Zorg voor de treffer na een incident

.

Grensoverschrijdend gedrag heeft niet alleen gevolgen voor de getroffene. Ook de treffer ondervindt nadelen van het gedrag. Men kan zich schuldig, beschaamd of teleurgesteld over zichzelf voelen. Samen met de negatieve reacties van de omgeving, versterkt dat een negatief zelfbeeld. Een goede reactie verkleint de kans op een nieuwe uitval en het hoort bij een positief leef- en werkklimaat.

Luister en geef grenzen aan

De opvolging van en de zorg voor de treffer, houdt best een dubbele reactie in.  

Enerzijds hou je de mogelijkheid open om het verhaal te laten doen. Ook bij wie grensoverschrijdend gedrag stelt, brengt dat heel wat gevoelens teweeg. Schaamte, teleurstelling, angst...

Zo krijgen gevoelens een plaats en kan je de reden van het grensoverschrijdend gedrag achterhalen. De omgeving vergeet vaak aandacht te geven aan de motieven achter het gedrag. Daardoor voelt de treffer zich niet gehoord, onbegrepen en in de steek gelaten. 

Anderzijds keur je het gedrag af. Je geeft de grens aan. Liefst op een manier die de treffer meer inzicht en inlevingsvermogen geven in het grensoverschrijdend gedrag en over de gevolgen voor zichzelf en anderen. Zo verkleint de kans dat ze hervallen.

Is de treffer een derde en de getroffene een medewerker? Dan steekt bij beide vaak onzekerheid de kop op en komt de vraag: ‘hoe moet het nu verder?’ Er is schade aan hun relatie en die moet hersteld worden.

Ga na of een opvolgingsgesprek voldoende is of dat er echt een bemiddelend gesprek naar herstel moet gebeuren. 

Raadpleeg het Vlaggensysteem voor ondersteuning

Het Vlaggensysteem media en digitale sector geef advies op het reactieniveau. Raadpleeg het voor extra ondersteuning in het gepast zorg bieden aan de treffer/getroffenen. 

subsidie

Ook interessant voor jou