Breng grensoverschrijdend gedrag in kaart

Aan de hand van enkele gerichte vragen kan je in kaart brengen hoe vaak grensoverschrijdend gedrag (pesten, agressie, seksueel) in jouw organisatie voorkomt en wat beleidsnoden zijn.

Voorbereiding voor verspreiding vragen

Bespreek tijdens een voorbereidend gesprek welke soorten grensoverschrijdend gedrag je in kaart wil brengen. Het haalt weinig uit als je je medewerkers uitvoerig bevraagt naar pesten, maar op voorhand al beslist hebt enkel te willen werken rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo creëer je misschien foute verwachtingen. Breng tijdens het voorbereidend gesprek goed in kaart wat de noden zijn. Tijdens de vragenlijsten komen heel wat noden naar boven, maar wellicht zijn er op basis van het traject al heel wat noden duidelijk binnen de organisatie. 

Bij het verspreiden van vragen uit de vragenlijst is het meegeven van een duidelijke context (waarom/doel) en een veilig kader te schetsen (wie krijgt en verwerkt de antwoorden) en wat met anonimiteit. Daarnaast is het belangrijk dat het duidelijk is wat er onder grensoverschrijdend gedrag begrepen wordt. Raadpleeg hiervoor het begrippenkader

Aangezien je vraagt naar perceptie, kan het uiteindelijke resultaat een onderschatting zijn. Toch geeft het richting aan welk soort grensoverschrijdend gedrag het meest voorkomt en waar dus de grootste beleidsnoden zich situeren. 

Vragenlijst grensoverschrijdend gedrag

Deze vragenlijst geeft een organisatiebreed antwoord op deze vragen:  

  • Hoe vaak zie jij grensoverschrijdend gedrag gebeuren?  
  • Wat zijn jouw ideeën om het te voorkomen en erop te reageren?  
  • Wat zijn jouw noden?  

De vragenlijst invullen duurt telkens ongeveer een tiental minuutjes. Ze vormen een sterke meerwaarde, vertrekkende vanuit het idee dat beleid veel effectiever is als het aansluit bij de noden van zowel medewerker als doelgroep.

Download Vragenlijst grensoverschrijdend gedrag medewerkers
PDF - 170.63KB

Hoe de vragenlijst verwerken? 

Hoe analyseer je de antwoorden op de open vragen?  

Stap 1: breng de noden uit het voorbereidend gesprek in kaart

Beleid heeft veel meer slaagkans als het aansluit bij de noden van het team. Daarom werd er expliciet bevraagd wat de noden zijn.

Op het einde kan je suggesties uit de bevraging formuleren in functie van de noden: ”Uit de bevraging merken wij dat… Daarom suggereren wij…” 

Stap 2: bekijk, verwerk en analyseer de data uit de bevraging

Bekijk de ruwe data en trek die eventueel in een overzicht, afhankelijk van de tool waarmee je werkt (SurveyMonkey, Smartschool, Google Forms, …).

Kijk bij de gesloten vragen per vraag/stelling na hoeveel keer iemand een antwoord heeft aangeduid. Er zijn namelijk heel wat gesloten vragen met meerkeuzeantwoorden.

Interpreteer de aantallen in functie van de gestelde vraag. Vergelijk de aantallen met elkaar.

Lijst bij de open vragen de antwoorden op en kijk of er antwoorden meerdere keren voorkomen, turf deze. Nadien kan je bij de geturfde antwoorden kijken of je noden uit de intake terugvindt (zie stap 1).

Maak een kolom met de succesvolle en minder succesvolle acties. Koppel de succesvolle acties aan elkaar. Maak een overzicht met de minder succesvolle acties.

Dit is natuurlijk subjectief en kan later nog dieper doorgrond worden.

Probeer conclusies te formuleren uit de antwoorden: wat komt regelmatig terug? Wat valt je op?  

Vergelijk de resultaten van de medewerker- en doelgroepbevraging: Wat komt overeen? Waar is een tegenstelling? Wat valt je op?

Stap 3: vergelijk de noden van de bevraging met die van het voorbereidend gesprek

Vergelijk de noden van het voorbereidende gesprek met de noden die uit de bevraging voorkomen. Komen de noden overeen? Wat valt op? 

Komen er nieuwe noden aan bod, benoem die ook duidelijk bij de suggesties.

Formuleer je suggesties van het beleidstraject in functie van de noden: "Uit de bevraging merken wij dat... Daarom suggereren wij..."

Van risico analyse naar actieplan

Na het uitvoeren van de risico analyse ben je heel wat te weten gekomen. Het is belangrijk om deze kennis om te zetten naar concrete acties waarop je kan inzetten. Ontdek hoe je dat kan doen via de tool van risicoanalyse naar actieplan

subsidie

Ook interessant voor jou