Een vertrouwenspersoon voor jouw bedrijf

vertrouwenspersoon

Niet alleen is een vertrouwenspersoon een laagdrempelig, luisterend oor voor medewerkers van een bedrijf. Daarnaast kan de persoon in deze functie essentieel bijdragen aan een veilige werkomgeving en een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Toch heerst in de mediasector nog steeds een tekort aan voldoende vertrouwenspersonen.

Omdat de Vlaamse mediasector streeft naar een veilige werkomgeving, zal het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag concrete stappen voorzien om professionals te versterken en vertrouwenspersonen op te leiden die deel uit zullen maken van de sectorspecifieke inter- en supervisies die georganiseerd zullen worden. De vertrouwenspersoon speelt immers een cruciale rol in een werkomgeving waarin grensoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan. 

Een onderneming is niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te duiden, maar gezien het belang ervan om de problematiek van grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, wordt het aanduiden van deze persoon sterk aangeraden. Om die reden zal er in het actieplan sterk op worden ingezet. Want om erkend te worden als vertrouwenspersoon, dient er een formele opleiding gevolgd te worden. 

Wat doet een vertrouwenspersoon? 

De vertrouwenspersoon werkt mee aan het voorkomen en aanpakken van psychosociale risico’s op het werk, zoals het risico op stress of burn-out, conflicten, pesterijen, geweld en ook ongewenst seksueel gedrag. Een vertrouwenspersoon biedt niet alleen een luisterend oor, maar geeft ook onderbouwd advies na een vertrouwelijk gesprek. Indien gewenst kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen in conflictsituaties of bekijken welke acties er ondernomen kunnen worden. Ook al ligt de uiteindelijke keuze altijd bij de werknemer. 

Waarom is een vertrouwenspersoon een aanwinst? 

Voor medewerkers is de drempel om naar de vertrouwenspersoon te stappen lager dan naar een leidinggevende. Op die manier komen problemen sneller aan het licht en kan er meteen op worden ingespeeld. Daarnaast krijgt de vertrouwenspersoon ook een goed zicht op het psychosociaal welzijn op de werkvloer. Zo kunnen terugkerende verhalen gesignaleerd worden aan de preventieadviseur die op zijn of haar beurt concrete maatregelen kan voorstellen aan de werkgever. 

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon toont bovendien aan dat het bedrijf in kwestie de psychische gezondheid van medewerkers ernstig neemt. Dat zorgt niet alleen voor een gezondere werksfeer, het schept ook vertrouwen tussen de onderneming en werknemers. Op die manier draagt de vertrouwenspersoon bij tot een positief werkklimaat waarin medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen. 

De keuze voor een interne vertrouwenspersoon is een bonus. Iemand die het bedrijf, de cultuur en de werknemers goed kent, kan een grote meerwaarde betekenen. Het maakt de drempel voor medewerkers lager om het gesprek aan te gaan met iemand die empathisch

Vertrouwenspersoon bij VRT

Wie is geschikt voor de job? 

De vertrouwenspersoon is een sociaal, empathisch, toegankelijk en oprecht iemand. Deze persoon kan een medewerker zijn die thuis is in de cultuur van de onderneming en die gekend is bij collega’s. In dit geval is het belangrijk dat de vertrouwenspersoon het vertrouwen geniet van zowel medewerkers als het management. De vertrouwenspersoon neemt namelijk een duidelijk mandaat op waarvoor er binnen het takenpakket ruimte moet worden voorzien. 

Wanneer het niet mogelijk is om intern een vertrouwenspersoon aan te stellen, kan de functie ook door iemand van buiten het bedrijf ingevuld worden. Een vertrouwenspersoon kan ook op freelance basis een mandaat opnemen.

Wie zijn uitgesloten als vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon kan geen leidinggevende, vakbondsafgevaardigde, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of lid van de Raad van Bestuur van de betreffende onderneming zijn. Bovendien moet er binnen de twee jaar na aanstelling een opleiding afgerond worden, gevolgd door een jaarlijkse supervisie-sessie.

We hebben twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, omdat we het belangrijk vinden dat je zelf kan kiezen naar wie je gaat. Met sommige problemen ga je misschien eerder naar een vrouw, of juist omgekeerd.

Petra Vonck - Head of IP & Royalty en vertrouwenspersoon bij Studio 100

Opleiding tot vertrouwenspersoon

In het voorjaar van 2022 organiseert mediarte, in samenwerking met IDEWE, een hybride opleiding tot vertrouwenspersoon. De opleiding bestaat uit drie contactdagen waarbij er vaardigheden ingeoefend worden en e-learning via een online platform. Tussen de contactdagen door is tijd voorzien voor zelfstudie waarbij de deelnemer de online modules volgt. Tijdens de opleiding raakt de deelnemer vertrouwd met de wetten en procedures rond psychosociaal welzijn op het werk en leert de vertrouwenspersoon in spe om de regels concreet toe te passen in de praktijk aan de hand van het wettelijke stappenplan, de klachtenprocedure en modeldocumenten. Na het beëindigen van deze opleiding, ontvangen de deelnemers een getuigschrift. 

Meld je aan voor de wachtlijst

Wens je op de hoogte te blijven van het volgende opleidingstraject tot vertrouwenspersoon, meld je dan hier aan. 


Ook interessant voor jou