FEWEB

feweb

FeWeb is de federatie voor webbedrijven. We werken aan het professionaliseren en het bundelen van de internetsector, zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië. Dit doen we door ons te richten op belangenbehartiging, de promotie van de sector en het waken over en het bevorderen van de kwaliteit. Op dit moment telt FeWeb 520 leden.

FeWeb, waar digitaal ondernemen centraal staat  

Vier pijlers vormen de basis van FeWeb:

 • Professionaliseren: als vertegenwoordiger in diverse instanties ijvert FeWeb voor de belangen van de digitale dienstverleners. Via gedragsregels, beste praktijken en type-contracten implementeren we ethische en operationele standaarden.
 • Informeren: nieuws van FeWeb, de sector en de leden komt aan bod in de diverse nieuwsbrieven en de communities. Het Kenniscentrum groepeert de meest pertinente documenten voor u als webondernemer en als digitale professional. De Toolbox helpt u met praktische antwoorden en oplossingen.
 • Inspireren: met praktische cases, innovatieve tools en baanbrekend onderzoek inspireren we zowel webondernemers (via de MeetUps, het SummerEvent en het FeWebCongress), eindklanten (via de FeWeb inspiratiesessies) als de onderwijswereld. 
 • Uitwisselen: kennis en ervaring onder webondernemers uitwisselen, faciliteren we via de Expert Groups en de Communities, maar ook via de activiteiten en de opleidingen. Deze kennis en ervaring delen we met alle leden via whitepapers, checklists en beste praktijken. 

FeWeb, een community met meer dan 500 bedrijfsleden 

Onder de noemer van webbedrijven of digitale dienstverleners verstaan we niet enkel kleine en grote bedrijven, maar ook zelfstandigen, freelancers en bijberoepers die aan derden professionele diensten of producten leveren waarbij internet als technologie een centrale rolt speelt. 

FeWeb-leden zijn digitale dienstverleners die:

 • de online aanwezigheid verzekeren van bedrijven zoals webbouwers, app-developers, usability agencies en webdesigners, inclusief ondersteunende diensten zoals hosting en data
 • de e-commerce activiteiten van bedrijven bouwen, ontwikkelen en optimaliseren zoals webshopbouwers, performance agencies, online payment en logistieke partners
 • de digitale marketing strategie ontwikkelen en implementeren, zoals digitale agencies en specialisten op vlak van search, social, e-mail, content, video, advertising,...
 • business intelligence diensten aanbieden op vlak van wetgeving, onderzoek, onderwijs, strategie, advies, inclusief operationele en management tools zoals SaaS-producten

FeWeb, 15 jaar in de bres voor webbedrijven

FeWeb startte in 2003 en groeide uit tot de grootste Belgische internetfederatie.

 • In 2010 erkende de Minister van Economie FeWeb als een nationale professionele beroepsfederatie, waardoor FeWeb een mandaat in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO's kon opnemen. In 2017 werd FeWeb voorzitter van de sectorcommissie Technologie en lid van de Algemene Vergadering. Via de Hoge Raad is FeWeb op de hoogte van de wetgeving die de regering voorbereidt en kan FeWeb de belangen van de webbedrijven pro-actief verdedigen.
 • Via het geassocieerd lidmaatschap bij Unizo en de deelname aan de Sociale Commissie volgt FeWeb de actualiteit en initiatieven over ondernemerschap. Sinds 2017 is FeWeb de officiële vertegenwoordiger van de digitale bedrijven in het Paritair Comité 227 voor de Audiovisuele Sector. In die hoedanigheid onderhandelt FeWeb met de werknemersorganisaties over de collectieve arbeidsovereenkomsten. Via het opleidingsfonds Mediarte.be genieten de aangesloten leden van opleidingspremies die tot 40% korting opleveren bij aankoop van educatief materiaal en het volgen van opleidingen. 
 • Om de digitale sector te stimuleren ten voordele van de Belgische bedrijfswereld, ijverde FeWeb in 2015 voor een Minister voor Digitale Zaken. Via een jobadvertentie omschreef FeWeb de uitdagingen voor deze functie en kreeg dit initiatief de steun van diverse politieke partijen en beroepsorganisaties zoals Unizo, Comeos, BeCommerce, Safeshops, Startups.be,... Met Alexander De Croo als Minister voor de Digitale Agenda kreeg en krijgt onze digitale economie een extra boost. FeWeb zetelt ondertussen in Digital Minds (de think tank van Minister De Croo), het Privacy Platform (met Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer) en het Ecommerce Platform (van de Ministers voor Economie, Werk en Digitale Agenda). Ook op regionaal niveau voert FeWeb overleg met de bevoegde Ministers. 
 • Omdat samenwerken met collega-beroepsverenigingen onze sector ten goede komt, participeert FeWeb in DNS Belgium en werkt FeWeb samen met de andere sectororganisaties (zoals onder meer Safeshops, BeCommerce en Startups.be). Samen met ISPA en Agoria is FeWeb lid van de Raad van Bestuur van DNS Belgium, de vzw die de domeinnamen in België beheert.   

Doe mee! 

FeWeb is een beroepsvereniging van en voor digitale bedrijven. FeWeb-leden genieten van een reeks concrete ledenvoordelen waarbij digitaal ondernemen, kennisdeling en netwerking centraal staan. Doe mee en word lid!

Contact

Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge
tel 09 324 77 71

FeWeb in Co-Station
Sinter Goedele Voorplein 5, 1000 Brussel

info@feweb.be

Lees meer over FEWEB op hun website


Ook interessant voor jou