Febelav

FEBELAV

Febelav is de werkgeversfederatie van de Belgische radio- en televisiezenders.

Febelav heeft tot doel de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar aangeslotenen.

Zij houdt zich onder meer bezighouden met:
• het verdedigen van de belangen van haar leden ondernemingen die radio- en televisie-uitzendingen verzorgen, ongeacht de wijze van uitzending;
• het vertegenwoordigen van de ondernemingen van de sector in de relaties met de representatieve werknemersorganisaties, zowel binnen als buiten de paritaire organen, en het sluiten van voor de leden bindende collectieve arbeidsovereenkomsten teneinde de arbeidsvoorwaarden in de sector transparant en eenvormig te maken;
• het vergemakkelijken van de betrekkingen tussen de ondernemingen van de sector onderling en van de ondernemingen van de sector met de overheid, zowel op regionaal en federaal als op Europees en internationaal niveau;
• het in dit kader bestuderen en aan haar leden bieden van noodzakelijke en nuttige diensten.


Adres van de zetel
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel


Correspondentieadres
Febelav, p/a DPG Media nv
Medialaan 1
1800 Vilvoorde

T + 32 2 255 38 62 
F + 32 2 253 36 13

Contact
Koen Dries, secretaris
Stéphane Geerts, voorzitter


Ook interessant voor jou