Werk preventief aan de juiste reactie bij grensoverschrijdend gedrag

.

Voorzie hoe er binnen je organisatie wordt omgegaan met grensoverschrijdend gedrag als het zich voordoet. Bepaal deze procedures vooraf en maak ze kenbaar aan iedereen binnen de organisatie. 

Wanneer je als werknemer grensoverschrijdend gedrag ondervindt...

Bij het ondervinden van grensoverschrijdend gedrag kan er voor iedereen een andere reactie optreden. Indien je je veilig voelt en het aankan, maak duidelijk aan de andere partij dat je het gedrag ongepast vindt en wilt dat het stopt. Probeer dat op een verbindende manier door je waarneming, je gevoel erbij, je (geschonden) behoefte en je verzoek te benoemen. Bijvoorbeeld: Ik hoor dat je mij steeds “stagiaire” noemt (waarneming). Dat vind ik niet respectvol (behoefte) en het maakt mij boos (gevoel). Ik zou willen dat je mij bij mijn voornaam noemt (verzoek).

Indien je je niet veilig voelt om te reageren dan is dat ook oké. Het is zeer normaal wanneer mensen een schokkende gebeurtenis meemaken dat ze niet zo goed weten hoe en of te reageren. Het al dan niet reageren op het grensoverschrijdende gedrag maakt het gestelde gedrag niet verantwoordbaar. 

Wat je kan doen is proberen hulp te zoeken in je onmiddellijke omgeving, bij collega’s, je leidinggevende, personeelsdienst of de werkgever. Wil je met een meer neutrale partij spreken? Dan heb je, afhankelijke van de onderneming, verschillende interne en externe mogelijkheden. 

Intern

  •  De vertrouwenspersoon als die is aangesteld binnen de organisatie. Vertrouwenspersonen zijn onpartijdig en kunnen je ondersteunen, adviseren en informeren over de wettelijke psychosociale interventies. Ze kunnen begeleiden in geval van informele procedures. 

  • De interne preventieadviseur arbeidsveiligheid (IPA). Die kan je enkel informeren over de psychosociale interventies en mogelijk doorverwijzen. 

Wie de vertrouwenspersonen of de interne preventieadviseur arbeidsveiligheid is binnen jouw organisatie kan je terugvinden in het arbeidsregelement. 

Extern 

De preventieadviseur psychosociale aspecten van de externe dienst. Deze is onpartijdig en kan je ondersteunen, adviseren en informeren over de wettelijke psychosociale interventies en ondersteunt in zowel informele als formele procedures. Weet je niet bij welke externe dienst jouw onderneming is aangesloten? Raadpleeg dan het arbeidsregelement van jouw onderneming of log in met je eID op het SEED-Connect platform en vindt zo jouw arbeidsarts en preventieadviseur psychosociale aspecten terug.

Wanneer een collega van jou grensoverschrijdend gedrag ondervindt...

Steun je collega. Neem een signaal van grensoverschrijdend gedrag altijd serieus. Beluister de beide kanten van het verhaal en wees je bewust van het verschil tussen perceptie en waarheid. Stimuleer de collega om de betrokken partij aan te spreken en/of hulp te gaan zoeken. Dat kan binnen of buiten de organisatie, afhankelijk van de situatie.

Geef zelf het goede voorbeeld. Iedereen is mee verantwoordelijk voor een goed werkklimaat.

Wanneer je als leidinggevende grensoverschrijdend gedrag wil aanpakken binnen je team....

  •  Wees bereikbaar voor jouw werknemers en luister naar hen.

  •  Stel jezelf ook in vraag: vraag aan werknemers hoe zij de samenwerking met jou zien en vraag feedback (bv. in een functioneringsgesprek).

  • Besteed aandacht aan de samenwerking binnen het team: organiseer voldoende (formele/ informele) momenten waarop werknemers voldoende met elkaar in contact komen (bv. een teambuilding en teamvergaderingen).

  • Uit voldoende waardering: geef werknemers een compliment of een schouderklopje.

  • Wees alert voor signalen van mogelijke problemen tussen de werknemers (bv. spanningen en toenemende ziekteafwezigheid).

  • Maak problemen bespreekbaar door te luisteren en samen te zoeken naar een oplossing.

  • Zorg voor een goede opvang van teamleden die zich gekwetst voelen door bepaalde gebeurtenissen.


Ook interessant voor jou