's en vrije beroepen die: 

 • gevestigd zijn in het Vlaams Gewest
 • deel uitmaken van de privésector
 • een aanvaardbare hoofdactiviteit hebben volgens de nace codelijst
 • voldoen aan de regelgeving in het Vlaamse Gewest

Voor wat?

Opleidingen die als doel hebben het functioneren van het bedrijf te verbeteren en die door een erkende dienstverlener worden gegeven.

Hoeveel?

Opleidingen kunnen voor 20 of 30% gesubsidieerd worden met een maximum van 7.500 € per kalenderjaar. De subsidiabele kostprijs voor opleidingen wordt beperkt tot 90 € (excl. btw) per uur. Concreet betekent dit dat de subsidie per opleidingsuur beperkt wordt tot 45 €.

Hoe aanvragen?

 1. Je schrijft jezelf of je medewerker in voor een opleiding (bij mediarte/mediacademie) of advies

 2. Je doet de subsidieaanvraag via deze website

 3. Je stort je eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening van de financiële partner van de Vlaamse Overheid, Sodexo

 4. Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIOP) stort je subsidie eveneens op deze rekening

 5. Jij of je medewerker volgt de opleiding

 6. Je ontvangt de factuur en betaalt online via de kmo-portefeuille

 7. de opleidingsverstrekker (mediarte/mediacademie) krijgt het volledige bedrag gestort via Sodexo

Het erkenningsnummer van mediarte/mediacademie is DV.O105665

Alles over de KMO-portefeuille


Ook interessant voor jou